O to, jak na życie codzienne młodzieży wpłynęła pandemia, pyta młodych mieszkańców i mieszkanki UrbanLab Gdynia. Pierwszym etapem była internetowa ankieta wśród młodzieży, a w piątek (11.12) odbył się panel ekspercki uzupełniający ich perspektywę o wypowiedzi osób na co dzień z młodzieżą pracujących. Wyniki tego badania pomogą gdyńskim instytucjom wypracować dopasowane modele wsparcia młodych gdynian i gdynianek. 

Na rok 2021 jako zagadnienie problemowe UrbanLab Gdynia wskazano adaptację do życia po pandemii. W związku z tym powołany został Zespół Tematyczny, który uznał, że jednym z kluczowych zagadnień problemowych jest dobrostan młodzieży. Chcąc podjąć działania dotyczące poprawy jakości życia młodych ludzi, zaplanowano przeprowadzenie badania wpływu obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych spowodowanych COVID-19 na dobrostan gdyńskiej młodzieży oraz sformułowanie rekomendacji dotyczących usług młodzieżowych.

– Niedawno zdecydowaliśmy o zawiązaniu w Gdyni dwóch nowatorskich grup dla młodzieży zmagającej się z problemami psychicznymi. Pandemia COVID-19 i ograniczenie kontaktów społecznych mogą mieć nadzwyczaj negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i samopoczucie młodych ludzi. Tym razem postanowiliśmy działać z wyprzedzeniem, w myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Badanie, na zlecenie UrbanLab Gdynia, przeprowadził start-up SwarmCheck. Większość pytań dotyczyła oceny nastroju. Odpowiedzi udzieliło ponad 200 młodych gdynian – ponad 70 stanowiły dziewczęta. Frekwencja dopisała w szczególności w dzielnicach Redłowo i Dąbrowa. Udział w badaniu był dobrowolny, a sama ankieta została udostępniona w formie on-line na portalach społecznościowych, na stronie podwykonawcy, a także wysłana do gdyńskich placówek oferujących usługi młodzieżowe.

Następnym etapem badania był panel ekspercki z psychologami, pedagogami, animatorami i nauczycielami pracującymi bezpośrednio z młodzieżą w czasie pandemii COVID-19.

Między innymi o tym, jak sytuacja epidemiczna wpłynęła na dobrostan młodzieży, a także o dobrych praktykach dotyczących wsparcia młodych ludzi w tym specyficznym czasie opowiadały: Anna Matłosz, psycholog młodzieżowy w Przystani Opata Hackiego 33, Katarzyna Rynkiewicz, psycholog z XXVII LO w Gdyni, Martyna Winnicka, kierowniczka Działu Przestrzeni Społecznych i animatorka w Wymiennikowni (Młodzieżowym Centrum Innowacji i Designu), Joanna Tojza-Dąbrowska, wicedyrektorka gdyńskiego Młodzieżowego Domu Kultury oraz Iwona Chudyszewicz, wicedyrektorka Szkoły Podstawowej nr 29.

Wszystkie te działania mają na celu ustalenie, jakie powinny być usługi dla młodzieży, aby optymalnie pomagać nastolatkom w czasie pandemii i udzielać im wsparcia na najwyższym poziomie.

Zadanie jest realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, przy wsparciu Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

powrót