W kierunku zrównoważonych i odpornych społeczeństw poprzez wzmocnione społeczeństwo obywatelskie i innowacje oparte na współpracy (Towards sustainable and resilient societies through empowered civil society and collaborative innovation).

Projekt We make transition! ma na celu wypracowanie modelu i narzędzi do realizacji skutecznego procesu współtworzenia innowacji ekologiczno-społecznych dla zwiększania odporności miast i regionów. Projekt testuje narzędzia Zarządzania Transformacyjnego (Transition Management) – metody wypracowywania innowacji (popularnej w skandynawskich hubach). Ma ona ułatwić i przyspieszyć przejście na zrównoważony rozwój poprzez partycypacyjny proces zrozumienia, uczenia się, tworzenia wizji i eksperymentowania wokół określonych wyzwań związanych z transformacją społeczną.

Testując metody i narzędzia Zarządzania Transformacyjnego oraz międzynarodową wymianę wiedzy i doświadczeń, a także wspólnie ucząc się, konsorcjum partnerów projektu wypracowywać będzie wspólną, długoterminową wizję zrównoważonych i włączających innowacji ekospołecznych dla Regionu Morza Bałtyckiego (joint vision 2040 for BSR). Projekt umożliwi wspólną dyskusję na temat różnych wymiarów włączającego, zrównoważonego rozwoju z perspektywy różnych krajów, by stworzyć wspólną wizję. Zapewni ona więcej perspektyw lokalnym procesom współtworzenia. Będzie mogła być wykorzystana również po zakończeniu projektu: w różnych kontekstach i w różnych podregionach BSR. Wypracowany model będzie też propozycją funkcjonowania dla innych makroregionów UE.

Pilotaż metody Zarządzania Transformacyjnego realizowany będzie zarówno na poziomie ponadnarodowym, jak i lokalnym każdy region partnerski zorganizuje lokalne Forum Transformacji. Podczas tych wydarzeń przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, władz lokalnych i lokalnego biznesu będą współtworzyć konkretne rozwiązania i wspólną wizję rozwoju w wybranych obszarach tematycznych, jak np. gospodarka cyrkularna, zrównoważona konsumpcja, mobilność, dobrobyt społeczny. Powstanie podręcznik praktycznego zastosowania metody Zarządzania Transformacyjnego i Areny Transformacji jako narzędzia angażującego różne podmioty do współtworzenia rozwiązań i planowania procesów strategicznych w zakresie zrównoważonego rozwoju ekospołecznego oraz budowania odporności społecznej.

Partnerzy projektu „We make transition!”:

Finlandia: The Baltic Institute of Finland  – Lider projektu, Council of Tampere Region, The Helsinki-Uusimaa Regional Council, Regional Council of South-West Finland

Estonia: Green Tiger Fundation, Foundation for Science and Liberal Arts Domus Dorpatensis

Łotwa: Social Innovation Centre, Vidzeme Planning Region

Polska: Baltic Institute for Regional Affairs BISER  (Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych BISER), City of Gdynia (Miasto Gdynia)

Norwegia: Trøndelag County Authority

Niemcy: University of Bremen

Okres realizacji: styczeń 2023 r. – grudzień 2025 r.
Całkowity budżet projektu: 3 294 541,90 euro, w tym dofinansowanie UE:
2 552 070,47 euro
Wartość gdyńskiej części projektu: 177 993,70 euro, w tym dofinansowanie UE: 142 394,96 euro

Projekt „We make transition! Towards sustainable and resilient societies through empowered civil society and collaborative innovation” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

powrót