To dzielnica, której zdecydowaną większość powierzchni zajmują lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Nie ma tu ściśle określonego centrum, brakuje także zagospodarowanych miejsc spotkań dla mieszkańców i warunków do sąsiedzkiej integracji. Jest za to spora grupa mieszkańców i mieszkanek, którzy czują się mocno związani z okolicą. Sąsiedzi i sąsiadki często deklarują też, że w tej części Witomina dobrze się mieszka.

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji mocno postawiono na organizację osiedlowych przestrzeni publicznych. Powstanie m.in. dom sąsiedzki z nową biblioteką Przystań Widna 2A, nowa przestrzeń rekreacyjno-sportowa w sąsiedztwie szkoły Podstawowej nr 35 (pomiędzy ulicami Uczniowską i Nauczycielską) oraz polana rekreacyjna przy ul. Uczniowskiej. Co więcej, przebudowana zostanie ul. Nauczycielska, utworzony zostanie ciąg pieszo-jezdny i osiedlowe przestrzenie publiczne przy ul. Uczniowskiej. Z kolei wspólnoty mieszkaniowe – partnerzy Miasta w realizacji GPR – przeprowadzili już remonty wybranych elementów części wspólnych budynków mieszkalnych.

Równolegle do działań inwestycyjnych realizowane są działania z mieszkańcami i mieszkankami. W ubiegłym roku można było włączyć się w działania Wito Bazy, czyli otwartej pracowni twórczo-kreatywnej, prowadzonej przez fundację Miejsce Tworzenia. Realizowane były także m.in. warsztaty projektowe i spacery badawcze po to, by mieszkańcy mogli na nowo poznać swoją okolicę.

Możliwości zaangażowania mieszkańców Witomina jest sporo – a jako sąsiedzi i sąsiadki z pewnością macie na to swoje pomysły. Przygotowując projekt, warto pomyśleć potrzebach różnych grup wiekowych.

 

Zobacz dokładne zestawienie ulic Witomina, które włączone są do działań w ramach Funduszu Sąsiedzkiego.

powrót