Nowa organizacja ruchu na przebudowywanym osiedlu Meksyk // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Z początkiem przyszłego tygodnia, czyli od poniedziałku, 12 lipca, nie będzie możliwy przejazd południową częścią ul. Orzechowej (między ul. Hutniczą a torami PKP) na osiedlu Meksyk w Chyloni, nie będzie też można pozostawiać samochodów na placu w pobliżu stacji Gdynia Chylonia oraz na południowej części ul. Orzechowej. Zmiany w organizacji są konieczne, ponieważ rozpoczyna się właśnie pierwszy etap inwestycji rewitalizacyjnej.

O to, by na osiedlu Meksyk powstała infrastruktura, której brak obniża komfort życia, zadbali sami mieszkańcy: to dzięki ich staraniom i determinacji ta część Chyloni została objęta Gminnym Programem Rewitalizacji. Przewiduje on przebudowę układu drogowego i stworzenie od nowa praktycznie nieistniejącej w tej części Chyloni przestrzeni publicznej. W drugiej połowie maja podpisana została umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą inwestycji, pod koniec tego samego miesiąca rozpoczęły się na osiedlu prace przygotowawcze do wielkiej zmiany – a teraz rozpoczyna się pierwszy etap przebudowy.

Jego realizacja oznacza zamknięcie z początkiem przyszłego tygodnia dla pieszych i samochodów ulicy Orzechowej, od ul. Hutniczej do torów SKM. Nie będzie też możliwości pozostawienie samochodów na placu między torami a ul. Hutniczą. Dojście i przejazd między ul. Hutniczą a tunelem pod torami możliwe będzie ulicami Nowodworskiego lub Palmową.

Prace, które właśnie się rozpoczynają, obejmują powstanie nowej drogi – równoległej do Orzechowej: z chodnikami, oświetleniem i infrastrukturą podziemną, oraz przebudowę południowej części ul. Orzechowej. Zagospodarowany zostanie także teren przy stacji Gdynia Chylonia. Powstaną parkingi, pętla autobusowa, nowe jezdnie, chodniki, oświetlenie, sieci kanalizacyjne. To duży zakres prac i wiążą się z nim zmiany w ruchu – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Dlatego proszę mieszkańców osiedla Meksyk, osoby poruszające się tu pieszo czy samochodem o ostrożność i stosowanie się do nowej organizacji ruchu. To ważne zarówno dla Państwa bezpieczeństwa, jak i sprawnego przebiegu prac.

Przebudowa osiedla Meksyk na Chyloni // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Podczas realizacji inwestycji na osiedlu Meksyk obecni są pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych – jednostki miejskiej koordynującej gdyńską rewitalizację. W sprawach związanych z pracami można kontaktować się z Działem Inwestycji LIS: tel. 58 727 39 04 (07), e-mail: 
rewitalizacja@lis.gdynia.pl

Od poniedziałku, 12 lipca, każdy mieszkaniec rewitalizowanego osiedla Meksyk będzie mógł porozmawiać o zmianach dzielnicy w specjalnym punkcie konsultacyjnym. Przy ul. Hutniczej – w pobliżu siedziby Straży Pożarnej – dwa razy w tygodniu dyżurować będzie pracowniczka Laboratorium Innowacji Społecznych, by wyjaśnić nurtujące mieszkańców kwestie, rozwiać wątpliwości, przyjąć uwagi i sugestie.

* poniedziałki 12, 26 lipca – godz. 16-18
* środy: 15, 22, 29 lipca – godz. 9 -11

Nie trzeba się umawiać, ale ponieważ spotkania wciąż odbywają się w rygorze sanitarnym (to oznacza obowiązkowe maseczki, dezynfekcję i dystans), może okazać się, że na rozmowę trzeba będzie chwilę poczekać.

Projekt „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II” realizowany jest przy wsparciu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska; typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

powrót