Inspirujące spotkanie w grupie kreatywnych osób – w ramach wydarzeń towarzyszących II naborowi do „Inkubatora pomysłów” w obszarze włączenia społecznego zapraszamy do udziału w bezpłatnym warsztacie pracy nad innowacyjnymi pomysłami oraz wszelkiego rodzaju wyzwaniami.

Warsztat będzie prowadzony praktyczną metodą Dragon Dreaming, która wzmacnia i poczucie sensu podczas realizacji projektu oraz pozwala na zaangażowanie całego zespołu. W przeciwieństwie do innych metod skupia się – poza planowaniem i wdrażaniem – na całości przedsięwzięcia: od momentu tworzenia wspólnej wizji aż po przetwarzanie końcowych efektów, uczenie się i celebrację.

Warsztat składać się będzie z dwóch części:

  • część pierwsza: informacje o metodzie, wybór celu/marzenia do wspólnej realizacji przez grupę.
  • część druga: zbieranie potrzeb całej grupy, tworzenie celu nadrzędnego i celów cząstkowych projektu, plan działań i przypisanie odpowiedzialności.

Warsztat poprowadzi Agnieszka Kasprzyk Mączyńska, prezeska Zarządu Teal Action Learning Global Sp. z o.o., oraz wiceprezeska SCAL Stowarzyszenia Coachów Action Learningu. Laureatka pierwszej Nagrody Równości w Gdańsku, w kategorii Wizjoner/Wizjonerka, nadanej przez Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. Wykładowczyni psychologii zarządzania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie; członkini Rady Pracodawców SWPS Sopot. Managerka personalna z kilkunastoletnia praktyką tworzenia miękkich i twardych procesów HR, coach ICC z ponad 2000 godzinną praktyką. Psycholożka organizacji i zarządzania oraz MBA PAR.

Warsztat odbędzie się w czwartek 23 września br. Uczestnicy zostaną rozdzieleni na dwie grupy, liczące maksymalnie 8 osób. Zajęcia dla pierwszej grupy rozpoczną o godz. 12.00 i zakończą się o godz. 15.00. Druga grupa rozpocznie warsztat o godz. 16.00, a zakończy o godz. 19.00.

Warsztaty, prowadzone będą stacjonarnie, chyba że sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19 spowoduje konieczność przeniesienia warsztatów do online lub ich odwołania. Spotkanie odbędzie się w Przystani Opata Hackiego 33.

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Inkubatora pomysłów w zakładce WYDARZENIA -> MIKSER GDYŃSKIhttps://inkubatorpomyslow.org.pl/wydarzenia/#gdynia

Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Do osób, które dostały się na warsztat, zostanie przesłane potwierdzenie uczestnictwa.

Projekt „Innowacje na ludzką miarę 2. Rozwój mikroinnowacji w temacie włączenia społecznego” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

powrót