Zorganizowana przez Światową Sieć Miast Uczących Się UNESCO konferencja on line i towarzyszący jej raport to okazja do podzielenia się w międzynarodowym gronie gdyńskimi dobrymi praktykami w zakresie edukacji obywatelskiej.

Pod koniec czerwca 2019 Gdynia została członkiem Global Network of Learning Cities UNESCO – Światowej Sieci Miast Uczących Się. Należy do niej ponad 200 miast z pięciu regionów UNESCO – takich, które m.in. prowadzą szeroką edukację formalną i nieformalną, włączają mieszkańców w procesy decyzyjne, dają narzędzia do inicjowania i wprowadzania zmian, wspierają organizacje pozarządowe.

Gdynia jest w tym gronie jedynym miastem z Polski, uczestniczy w pracach klastra edukacji obywatelskiej. W ubiegłym tygodniu odbyła się konferencja on line, podczas której rozmawiano o tym, jak wzmacniać edukację obywatelską, ale także dzielono się rozwiązaniami w  tym zakresie. Pierwszego dnia działania gdyńskiego UrbanLabu prezentowała Joanna Krukowska z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, jego kierowniczka i koordynatorka merytoryczna. Drugiego dnia, w panelu dyskusyjnym w ramach Forum Młodzieżowego, uczestniczyła Martyna Olzacka z LIS, koordynatorka Młodzieżowego Centrum Innowacji Społecznych i Designu Wymiennikownia.

Edukacja obywatelska może być realizowana na wielu polach – i tak właśnie w Gdyni działamy. Zależy nam, by każdy mieszkaniec miasta znalazł organizację, instytucję, zajęcia w które będzie mógł się włączyć, rozwinąć swoje zainteresowania, zdobyć nową wiedzę i podjąć konkretne działania. W czasach społecznego dystansu jest to zadanie trudne, ale nie niemożliwe. UrbanLab i Wymiennikownia, których aktywność zaprezentowaliśmy podczas konferencji UNESCO, są tego dobrym przykładem – zauważa Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Konferencji towarzyszy raport, do którego przygotowania posłużyły dane przesłane z 11 miast świata – w tym Gdyni, z działań Laboratorium Innowacji Społecznych, z Centrum Nauki Experyment i Gdyńskiego Centrum Sportu. Można z niego dowiedzieć się, jak w innych krajach podchodzi się do edukacji obywatelskiej, jacy są jej główni odbiorcy i jakie dobre praktyki wypracowano.

Gdyńskie Centrum Sportu powołano, aby realizować jedną z najważniejszych misji każdego nowoczesnego miasta – stwarzać warunki do rozwoju sportowej aktywności mieszkańców. Wspieramy kluby, które dzięki dotacjom szkolą dzieci i młodzież, rozbudowujemy miejską infrastrukturę sportową, pomagamy w realizacji oddolnych inicjatyw obywatelskich, zajmujemy się zwycięskimi projektami Budżetu Obywatelskiego. Przez lata robiliśmy wszystko, aby w każdej z dzielnic była możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu. Pracę u podstaw łączymy z organizacją największych imprez na świecie. W ten sposób pokazujemy młodym ludziom, że pielęgnacja pasji może zaprowadzić ich na sportowe szczyty – podkreśla Paweł Brutel, zastępca dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu. – By skutecznie pobudzać mieszkańców do aktywności, stworzyliśmy im szansę samodoskonalenia i rozwoju poprzez uczestnictwo w bezpłatnych zajęciach sportowych, ale też edukujemy w zakresie zdrowego stylu życia.

Wanda Jaworska, zastępca dyrektora CN Expryment:Gdybyśmy jednym słowem musieli określić, w jaki sposób rozumiemy i wdrażamy wartości oraz cele edukacji obywatelskiej, byłoby to słowo „zaangażowanie”. Angażujemy się jako instytucja i motywujemy do zaangażowania się naszych odbiorców.  Tworzymy obszary działania, gdzie spotyka się energia obu stron po to, by wspólnie zamienić ją w praktyczny program działania. Wszystkie nasze działania, bez wyjątku, mają na celu pobudzanie naszej społeczności do aktywności. Po latach doświadczeń wydaje nam się, że kluczowe są dwa elementy: wsłuchanie się w potrzeby społeczności i odpowiadanie na nie w miarę posiadanych kompetencji i narzędzi.   Dziś zarówno GCS, jak i CN Experyment swoje działania prowadzą w internecie, w ten sposób dając mieszkańcom okazję do uczestniczenia w aktywnościach, które są dla nich ważne. Jak skutecznie uczyć się z domu, organizować czas sobie w gronie rodziny i utrzymywać kontakty z sąsiadami w sieci, Gdynia miała okazję zaprezentować podczas konferencji UNESCO zorganizowanej on line wiosną, w czasie pierwszej fali pandemii.

Udział w takich spotkaniach i wymiana wiedzy między miastami praktycznie z całego świata – od Korei, przez Grecję po Iran – z jednej strony bardzo poszerza perspektywę, z drugiej pokazuje, że w dzisiejszych czasach wszyscy zmagamy się z podobnymi wyzwaniami – zauważa Katarzyna Ziemann, zastępca dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. – Wartością takiej wymiany i współpracy jest idea, która łączy – robienie dobrych rzeczy dla mieszkańców oraz mieszkanek i z nimi, tworzenie warunków do zwiększania świadomości mieszkańców na temat funkcjonowania miast i możliwych działań partnerskich.

materiały prasowe
powrót