Laboratorium Innowacji Społecznych ogłosiło ponowny przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy układu drogowego i osiedlowych przestrzeni publicznych w zachodniej części Witomina – Radiostacji. W ramach rewitalizacji tej części Gdyni mieszkańcy zyskają przebudowane ulice wewnętrzne, parkingi i ciągi piesze, a estetyka dzielnicy ulegnie zdecydowanej poprawie dzięki zaprojektowanemu od nowa oświetleniu, wzbogaceniu terenu elementami małej architektury i zieleni. Wygodniej będzie też skorzystać z sąsiedztwa lasu. Wejście do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego na skraju ulicy Nauczycielskiej, po przebudowie, będzie zachęcać do spacerowania na łonie natury. Termin składania ofert upływa 21 lutego, o godzinie 13.00.

– Objęcie w 2017 roku zachodniej części Witomina – Radiostacji Gminnym Programem Rewitalizacji otworzyło przed tą częścią Gdyni perspektywy na poważne zmiany – zauważa Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Dokładnie poznaliśmy potrzeby lokalnej społeczności, a dzięki współpracy z międzynarodowym zespołem studentów z PG mogliśmy część propozycji potencjalnego przyszłego zagospodarowania osiedla przetestować wspólnie z mieszkańcami. Ich zdaniem niezbędna jest przebudowa wewnątrzosiedlowych ulic, dlatego Laboratorium Innowacji Społecznych przygotowało specyfikację przetargową dla przyszłych projektantów, która opiera się między innymi na wytycznych opracowanych wspólnie z aktywnymi mieszkańcami zachodniej części Witomina – Radiostacji.

– Na zgłoszenia projektantów w ogłoszonym właśnie przetargu czekamy do 21 lutego, do godziny 13.00 – informuje Maciej Warszakowski, zastępca dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. – Postępowanie podzieliliśmy na dwa zakresy. Zainteresowani mogą przystąpić do przetargu w całości lub w jednym z zakresów, który najbardziej odpowiada doświadczeniu wykonawcy w projektowaniu miejskiej przestrzeni. To ważne z punktu widzenia skuteczności ogłoszonego przetargu, bowiem dostrzegamy różnice w charakterze i zakresie zmian przewidywanych dla obu zakresów w zachodniej części Witomina – Radiostacji.

Pierwszy zakres dotyczy przebudowy ulicy Uczniowskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Nauczycielską. W okolicach pobliskiej szkoły i rozbudowywanego obecnie żłobka, ma powstać strefa współdzielona pozbawiona architektonicznych barier oraz miejsca postojowe. Ta przestrzeń powinna charakteryzować się rozwiązaniami podnoszącymi bezpieczeństwo pieszych i uspokajającymi ruch. Zmiany będą dotyczyły także terenu zlokalizowanego pomiędzy blokami Nauczycielska 4 i Widna 3, a Chwarznieńską nr: 4, 6 i 8. Okolica ma być atrakcyjna, estetyczna i ogólnodostępna, wygodna dla mieszkańców w każdym wieku. Granice określone w tym zakresie sięgają skrzyżowania ulicy Uczniowskiej z ulicą Chwarznieńską z jednej strony, z drugiej zaś skrzyżowania z ulicą Widną (w pobliżu byłego marketu). Tym samym mieszkańcy powinni zyskać swoisty woonerf, dający poczucie bezpieczeństwa pieszych, gdzie ruch samochodów zostanie ograniczony jedynie do lokalnych potrzeb.
Zakres nr 1

Drugie zadanie obejmuje projekt rozbudowy ulicy Nauczycielskiej – od skrzyżowania z ulicą Pogodną, do granicy lasu. Plan zakłada także zbudowanie wygodnego wejścia do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Przestrzeń po przebudowie powinna charakteryzować się estetycznym zagospodarowaniem, wyeliminowaniem barier, z rozwiązaniami przyjętymi dla stref współdzielonych. Niewykluczone, że projektanci przeorganizują sposób parkowania aut wzdłuż ulicy Nauczycielskiej, co również pozytywnie wpłynie na obraz zmian.
Zakres nr 2

– Mieszkańcy zachodniej części Witomina – Radiostacji będą mogli nadal aktywnie uczestniczyć w procesie projektowanych zmian – uzupełnia Maciej Warszakowski. – Będziemy konsultować wstępne koncepcje przygotowane przez projektantów, tak, aby jak najlepiej spełniały oczekiwania lokalnej społeczności. Na spotkania będziemy zapraszać wszystkich mieszkańców, powinno to mieć miejsce jeszcze w tym roku.

Tu można zapoznać się ze szczegółami postępowania.

W Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Uczniowskiej działa punkt konsultacyjny dotyczący rewitalizacji zachodniej części Witomina – Radiostacji. Dyżury pełnią pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni: w poniedziałki w godz. 15-17 Barbara Marchwicka (58 727 39 04), w środy w godz. 15-17 Konrad Młynarczyk (58 727 39 06).

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Witomino Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

powrót