Zaczyna się pierwszy wakacyjny weekend, ale my nie zwalniamy. Przeciwnie, trwające od poniedziałku, 17 czerwca głosowanie w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2019, nabiera rumieńców. W sobotę i niedzielę w całym mieście będzie mnóstwo okazji do wskazania projektów do realizacji – m.in. podczas odbywających się w Gdyni imprez. Ale niezależnie od nich, w każdej chwili każda gdynianka i każdy gdynianin może zagłosować na stronie bo.gdynia.pl.

Stawką w głosowaniu w gdyńskim Budżecie Obywatelskim jest nie tylko realizacja projektów wybranych przez mieszkańców, ale też premia „+1”. Z podziękowaniu i uznaniu aktywności mieszkańców w dzielnicy, gdzie po zakończeniu głosowania frekwencja będzie najwyższa, zrealizowany zostanie dodatkowy duży projekt, kolejny z najwyższą liczbą punktów.

Aktualny ranking +1 ogłaszany jest codziennie około godz. 10  na [facebookowym profilu gdyńskiego profilu budżetu obywatelskiego]. Mały Kack konsekwentnie trzyma się podium od pierwszego dnia głosownia i to w jakim stylu! Tylko w ciągu dwóch ostatnich dnich podwoił swój wynik prawie półtoraktotnie i tym samym – jako pierwsza dzielnica w tegorocznym głosowaniu – osiąga dwucyfrowy wynik przed przecinkiem (14,18%). Babie Doły i Pustki Cisowskie-Demptowo nieco z tyłu (kolejno 6,40% i 5,85%), ale doświadczenie poprzednich edycji pozwala sądzić, że mogą nas jeszcze bardzo zaskoczyć. Z pewnością większa mobilizacja przyda się na Pogórzu (1,59%) i w Redłowie (1,25%), które w piątek, 21 czerwca, zamykają ranking.

W tym roku Budżet Obywatelski jest wyjątkowy, bo nowa formuła zaowocowała rekordową liczbą projektów. Po raz pierwszy głosujemy według podziału na projekty dzielnicowe – mamy ich aż 260, i miejskie – 15. Wartość tych, które w głosowaniu zostaną wybrane do realizacji może sięgnąć 10 158 500 złotych, bo taka jest tegoroczna pula BO.

By zagłosować, potrzebny jest dostęp do internetu: w komputerze stacjonarnym czy na jakimkolwiek urządzeniu mobilnym. Projekty wskazujemy na stronie bo.gdynia.pl. Można to zrobić w każdej chwili aż do 1 lipca, bo wtedy głosowanie się zakończy.

Jeśli ktoś nie ma możliwości skorzystania w domu z sieci, potrzebuje pomocy podczas głosowania czy chciałby zaczerpnąć dodatkowych informacji o Budżecie Obywatelskim, może skorzystać ze wsparcia pracowników Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni i członków „lotnych brygad’. Przez cały weekend będzie można ich spotkać w całej Gdyni, m.in.
* 21 – 22.06 – gdyńskie centra i galerie handlowe Riviera, Batory i Szperk
* 21.06
Cisowa: 10 – 15: węzeł przesiadkowy przy SKM Gdynia Cisowa / Chylońska
Dąbrowa: 15 – 17: skrzyżowanie ul. Nowowoczlińska / Rdestowa, 18 – 20: festyn
• 22.06 Śródmieście: 14 – 19: Skwer Kościuszki
* Cuda Wianki  na bulwarze Nadmorskim: 14-19
* 23.06
Babie Doły: godz. 10 – 12.30: polana rekreacyjna przy ul. Rybaków, 13 – 15: osiedle mieszkaniowe w pobliżu pomnika samoloty Bies
Śródmieście: 10 – 13 Skwer Kościuszki, 13.30 – 15 ul. Starowiejska, Świętojańska, 10 lutego
* 23.06
Grabówek: 10 – 12 skrzyżowanie ul. Morska / Grabowo, 12.30 – 14 węzeł przesiadkowy przy SKM Gdynia Stocznia / przejście podziemne, 14.30 – 15.30  skrzyżowanie ul. Morska/Mireckiego, 16 – 18 węzeł przesiadkowy skrzyżowanie Morska / estakada Kwiatkowskiego
Orłowo: 10 – 12 Plac Górnośląskim 12.30 – 15 ul. Orłowska, molo

