Terenowa poradnia, indywidualne spotkania dla młodzieży oraz specjalne zajęcia, które mają pomóc w radzeniu sobie z różnego rodzaju życiowymi wyzwaniami – to działania, które na północy Gdyni będą realizować Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop oraz Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej. To część z realizacji założeń Gminnego Programu Rewitalizacji oraz odpowiedź na potrzeby mieszkańców okolicy.

Rejon ulic Bosmańskiej, A. Dickmana oraz inż. J. Śmidowicza (część dzielnicy Oksywie) to jeden z sześciu podobszarów ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji, realizowanym od 2017 roku. Obok potrzeb inwestycyjnych – jak m.in. usprawnienie ruchu pieszych od ulic Arciszewskich i Makowskiego w kierunku dawnej wsi Oksywie czy zagospodarowanie terenów zieleni i parkingu w rejonie cmentarza – program ten zakłada także realizację działań społecznych jak m.in. rozwinięcie oferty wzmacniających rodziny oraz możliwości rozwoju własnych inicjatyw gdynian i gdynianek.

Tym samym m.in. obok działań w ramach Przystani Śmidowicza 49 realizowane będą kolejne działania dla mieszkańców, rodzin i młodzieży. Zadania te będą realizowane przez organizacje pozarządowe: Gdańską Fundację Innowacji Społecznej oraz Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop. GFIS realizować będzie działania w ramach placówki wsparcia dziennego SPOT Północ, natomiast specjaliści z „Non Stopu” poprowadzą Terenową Poradnię dla rodzin, a także indywidualne poradnictwo dla młodzieży.

– Rewitalizacja to nie tylko działania infrastrukturalne, ale też bardzo ważny komponent społeczny. Projekt na który podpisaliśmy dziś umowę to szereg działań społecznych kierowanych do mieszkańców Oksywia. Dzięki temu będzie rosła ich jakość życia. Cieszę się, że to przedsięwzięcie realizujemy z organizacjami pozarządowymi, które w przeszłości dowiodły tego, że potrafią działać z mieszkańcami, odpowiadać na ich potrzeby i zmieniać swoje otoczenie – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Umowa na realizację społecznych działań rewitalizacyjnych została podpisana w poniedziałek, 9 grudnia. Oznacza to, że zajęcia i spotkania rozpoczną się lada dzień i kontynuowane będą do końca 2022 roku. Początkowo działania te będą realizowane w placówkach przy ul. Płk. Dąbka 52 (GFIS) oraz przy ul. Żeglarzy 5 (Non Stop), a w pierwszych miesiącach przyszłego roku zostaną przeniesione do budynku przebudowanej i rozbudowanej Przystani Śmidowicza 49.

– Terenowa poradnia to oferta dla mieszkańców, którzy stają wobec różnych wyzwań rozwojowych. Będziemy wychodzić im naprzeciw i szukać rozwiązań – mówiła Izabela Karolewicz, prezes Stowarzyszenia Społecznej Edukacji Non Stop.

– Poprowadzimy trening umiejętności dobrego komunikowania się oparty o metodę NVC. Dzięki temu dzieci nabędą umiejętności tak bardzo niezbędnych w dzisiejszych czasach, dobrej komunikacji – zapowiada Marianna Sitek-Wróblewska, prezes Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Działanie 06.02 Usługi Społeczne.

powrót