O tym, że działania kulturalne dobrze wpisują się w proces rewitalizacji, mogliśmy przekonać się w poniedziałkowe popołudnie na Witominie. To tu właśnie mieszkańcy wzięli udział w wydarzeniu plenerowym, na które składała się rozmowa o zmianach czekających fragment dzielnicy oraz spektakl Teatru Czwarte Miasto.

Spotkanie z mieszkańcami rewitalizowanego Witomina //  fot. Karolina Misztal-Świderska
Spotkanie z mieszkańcami rewitalizowanego Witomina // fot. Karolina Misztal-Świderska

Zmiany na ul. Uczniowskiej i Nauczycielskiej oraz w przestrzeni między blokami Chwarznieńska 4, 6, 8, Nauczycielska 4 i Widna 3 czy budowa Przystani Widna 2A to rewitalizacyjne działania inwestycyjne, które budzą zrozumiałe zainteresowanie mieszkańców objętej rewitalizacją części dawnej dzielnicy Witomina-Radiostacji. To także przedsięwzięcia, w których planowanie lokalna społeczność jest włączana – tak jak było w przypadku koncepcji zmian na ul. Nauczycielskiej czy wspomnianej wyżej przestrzeni między blokami.

Przebieg konsultacji, jakie organizowaliśmy dla mieszkańców Witomina, ich zaangażowanie pokazują, że zmiany w sąsiedztwie nie są dla nich obojętne i chcą mieć w nich swój udział – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. Szukamy i proponujemy wiele sposobów włączania mieszkańców do rozmowy i działania. To m.in. spotkania z projektantami, ankieta, stałe dyżury w dzielnicy osób zaangażowanych w działania rewitalizacyjne czy wydarzenia plenerowe. Cieszy, że mieszkańcy to nasze zaproszenie do rozmowy przyjmują i że razem zmieniamy Witomino.

Możliwość rozmowy mieszkańcy Witomina mieli także w poniedziałek, 6 września, podczas wydarzenia plenerowego na skwerku przy placu zabaw w pobliżu SP nr 35 przy ul. Uczniowskiej. To właśnie zmianom tej ulicy mieszkańcy poświęcili najwięcej uwagi podczas rozmów z Moniką Listwoń i Barbarą Marchwicką z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni.

Spotkanie z mieszkańcami rewitalizowanego Witomina // fot. Karolina Misztal-Świderska

Nasi rozmówcy to codzienni użytkownicy ulicy Uczniowskiej, wnoszą więc do projektowania różne perspektywy – mówi Barbara Marchwicka, kierownik Sekcji Użytkownika Działy Inwestycji Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. – Niemal wszyscy szczególną uwagę zwracają na bezpieczeństwo ruchu w sąsiedztwie szkoły i przedszkola. Pod dyskusję poddaliśmy więc propozycję wprowadzenia jednego kierunku ruchu, wyznaczenia miejsc postojowych wzdłuż północnej krawędzi jezdni oraz wykonanie dwóch wyniesionych przejść pieszych.

Mieszkańcy, nie mają wątpliwości że zmiany są potrzebne – rano i po południu wzmożony ruch i parkowanie stanowią zagrożenie dla dzieci. Obawiają się jednak czy samą organizacją ruchu uda się wyeliminować dzisiejsze kłopoty. Myślimy o zmianie organizacji ruchu jako o pierwszym i najszybszym kroku, który przysłuży się do rozładowania tej kryzysowej sytuacji.

Czekają nas naprawdę duże zmiany, których efektem będzie między innymi bezpieczeństwo mieszkańców – zauważa Danuta Styk, radna miasta, członkini gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji, która przysłuchiwała się rozmowom z mieszkańcami. – Zachodnia część dawnej Radiostacji to dobre miejsce do życia. Uporządkowanie ruchu samochodów, stworzenie miejsc do spokojnej rekreacji czy nasadzenia zieleni tylko to podkreślą.

Spotkanie z mieszkańcami rewitalizowanego Witomina // fot. Karolina Misztal-Świderska

O tym, że małe zmiany angażujące sąsiadów może zainicjować każdy mieszkaniec obszaru rewitalizacji, przekonywała Monika Listwoń z Sekcji Użytkownika Działu Inwestycji LIS. – Wystarczy swój pomysł na sąsiedzkie działanie zgłosić do Funduszu Sąsiedzkiego, z którego na jego realizację można uzyskać dofinansowanie do dwóch tysięcy złotych – zachęca. – Efektami aktywności mieszkańców są nasadzenia przy bloku Widna 2 oraz mural na tyłach budynku Chwarznieńska 36.

Podczas gdy rodzice rozmawiali o rewitalizacji, najmłodsi mieszkańcy Witomina przyglądali się przygotowaniom do spektaklu „Kajtuś Czarodziej” w wykonaniu aktorów Teatru Czwarte Miasto. Przedstawienie rozpoczęło się o godz. 17.30, potrwało godzinę i zgromadziło publiczność nie tylko w pobliżu zaimprowizowanej sceny, ale także w oknach pobliskiego bloku. Dobry dowód na to, że miejscem wydarzeń artystycznych mogą być przestrzenie tak nieoczywiste jak okolice placu zabaw.

Spektakl "Kajtuś Czarodziej" // fot. Karolina Misztal-Świderska
Spektakl „Kajtuś Czarodziej” // fot. Karolina Misztal-Świderska

Kolejna okazja do rozmowy o rewitalizacji Witomina – już w czwartek, 9 września, w godz. 14.00 – 18.00 w punkcie przy placu budowy Przystani Widna 2A.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

powrót