Jeszcze przez ponad dwa tygodnie – do wtorku, 11 września, zgłaszać się mogą chętni do udziału w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, co przybliży rozpoczęcie przebudowy ulic i placów w zachodniej części Witomina – Radiostacji. Poprawa komunikacji pieszej i osiedlowego ruchu samochodowego oraz zagospodarowanie wybranych przestrzeni osiedlowych odbywać się będzie w dwóch etapach. Pierwszy z nich dotyczyć będzie obrębu ulicy Uczniowskiej oraz placu między budynkami przy ulicy Chwarznieńskiej i Widnej, drugi pozwoli na przebudowę ulicy Nauczycielskiej na odcinku od ulicy Pogodnej do wejścia do lasu.

– Przygotowania do zagospodarowania przestrzeni zachodniej części Witomina – Radiostacji toczą się już od kilkunastu miesięcy, to czas dobrze wykorzystany – zapewnia Paweł Brutel, radny miasta, wiceprzewodniczący gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji. –Właśnie na tym osiedlu pracowali  – w międzynarodowym gronie – studenci architektury Politechniki Gdańskiej. Rozmawiali z mieszkańcami, wsłuchiwali się w rytm ich życia, obserwowali codzienne zachowania starszych i młodszych. Zaproponowali prototypy najlepszych ich zdaniem rozwiązań, a na koniec mieszkańcy mogli  je „na żywo” przetestować. Na kilka dni bowiem przestrzeń osiedla zaaranżowano po nowemu: wyznaczono miejsca do rekreacji czy wybieg dla psów. Objęty rewitalizacją fragment Witomina – Radiostacji to obszar dość rozległy, mieszka tu ponad pięć tys. osób. Zdecydowaliśmy się na organizację warsztatów z mieszkańcami w przestrzeni osiedla, bo to narzędzie, dzięki któremu mogliśmy zachęcić do uczestnictwa sporą część lokalnej społeczności.

– Studenci efekt swojej pracy zamieścili w obszernym, bo ponad stustronicowym raporcie – przypomina Agnieszka Jurecka – Fryzowska z Laboratorium Innowacji Społecznych, które koordynuje proces gdyńskiej rewitalizacji. – Odnieśli się w nim do lokalizacji najbardziej oczekujących zmian oraz do funkcji, jakie te miejsca powinny spełniać w życiu lokalnej społeczności. Między innymi te wskazówki znalazły odzwierciedlenie w ogłoszonym właśnie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z myślą o przyszłej przebudowie rewitalizowanej części Witomina – Radiostacji.

Zmiany w zachodniej części Witomina – Radiostacji przebiegać będą w dwóch etapach.

W ramach pierwszego przebudowana zostanie m.in. ulica Uczniowska wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Nauczycielską. Plan zakłada utworzenie przy ulicy Uczniowskiej w okolicach szkoły, strefy współdzielonej – bez barier architektonicznych, z dużą liczbą miejsc postojowych, z rozwiązaniami uspokajającymi ruch i podnoszącymi bezpieczeństwo pieszych. Dodatkowo, przebudowa przestrzeni pomiędzy blokami Nauczycielska 4 i Widna 3 a Chwarznieńska nr 4, 6 i 8 pozwoli na powstanie ciekawej przestrzeni ogólnodostępnej. Przebudowane zostanie skrzyżowanie osiedlowej drogi wewnętrznej z ulicą Widną w sąsiedztwie dawnego supermarketu.

Etap drugi obejmować będzie rozbudowę ulicy Nauczycielskiej oraz budowę dojścia do lasu wraz z zagospodarowaniem wejścia na odcinku od ul. Nauczycielskiej do granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. O przebudowę tego odcinka apelowało duże grono mieszkańców wielorodzinnych budynków przy ulicy Nauczycielskiej.

Zgłaszające się do udziału w przetargu pracownie projektowe w opracowywanych koncepcjach muszą uwzględnić rozwiązania dotyczące zarówno poprawy jakości i bezpieczeństwa w komunikacji wewnątrzosiedlowej, jak i stworzenie wysokiej jakości przestrzeni umożliwiającej spędzanie czasu w przestrzeni osiedla.

– Docelowy projekt powinien wyróżniać się wysokimi walorami architektonicznymi oraz funkcjonalnymi – wyjaśnia Paweł Brutel. – Chcemy, aby zaprojektowana od nowa przestrzeń stała się wizytówką osiedla; miejscem, z którym będą identyfikować się w szczególności jego mieszkańcy, ale też goście odwiedzający tę część Gdyni. Stawiamy na komfort, bezpieczeństwo i likwidację barier architektonicznych z myślą o potrzebach osób w różnym wieku i różnej sprawności fizycznej.  

Tak jak w poprzednich etapach prac nad zmianami w zachodniej części Witomina – Radiostacji, tak i teraz mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje zdanie. Gdy powstaną pierwsze koncepcje, zostaną zaproszeni do ich skonsultowania.

Termin zgłaszania ofert do Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, koordynującego proces rewitalizacji, upływa 11 września o godzinie 13.

Opracowanie dokumentacji dla „Przebudowy układu komunikacyjnego wraz z utworzeniem osiedlowych przestrzeni publicznych”

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Witomino Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

powrót