Listę podpisów poparcia dla projektów składanych do gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2021, ich autorki i autorzy mogą dołączyć w formie skanu lub zdjęcia do wniosku składanego w elektronicznym systemie obsługi projektów. Ci, którzy zdążyli już złożyć projekt, mogą przesłać listy na adres email bo@gdynia.pl. To ważna zmiana w regulaminie składania projektów, która została podjęta na wniosek mieszkańców i mieszkanek, po ponownej analizie prawnej. Zarządzenie w tej sprawie podpisał Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Do 22 lutego gdynianie i gdynianki mogą składać projekty do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. Każdy projekt musi zostać poparty przez mieszkańców. W przypadku projektów dzielnicowych listy poparcia muszą być podpisane przez osoby mieszkające w dzielnicy, na której terenie ma być zrealizowany projekt, w liczbie odpowiadającej 0,1% liczby mieszkańców tej dzielnicy – dlatego dla każdego obszaru Gdyni są wymagane różne liczby podpisów poparcia. Z kolei w przypadku projektów miejskich listy poparcia muszą być podpisane przez minimum 30 osób będących mieszkańcami Gdyni.

Lista poparcia sąsiadów i sąsiadek dla projektu składanego w Budżecie Obywatelskim to ważny element wniosku. Zbieranie podpisów to dla autorów i autorek projektów dobry moment na skonsultowanie swojego pomysłu z innymi mieszkańcami. Często już na tym etapie okazuje się, że pomysł można rozwinąć, trochę zmienić albo połączyć siły z sąsiadami. Listy poparcia są też potwierdzeniem, że inni mieszkańcy też widzą potrzebę realizacji konkretnego pomysłu.

– Przyjęte przez Radę Miasta zasady Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok wymagały dostarczenia oryginałów list z podpisami. Jednak po rozmowach z mieszkańcami, postanowiliśmy jeszcze przed tegoroczną edycją, z powodu trwającej sytuacji pandemicznej uprościć zasady. Wojewoda opublikował nowelizację uchwały Rady Miasta, co pozwoliło Prezydentowi Wojciechowi Szczurkowi przyjąć nowe reguły polegające na możliwości przesłania zeskanowanych list z podpisami na adres mailowy obsługiwany przez LIS. Jestem przekonany, że to rozwiązanie ułatwi przygotowywanie i składanie wniosku do BO – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Stąd listy poparcia projektów będzie można składać za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi projektów jako załącznik do złożonego wniosku. Jeśli ktoś zdążył już złożyć wniosek, może dosłać skan/zdjęcie listy na adres bo@gdynia.pl. Co ważne – autorzy projektów zobowiązują się tym samym do zachowania oryginału list poparcia do dnia ogłoszenia listy projektów zakwalifikowanych do głosowania (czyli do 26 maja 2021 r.) i do jej okazania w przypadku wezwania.

Drugim sposobem na przekazanie list poparcia projektów jest dostarczenie oryginałów do siedziby Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, Gdynia Śródmieście) najpóźniej do 22 lutego.

Projekt w gdyńskim Budżecie Obywatelskim może złożyć każdy mieszkaniec i mieszkanka niezależnie od wieku, zameldowania, a nawet obywatelstwa. Wystarczy, że zamieszkuje na stałe w naszym mieście. Podstawą – zarówno w przypadku inicjatywy dzielnicowej, jak i miejskiej – jest wypełniony formularz wniosku. Do rozdysponowania jest ponad 11 milionów złotych.

Osoby, które chcą skonsultować swój projekt mogą wziąć udział w sobotnim (13.02) Maratonie Pisania Projektów, wtorkowym (16.02) Budżecie Wieczorową Porą lub bezpośrednio skontaktować się z urzędnikami wydziałów, które zajmują się weryfikacją wniosków składanych do BO. Pełna lista kontaktowa wraz z terminami dyżurów dostępna jest na stronie internetowej bo.gdynia.pl w zakładce Kontakt.

fot. archiwum Laboratorium Innowacji Społecznych
powrót