Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie projektu wielorodzinnego domu bez barier przy ul. Dickmana na Oksywiu. Nowoczesny, wielorodzinny budynek zaprojektuje studio 3MA sp. z o. o. z Gdyni. Na czterech piętrach znajdzie się 30 mieszkań jedno-, dwu- i trzypokojowych oraz ogólnodostępna świetlica. Harmonogram przewiduje wykonanie do połowy października tego roku dokumentacji projektowej. Projektantów wyłoniono spośród pięciu ofert nadesłanych do Laboratorium Innowacji Społecznych.

Wiemy, kto zaprojektuje dom bez barier na Oksywiu, fot. Aleksander Trafas

Pierwotny plan dotyczący rewitalizacji Oksywia zakładał między innymi wykonanie kompleksowego remontu, w tym termomodernizacji, budynków przy ul. Dickmana 18-30, oraz zagospodarowanie terenu wokół nich. Ekspertyzy stanu technicznego jednoznacznie wykazały jednak, że przeprowadzenie żadnych poważnych prace nie jest możliwe, a remonty doraźne nie wpłyną na odczuwalną poprawę obecnych warunków mieszkaniowych. W ciągu najbliższych trzech lat siedem budynków stojących przy ulicy Dickmana 18-30 zostanie więc rozebranych, a na części zajmowanego przez nie terenu powstanie nowy dom wielorodzinny dla 30 rodzin.
Projekt, który wykona firma 3MA sp. z o. o., ma zapewnić przestrzeń mieszkalną pozbawioną barier architektonicznych, lecz nie przeznaczoną wyłącznie dla osób niepełnosprawnych. Koncepcja zakłada możliwość adaptacji każdego mieszkania do wymagań osób o różnej sprawności i w różnym wieku, oraz możliwość przystosowania lokali do różnych potrzeb – także tych zmieniających się z wiekiem mieszkańców.

– Szczególną wagę przyłożymy do uzyskania rozwiązań wspierających wspólnotę sąsiedzką i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, zwłaszcza osób starszych i samotnych – podkreśla Bianka Witkowska z Laboratorium Innowacji Społecznych.
– W czterokondygnacyjnym budynku oprócz mieszkań (1-, 2- i 3-pokojowych) znajdzie się bowiem dostępna dla wszystkich mieszkańców świetlica. Zagospodarowanie terenu wokół nowego obiektu ma dawać możliwość relaksu wśród zieleni, aktywnej rekreacji na siłowni i placu zabaw, oraz realizacji pasji ogrodniczych. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, gotowy projekt ma powstać do połowy października br., a prace budowlane powinny zacząć się jeszcze przed końcem 2018 roku.

– 80 rodzin mieszkujących przy ulicy Dickmana 18-30 otrzyma mieszkania zamienne zaoferowane przez miasto – zapewnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Część rodzin będzie mogła zamieszkać w nono projektowanym budynku bez barier, inne zamieszkają w różnych dzielnicach miasta. Pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych oraz gdyńskiego MOPS spotkali się już ze wszystkimi lokatorami. Ustalili potrzeby i preferencje co do nowego miejsca zamieszkania. Pierwsze rodziny otrzymały już propozycje mieszkań zamiennych, a jedna rodzina już opuściła lokal przy ulicy Dickmana. Pracownicy LIS są w stałym kontakcie z mieszkańcami, wyjaśniają wątpliwości, reagują na zgłaszane bieżące potrzeby, aby zmiana miejsca zamieszkania przebiegła jak najbardziej sprawnie.

powrót