Rozwój usług społecznych w Gdyni

powrót

Projekt „Rozwój usług społecznych w Gdyni” realizujemy we współpracy z Zespołem Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” i w partnerstwie z dziewięcioma organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi w Gdyni placówki wsparcia dziennego. W ramach projektu przygotowaliśmy ofertę zajęć dla dzieci, rodziców i opiekunów oraz całych rodzin.

Po co?

Podstawą działania systemu usług społecznych powinna być dostępność i sprofilowanie, na miarę i według potrzeb jego odbiorców. W ramach projektu wprowadzamy program zmiany systemu usług wsparcia rodziny, dzieci i młodzieży oraz osób w pieczy zastępczej, świadczonych w placówkach wsparcia dziennego na terenie całej Gdyni, tak aby realizować te dwa najważniejsze założenia.

Zarówno dla Miasta Gdyni, jak i naszych pozarządowych partnerów ważne jest, aby to, co proponujemy było potrzebne, tzn. odpowiadało na rzeczywiste potrzeby i trudności, i – co równie ważne – żeby było skuteczne. Dlatego podstawą realizacji wszystkich naszych działań jest indywidualizacja wsparcia (dla każdej osoby uczestniczącej w projekcie opracowujemy odrębny program zajęć i/lub konsultacji) oraz jego deinstytucjonalizacja (wsparcie oferowane jest lokalnie, przez organizacje osadzone w społeczności).

Prowadzimy konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla rodziców/opiekunów, treningi umiejętności wychowawczych, tematyczne grupy wsparcia, terapię pedagogiczną i logopedyczną dla dzieci, organizujemy wyjazdy integracyjne dla całych rodzin. Działania realizowane są w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez organizacje pozarządowe – współrealizatorów projektu. Specjalną ofertę dla osób w pieczy zastępczej wprowadziliśmy w Placówce Animacji Środowiskowej STARTER.

Jako LIS realizujemy w ramach projektu zadanie Centrum Usług Społecznych. To zestaw działań, które w formie warsztatów rodzinnych i tematycznych grup wsparcia prowadzi nasz zespół animatorów, głównie w centrum sąsiedzkim Przystań Śmidowicza 49 na Oksywiu.

Dla kogo?

Ofertę kierujemy do rodzin borykających się z różnego rodzaju trudnościami, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na trudności w opiece i wychowaniu oraz dzieci i młodzieży w placówkach wsparcia dziennego. Prowadzone w ramach projektu działania mają charakter profilaktyczny, a nie interwencyjny. Chcemy wspierać i wzmacniać. Koncentrujemy się na wyrównywaniu szans społecznych, kulturowych i edukacyjnych.

Projektowa oferta jest zróżnicowana. W każdym z miejsc, w których realizujemy działania program jest nieco inny, a zakres wsparcia dostosowujemy do potrzeb poszczególnych osób i rodzin. Ramowy program zamieściliśmy w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Laboratorium Innowacji Społecznych albo organizacjami odpowiedzialnymi za poszczególne zadania. Kontakty znajdziesz na dole strony.

-> PRZECZYTAJ KRÓTKI PRZEWODNIK PO PROJEKCIE <-

 

Współrealizatorzy:

Biuro projektu: Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31 (wejście od ul. Derdowskiego), Gdynia. Kontakt: Monika Nowakowska, tel. 58 727 39 22, e-mail: m.nowakowska@lis.gdynia.pl

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6: „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020; Działanie 6.2: „Usługi społeczne”; Poddziałanie 6.2.1: „Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT”). Projekt stanowi część Metropolitalnego Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej.

 Okres realizacji: 1 grudnia 2016 – 30 kwietnia 2020

 Liczba osób objętych wsparciem: 330

 Wartość projektu: 3 643 229,90 zł | Dofinansowanie UE: 3 096 745,42 zł

AKTUALNOŚCI

Filtrowanie wiadomości:

KONTAKTY

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Aleksandra Cnota-Mikołajec iod@eduodo.pl
DYREKCJA
Aleksandra Markowska - dyrektor a.markowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 01
Maciej Warszakowski - zastępca dyrektora m.warszakowski@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 01
Ewa Król - zastępca dyrektora e.krol@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
KOMUNIKACJA
Ksenia Pisera - główna specjalistka k.pisera@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 20
DIAGNOZY I PARTYCYPACJA (ul. Żeromskiego 31)
Magdalena Warmowska - kierownik bo@gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Dział Programów Społecznych (ul. Żeromskiego 31)
Magdalena Żółkiewicz - kierownik m.zolkiewicz@lis.gdynia.pl urbanlab@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 11
Przestrzenie Społeczne (ul. Śmidowicza 49 / ul. Opata Hackiego 33 / ul. Lipowa 15 / ul. Widna 2A)
Jędrzej Sołtysiak - kierownik j.soltysiak@lis.gdynia.pl 58 727 39 48, 885 581 665
Wymiennikownia (ul. Kartuska 20B)
Martyna Winnicka - kierownik m.winnicka@lis.gdynia.pl wymiennikownia@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 48
Rewitalizacja (ul. Żeromskiego 31)
Agnieszka Jurecka-Fryzowska - kierownik a.jurecka@lis.gdynia.pl rewitalizacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 04
Inwestycje (ul. Żeromskiego 31)
Bianka Witkowska - kierownik b.witkowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 07
Zamówienia Publiczne (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Agnieszka Nadziejko - kierownik a.nadziejko@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 18
Księgowość (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Danuta Nowakiewicz - główna księgowa d.nowakiewicz@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Organizacji (ul. Żeromskiego 31)
Danuta Sobieniecka - kierownik d.sobieniecka@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 05
Administracja (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Iwona Łukasik - kierownik Sekcji Obsługowej i.lukasik@lis.gdynia.pl 58 727 39 23
Aleksander Czech - kierownik Sekcji Obiektów a.czech@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 23
Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.lis.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.lis.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.