To ulica krótka, bo zaledwie 110-metrowa, ale ważna dla osób poruszających się między Oksywiem Górnym a Dolnym. Ulica ks. E. Makowskiego, bo o niej mowa, właśnie została przebudowana. Piesi zyskali bezpieczne przejście z ul. Płk. Dąbka do ul. Arciszewskich i położonego przy niej cmentarza, a mieszkańcy nową przestrzeń, z której wyeliminowano dotychczasowe uciążliwości.

Sąsiedzkie spotkanie z okazji przebudowy ul. Makowskiego // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

O przebudowę ulicy ks. E. Makowskiego na Oksywiu w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji zabiegał Krzysztof Mudza, od 22 lat jej mieszkaniec. – Chodziło mi o to, by panie które chodzą tędy na cmentarz, miały bezpieczne i wygodne przejście – wyjaśnia. – Zależało mi, żeby powstały schody do ul. Arciszewskich. Myślałem o pieszych, bo Makowskiego to nie jest ulica dla samochodów.

Starania pana Krzysztofa zakończyły się sukcesem. Przebudowa ulicy z budową schodów łączących ją z ul. Arciszewskich została wpisana na listę zadań rewitalizacyjnych. We wrześniu 2020 podpisano umowę z wykonawcą, kilka tygodni później rozpoczęły się prace – i właśnie teraz dobiegły końca.

W piątek, 30 lipca, mieszkańcy ul. Makowskiego spotkali się na sąsiedzkim pikniku, by wspólnie uczcić wielką zmianę ich małej ulicy.

To zmiana, która cieszy tym bardziej, że zaszła dzięki mieszkańcom i przy ich udziale. To oni zwracali uwagę na potrzebę usprawnienia komunikacji między Dolnym i Górnym Oksywiem, konsultowali projekty przebudowy, a na etapie wykonania prac byli w stałym kontakcie i z urzędnikami, i z wykonawcą, dzięki czemu – mam nadzieję – wykonane prace spełniają oczekiwania – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. Warto pamiętać, że przebudowa ul. ks. Makowskiego to część szerszej inwestycji drogowej, jaką zaplanowaliśmy dla objętej Gminnym Programem Rewitalizacji części Oksywia. Jeszcze w tym roku ma się rozpocząć budowa chodnika wzdłuż ul. Arciszewskich. Trwają też uzgodnienia niezbędne do rozpoczęcia przebudowy skrzyżowań ulic Płk Dąbka – Dickmana – Bosmańska, której koncepcja powstała po konsultacjach z mieszkańcami Oksywia. Te wszystkie działania tworzą spójną całość: z jednej strony poprawią warunki życia na Oksywiu czy przemieszczania się po dzielnicy, z drugiej: podniosą atrakcyjność tej historycznej część Gdyni.

Sąsiedzkie spotkanie z okazji przebudowy ul. Makowskiego. W środku Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Na ul. Makowskiego wprowadzono strefę zamieszkania, a to oznacza, że pieszy ma tu pierwszeństwo. W miejscu, w którym różnica poziomów była bardzo duża i wymagała rozwiązań ułatwiających poruszanie się, wyznaczono chodnik ze schodami, podjazdami i spocznikami. Nawierzchnię utwardzono płytkami 20 x 20 cm. Pojawiły się nowe nasadzenia, a całość trasy wyposażona została w oświetlenie uliczne, co poprawi komfort użytkowania oraz poczucie bezpieczeństwa.

Ul. Makowskiego po przebudowie // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Przebudowano wszystkie instalacje: elektroenergetyczną, wodociągową i kanalizacyjną oraz teletechniczne. Bardzo ważnym elementem było rozwiązanie problemu wody deszczowej. W ramach zbudowanej sieci kanalizacji deszczowej powstał system retencyjno-rozsączający, który będzie odbierać wodę deszczową i roztopową spływającą z ul. Makowskiego w kierunku ul. Arciszewskich. Część trafi do miejskiej sieci w ul. płk Dąbka, część zostanie rozprowadzona w gruncie.

I wreszcie: zbudowano schody łączące ul. Makowskiego z ul. Arciszewskich.

Co ważne, cała inwestycja została przeprowadzona z zachowaniem gdyńskich standardów dostępności. Mamy więc nawierzchnię ułatwiającą poruszanie się osobom z różnego rodzaju schorzeniami, przysiadaki i specjalnie oznakowane poręcze schodów, by osoby niedowidzące czy niewidzące nie miały problemów z orientacją w terenie – podkreśla Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Około 110-metrowa nowa ulica, zaprojektowana częściowo jako ciąg pieszo-jezdny, zakończona jest placem do zawracania.

To duża satysfakcja, gdy można zakończyć kolejną z realizacji, o którą zabiegali mieszkańcy i która w realny sposób poprawi jakość życia – mówi Elżbieta Sierżęga, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni, wiceprzewodnicząca gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji. – Jestem przekonana, że korzyści z odnowienia ul. Makowskiego odczuje wielu pieszych. Najważniejszą z nich jest poprawa ich bezpieczeństwa.

Ul. Makowskiego po przebudowie // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Nim rozpoczęła się przebudowa ul. Makowskiego, mieszkańcy mogli zapoznać się z koncepcją prac – i zgłosić ewentualne uwagi. W czasie prowadzenia inwestycji byli też w stałym kontakcie z wykonawcą i pracownikami Laboratorium Innowacji Społecznych (jednostka miejska koordynująca proces rewitalizacji).

Prace poszły bardzo sprawnie, mieszkańcy są bardzo zadowoleni z wykonania – mówi Krzysztof Mudza. Jego zaangażowanie w zamiany na ul. Makowskiego zaowocowało zgłoszeniem do gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji, w którym pan Krzysztof rozpoczął niedawno drugą kadencję.

Przebudowa ul. Makowskiego kosztowała ok. 1,7 mln zł.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

powrót