54 rekomendacje oraz 34 pomysły na lokalne działania wspierające ochronę klimatu i środowiska wypracowali uczestnicy narady społecznej Gdyńskiego Dialogu o Klimacie. Wszystkie te rozwiązania zostaną sprawdzone pod kątem możliwości wdrożenia oraz opublikowane w raporcie podsumowującym konsultacje. Wybrane zagadnienia stały się podstawą do  sformułowania pytań, do których będą mogli odnieść się gdynianie i gdynianki. W poniedziałek, 8 marca, rozpoczyna się bowiem etap konsultacji Gdyńskiego Dialogu o Klimacie skierowany do wszystkich mieszkańców.

Czekamy na pomysły mieszkańców i mieszkanek

– Gdyński Dialog o Klimacie to proces, którego celem jest poszukiwanie lokalnych rozwiązań, które będą przyczyniać się do adaptacji lub łagodzenia zmian klimatu. W rozpoczynającym się właśnie etapie konsultacyjnym mieszkańcy i mieszkanki są pytani o to, jak możemy naszymi codziennymi działaniami i wyborami wpłynąć na przygotowanie naszego miasta i okolicy na zmiany. Co możemy zrobić, żeby życie w mieście nie stało się zbyt trudne do zniesienia, a naturalne zjawiska pogodowe nie stawały się przyczyną kosztownych problemów – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Uwagi i pomysły w ramach konsultacji zbierane są w formie kwestionariusza, który można wypełnić online lub tradycyjnie w formie papierowej w filiach Biblioteki GdyniaUrzędzie Miasta i Gdynia InfoBox (na recepcji), w godzinach ich otwarcia. Do udziału w konsultacjach zaproszeni są także młodzi gdynianie, dla których został przygotowany specjalny formularz.

Kwestionariusz konsultacyjny zawiera 7 pytań, a jego wypełnienie trwa około 10 minut. Czas na wzięcie udziału w konsultacjach jest do 22 marca.

– Pytania w ankiecie zostały sformułowane na podstawie wątków, dyskusji, pomysłów i rekomendacji poruszanych podczas spotkań narady społecznej Gdyńskiego Dialogu o Klimacie. W poprzednim etapie poszukiwaliśmy rozwiązań, które są możliwe do wprowadzenia na poziomie instytucjonalnym oraz z poziomu organizacji zrzeszających mieszkańców, teraz pytamy o to, jakie są indywidualne perspektywy mieszkańców. Pozwoli nam to spojrzeć na zagadnienia z różnych stron i uzyskać pełny obraz – mówi Marta Wieczorek z Działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych, które organizuje Gdyński Dialog o Klimacie z Wydziałem Środowiska UM Gdynia.

Dziesiątki pomysłów na proklimatyczne działania

W etapie narady społecznej Gdyńskiego Dialogu o Klimacie wzięły udział 34 osoby, w tym m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych, środowisk naukowych czy nieformalnych grup mieszkańców. Uczestnicy pracowali w trzech grupach. Każda z nich koncentrowała się na konkretnym zakresie: gospodarowania wodą, zielenią w mieście oraz obniżaniem emisji CO2 i pyłów. Wątkami, które pojawiły się we wszystkich grupach były edukacja, kwestie związane z budownictwem, parkingami oraz przestrzenią publiczną.

Pełne podsumowanie etapu narady społecznej zbędzie dostępne na stronie internetowej gdynia.pl/oklimacie

powrót