UrbanLab Gdynia o edukacji obywatelskiej

27.08.2019
powrót

Nowe miejsce na mapie Gdyni – UrbanLab – to przestrzeń do rozmowy o szeroko rozumianej tematyce miejskiej. Mieszkańcy, aktywiści i urzędnicy spotykają się tu, by wspólnie wypracowywać rozwiązania podnoszące jakość życia mieszkańców. Obszarów tematycznych do dyskusji jest wiele, a w tym roku postanowiono skupić się na partycypacji obywatelskiej. Zespół Tematyczny UrbanLabu ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji wypracowuje właśnie pomysły na działania wzmacniające taką aktywność w Gdyni.

Powołany wiosną tego roku UrbanLab to miejski program służący wprowadzaniu trwałych rozwiązań podnoszących jakość życia w mieście. Pionierski w skali kraju model współpracy mieszkańców, ekspertów, aktywistów, urzędników i władz miasta koncentruje się na poszukiwaniu nowych sposobów pracy nad wyzwaniami stojącymi przed Gdynią. Oprócz dyskusji grup eksperckich, jest to także przestrzeń do spotkań i rozmów o codziennym życiu we współczesnym mieście. Rozmawiano już m.in. o polityce rowerowej, miejskiej hodowli pszczół, wymianie jedzenia czy współdzieleniu przestrzeni ze zwierzętami towarzyszącymi. Spotkania literackie i projekcje filmowe również poruszają tematykę miejską – od architektury osiedli po niszczący wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne.

Integralną częścią UrbanLabu jest Zespół Tematyczny – kilkunastoosobowa grupa powoływana w każdym roku działania UrbanLabu składająca się z reprezentantów i reprezentantek różnych grup interesariuszy – przedstawicieli władz miasta, radnych dzielnic, organizacji pozarządowych i jednostek budżetowych miasta. W tym roku Zespół Tematyczny pełni funkcję opiniującą i doradczą w sprawach związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Poszukuje konkretnych rozwiązań w oparciu o dane eksperckie oraz własną wiedzę i doświadczenie. Prace zespołu rozpoczęły się w czerwcu i potrwają w tej kadencji do grudnia 2019. Obecnie omawiane są pomysły na utworzenie programów z zakresu edukacji obywatelskiej, np. wprowadzenia do szkół zajęć podnoszących wiedzę o funkcjonowaniu miasta czy utworzenia programu minigrantów na inicjatywy lokalne. Możliwym tematem, który zostanie skierowany do prac grupy roboczej jest też edukacja samorządowa i budżety szkolne.

– Efektem prac Zespołu Tematycznego ma być lista projektów, społecznych innowacji, które, wdrożone w kolejnych latach pozwoliłyby zwiększyć zaangażowanie mieszkańców i mieszkanek Gdyni w życie ich miasta. Skład zespołu jest niejednorodny – w jego pracach biorą udział zarówno przedstawiciele i przedstawicielki Urzędu jak i trzeciego sektora. To więcej perspektyw, mamy nadzieję, że wspólna praca przełoży się na lepsze, lepiej dostosowane do potrzeb projekty i wskazówki, jak wspólnie zarządzać miastem – mówi Przemysław Górski, koordynator projektu UrbanLab.

SKŁAD ZESPOŁU TEMATYCZNEGO URBANLAB 2019:

 • Pełnomocnik ds. dzielnic – Jakub Ubych – Przewodniczący Zespołu

Przedstawiciele Rady Miasta Gdyni:

 • Anna Myszka
 • Marika Domozych

Przedstawiciele rad dzielnic:

 • Paweł Musiał
 • Piotr Szpajer

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

 • Małgorzata Bujak
 • Klaudia Jarecka-Świeca
 • Marek Radyko
 • Martyna Regent
 • Magdalena Warmowska

Przedstawiciele Urzędu Miasta Gdyni i jednostek budżetowych Miasta Gdyni:

 • Tomasz Kamiński – przedstawiciel Biura ds. Dzielnic
 • Salwiusz Marchel – przedstawiciel Samodzielnego Referatu ds. Organizacji Pozarządowych
 • Ewa Stokłuska – przedstawicielka Laboratorium Innowacji Społecznych

 

Wszystkich zainteresowanych działaniem UrbanLabu zapraszamy na parter budynku nr IV w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

Aktualny program wydarzeń można znaleźć m.in. na stronie na Facebooku: fb.com/UrbanLabGdynia.

powrót

ZOBACZ WIĘCEJ

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.lis.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.lis.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.