Głosowanie możliwe jest też w miejskich jednostkach i instytucjach, w godzinach ich pracy:
• Laboratorium Innowacji Społecznych: ul. Żeromskiego 31
• UrbanLab: al. Zwycięstwa 96/98 (Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, budynek IVA, u zbiegu z ul. Stryjską)
• specjalny punkt BO w alei Topolowej: od 17 czerwca do 1 lipca w godz. 10.00-18.00
• Młodzieżowe Centrum Designu i Innowacji „Wymiennikownia”: ul. Kartuska 20 B
• Urząd Miasta Gdyni: al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 (hol na parterze)
• Gdynia InfoBox: ul. Świętojańska 30
• Centrum Aktywności Seniora: ul. 3 Maja 27-31
• Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych: ul. 3 Maja 27/31
• siedziby rad dzielnic (adresy na www.gdynia.pl)
filie Biblioteki Gdynia

Każdy z głosujących po wejściu na stronę www.bo.gdynia.pl i przejściu do podstrony głosowania:
* podaje numer PESEL oraz imię ojca
* wybiera dzielnicę, o rozwoju której chce decydować – nie musi być to dzielnica, w której mieszkamy
* wskazuje maksymalnie pięć projektów dzielnicowych i maksymalnie pięć projektów miejskich
* szereguje wybrane projekty od najważniejszego do najmniej istotnego
Po zakończeniu jednego głosowania można od razu przejść do drugiego lub zostawić je na później. Mowa tu o głosowaniu na projekty dzienicowe i miejskie. W takiej sytuacji znów konieczne będzie wpisanie swoich danych na stronie.

Samo głosowanie podzielone jest na dwa kroki – najpierw trzeba zaznaczyć popierane projekty, a następnie uszeregować je w kolejności od najważniejszego – przypisując im liczby od 1 do 5.

Projekty dzielnicowe
Zrealizowane zostaną:
* te, których łączna wartość nie przekroczy środków przeznaczonych dla danej dzielnicy
* oraz na które zagłosuje (na każdy osobno) co najmniej 50 osób

Jako pierwsze do realizacji wskazane zostaną projekty małe – do wyczerpania pieniędzy na tę kategorię dla danej dzielnicy. Kwota, która pozostanie do dyspozycji po odjęciu od puli ogólnej puli na projekty małe, przeznaczona zostanie dla pozostałych projektów (dużych), aż do wyczerpania środków dla dzielnicy. Jeśli okaże się, że na następny w kolejności projekt pod względem poparcia w dzielnicy brakuje pieniędzy te, które pozostaną, przejdą na rok następny.

Ale uwaga! Jeśli w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia głosowania Rada Dzielnicy przedłoży prezydentowi Gdyni uchwałę, w której zobowiąże się przeznaczyć brakujące środki na realizację projektu w następnym roku, będzie on mógł zostać zrealizowany częściowo z Budżetu Obywatelskiego, a częściowo ze środków Rady Dzielnicy.

Projekty miejskie
Do realizacji trafią projekty:
* na które zagłosowało co najmniej 1000 osób
* oraz których wartość nie przekroczy puli środków przewidzianych na realizację projektów miejskich – analogicznie, jak w przypadku projektów dzielnicowych. Środki niewykorzystane powiększą pulę miejską BO w kolejnej edycji.
W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy w Gdyni (bez względu na wiek). W praktyce oznacza to, że każdy głosujący powinien być zameldowany w Gdyni lub znajdować się w rejestrze wyborców. Kto nie spełnia żadnego z powyższych warunków, może dopisać się do listy głosujących w Budżecie Obywatelskim. Wystarczy wydrukować, wypełnić i podpisać specjalne oświadczenie.

Można je pobrać ze strony www.bo.gdynia.pl, jest też dostępne w:
• Laboratorium Innowacji Społecznych: ul. Żeromskiego 31, wejście od ul. Derdowskiego
• UrbanLab: budynek IVA Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, wejście od ul. Stryjskiej

Oświadczenia trzeba złożyć osobiście, w wersji papierowej.
Oświadczenia składane przez osoby niepełnoletnie muszą zostać podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych.
Deklarację mogą również wypełnić cudzoziemcy mieszkający w Gdyni.

powrót