Jak wizualizować zmianę klimatu w mieście? Gdynia jest częścią międzynarodowego projektu REACHOUT o adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych. Projekt został dofinansowany z Programu Unii Europejskiej ds. Badań i Innowacji Horyzont 2020, a jego koordynacją zajmuje się UrbanLab Gdynia.

W piątek 30 września w siedzibie gdyńskiego UrbanLabu odbyły się pierwsze stacjonarne warsztaty w ramach projektu. W spotkaniu udział wzięli naukowcy, naukowczynie z trójmiejskich uczelni, badacze i badaczki, a także urzędnicy i urzędniczki.

Zaproszeni goście pochylali się nad testowanym w ramach projektu narzędziem – mapą narracyjną. Zastanawiano się m.in. nad kwestiami związanymi z identyfikacją zagrożeń klimatycznych, które mogą zagrażać Gdyni oraz nad tym, jak je komunikować. Spotkanie poprowadziły członkinie Fundacji Sendzimira: Agnieszka Czachowska, Ewa Janowska oraz Maria Wiśnicka.

Międzynarodowy projekt REACHOUT jest realizowany w Gdyni w ramach programu „Horyzont 2020”. Dotyczy siedmiu dużych europejskich ośrodków miejskich i skupia się na badaniach rezyliencji, czyli odporności na zmiany klimatyczne, poprzez uruchomienie miejskich hubów oferujących swoim odbiorcom narzędzia do adaptacji klimatycznej metodą Triple-A. Realizacja projektu rozpoczęła się październiku 2021 roku i potrwa do marca 2025 roku.

Inicjatywa wspiera rozwój miejski w duchu odporności na zmiany klimatu – przede wszystkim poprzez rozwijanie nowoczesnych usług klimatycznych dla miasta, a sam projekt wpisuje się w działania Unii Europejskiej w sprawie adaptacji do zmian klimatu i osiągnięcia odporności klimatycznej do 2030 roku.

Konsorcjum REACHOUT wypracowuje ścieżki rozwoju miast odpornych na zmiany klimatu. Tłem dla tych działań jest analiza klimatyczna dla siedmiu europejskich ośrodków – Lillestrom (Norwegia), Mediolanu (Włochy), Amsterdamu (Holandia), Logroño (Hiszpania), Cork (Irlandia), Aten (Grecja) i Gdyni – które wspierane będą na drodze do stania się odpornymi, neutralnymi klimatycznie i zdolnymi do adaptacji.

Projekt m.in. da również odpowiedź na pytanie, jak lepiej wykorzystywać wielkie, na bieżąco uaktualniane bazy danych, takie jak unijne Copernicus, GEOSS czy JRC, które wciąż nie są wykorzystywane w pełni w codziennej pracy – podobnie zresztą, jak krajowe czy miejskie dane, których cyrkulacja między ośrodkami odbywa się w ograniczonym stopniu. Ich potencjał jest wciąż duży, a zapobieganie skutkom zmian klimatycznych może być jednym z wymiarów ich wykorzystania.

obraz

Projekt REACHOUT uzyskał dofinansowanie z Programu Unii Europejskiej ds. Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy grantowej  numer 101036599.

powrót