Teren przy oksywskim cmentarzu będzie zagospodarowany w ramach rewitalizacji (fot. A. Żemojdzin)

Zarząd Dróg i Zieleni podpisał we wtorek (4 czerwca) umowę na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Arciszewskich w Gdyni”. Zadanie to stanowi jeden z elementów rewitalizacji części Oksywia. Wykonawca – przedsiębiorstwo LARO s.c. z siedzibą w Strzebielinie inwestycję zrealizuje do września tego roku, a na wszystkie prace, w budżecie zaplanowano ponad 1,45 miliona złotych.

– Inwestycje na objętym Gminnym Programem Rewitalizacji Oksywiu zaplanowaliśmy tak, aby z jednej strony zachować wynikający z długoletniej historii charakter dzielnicy, z drugiej zaś poprawiać jakość życia – wyjaśnia Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. – Przyszedł czas na rozwiązanie problemów, które lokalna społeczność wskazywała podczas konsultacji zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji. Inwestycja, którą wkrótce rozpoczynamy, czyli zagospodarowanie okolic ulicy Arciszewskich, dotyczy jednej z najstarszych części Oksywia, zasługującej na szczególną uwagę.

– Prace będą odbywały się w rejonie cmentarza przy parafii św. Michała Archanioła na Oksywiu – informuje Wojciech Folejewski, zastępca dyrektora ZDiZ w Gdyni. Całość inwestycji zostanie przeprowadzona zgodnie ze Standardami Dostępności dla miasta Gdyni, dzięki czemu zaaranżowana przestrzeń stanie się komfortowa dla wszystkich użytkowników. Do końca września br. ten etap rewitalizacji na Oksywiu będzie zakończony, mieszkańcy i odwiedzający groby bliskich odczują wyraźną, pozytywną zmianę.

Jak zmieni się oksywska przestrzeń przy ulicy Arciszewskich? Projekt przewiduje między innymi utworzenie terenów zielonych z chodnikami, bez barier dla osób z niepełnosprawnościami. Na nowo zagospodarowanym terenie znajdzie się także droga manewrowa, miejsca postojowe dla zmotoryzowanych oraz 11 stojaków rowerowych. Przewidziano przestrzeń dla dwóch obiektów handlowych oraz lokalizację dla dwóch kontenerów na odpady, pozwalające utrzymać teren w czystości.

Modernizacja obejmie również zatokę postojową dla autobusów komunikacji miejskiej. Przebudowywany teren zyska dodatkowe oświetlenie, które poprawi poczucie bezpieczeństwa między innymi na przejściu dla pieszych.

Równocześnie, w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego, kontynuowane są prace związane z utworzeniem wygodnego przejścia wzdłuż ulicy Arciszewskich w kierunku Oksywia Górnego. Piesze połączenie na tym odcinku w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy. Zadanie realizowane jest w Laboratorium Innowacji Społecznych.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

powrót