Budowa Centrum Sąsiedzkiego na Witominie-Radiostacji to jedno z ważniejszych przedsięwzięć w programie gdyńskiej rewitalizacji. Obiekt powstanie u zbiegu ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej – w pobliżu planowanego ciągu pieszo-jezdnego obejmującego ulicę Uczniowską i przecinającego ulice Nauczycielską i Widną. Budowę Przystani Widna 2A w samym sercu dzielnicy umożliwia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony 30 maja przez Radę Miasta Gdyni.

Sąsiedzkie Centrum „Przystań Widna 2A” na Witominie-Radiostacji będzie miejscem spotkań i działań na rzecz lokalnej społeczności tej części Gdyni. Zaproponuje nieodpłatną ofertę zajęć dla mieszkańców, szukających atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, rozwijania własnych pasji, integracji czy wymiany doświadczeń.

– Centrum Sąsiedzkie Przystań Widna 2A na Witominie-Radiostacji to placówka wyjątkowa. Jako jedyna w ramach tworzonej w mieście sieci takich miejsc powstanie w nowym budynku, zaprojektowanym od podstaw z myślą o wszystkich mieszkańcach – podkreśla Paweł Brutel, radny z okręgu obejmującego m.in. Witomino-Radiostację, wiceprzewodniczący gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji. – Na potrzeby innych tego typu miejsc, np. działającej już Przystani Lipowa 15, adaptowane są istniejące już obiekty.

By witomińska Przystań odpowiadała oczekiwaniom mieszkańców tej części Gdyni, budowę zaplanowano w samym sercu Witomina-Radiostacji. Przystań działać będzie u zbiegu ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej, nieopodal projektowanego ciągu pieszo-jezdnego prowadzącego wzdłuż ul. Uczniowskiej, Nauczycielskiej i Widnej. Do Sąsiedzkiego Centrum „po drodze” będą mieli nie tylko wszyscy mieszkańcy rewitalizowanej części dzielnicy, ale też pozostałych części Witomina.

– Charakter zajęć organizowanych w Przystani Widna 2A zależeć będzie od inicjatywy mieszkańców, którzy będą mogli podpowiadać, jakie są ich oczekiwania – zapewnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Niewykluczone, że część wydarzeń będzie wręcz współtworzona i prowadzona przez nich samych. To idea, która ma przyświecać wszystkim gdyńskim Przystaniom.

Koncepcyjny projekt Centrum Sąsiedzkiego dla mieszkańców Witomina wyłoniono w listopadzie ubiegłego roku. Do konkursu dla architektów zgłosiły się aż 23 pracownie; pod ocenę Sądu Konkursowego trafiło osiem projektów. Laureatami zostało konsorcjum studia Dynamo Produce Marzena Wytrykusz, Hago Architekci Andrzej Gołębiewski oraz Jakub Piórkowski PB Studio.

– Zwycięska koncepcja bezbłędnie rozwiązuje zagadnienia funkcjonalne, łączenia i dzielenia wnętrz oraz terenu na zewnątrz. Uzyskano przestrzeń elastyczną, pojemną, a jednocześnie niepozbawioną miejsc sprzyjających integracji w mniejszych grupach – uzasadniała decyzję Bianka Witkowka z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, przewodnicząca Sądu Konkursowego.

W środę, 30 maja, Rada Miasta Gdyni jednogłośnie przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja. Wyznacza on teren pod usługi kultury, na którym zlokalizowana będzie Przystań, a ustalenia planu powstały w oparciu o zwycięską pracę konkursową. Umożliwiono też dojazd do usług zlokalizowanych w pobliskim budynku. Uchwalenie nowego planu miejscowego było konieczne dla uzyskania pozwolenia na budowę.

– Rewitalizacyjnym przedsięwzięciom inwestycyjnym muszą towarzyszyć te o charakterze społecznym, budujące międzysąsiedzkie więzi, poczucie przywiązania do swojego miejsca zamieszkania. Z prowadzonych na Witominie badań, np. Panelu Obywatelskiego w 2016 roku, wynika, że takie działania są tu bardzo potrzebne i oczekiwane przez mieszkańców – podkreśla wiceprezydent Michał Guć. – Lokalizacja wskazana na Witominie dla Centrum Sąsiedzkiego jest optymalna. Będzie służyło całej dzielnicy, będzie ją cementowało. Przyciągnie też mieszkańców Gdyni Zachód.

Od 20 maja działa Centrum Sąsiedzkie Przystań Lipowa 15 w Wielkim Kacku; 9 czerwca odbędzie się parapetówka na Przystani Śmidowicza 49 na Oksywiu. Jeszcze w tym roku otwarte zostaną centra sąsiedzkie na Chyloni i w Cisowej.
Centrum Sąsiedzkie Przystań Widna 2A zaprosi mieszkańców w roku 2019.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
powrót