Konkurs „Zmieniaj świat. Budimex 50 lat” zbliża się do finału. Jury wyłoniło 3 najciekawsze projekty społeczne, w tym jeden z Gdyni.

 

Wśród trzech projektów wyłonionych przez jury w finale znalazły się: pomysł stworzenia przy hospicjum dla dzieci „Bursztynowa Przystań” całorocznego ogrodu tropikalnego, realizowany przez Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca z Gdyni, infrastruktura dla pierwszej prawdziwej leśnej szkoły w Polsce, zgłoszona przez Fundację trzy czte ry! z Białegostoku oraz Centrum ReStore Fundacji Habitat for Humanity Poland z Warszawy. Teraz, do 10 września jury podejmie decyzję o przyznaniu głównej nagrody – od 400 do 500 tys. złotych na realizację projektu (drugie miejsce to 45 tys. zł, trzecie – 35 tys. zł na realizację własnych celów statutowych).

Jednocześnie trwa internetowe głosowanie na stronie zmieniajswiatbx50.pl, gdzie głosy zadecydują o przyznaniu jednemu z projektów dodatkowej Nagrody Internautów – to 20 tys. złotych na realizację celów statutowych. Zgodnie z regulaminem konkursu, głosować można do 5 września, do godziny 22:00.

Projekty z całej Polski były zgłaszane przez organizacje i instytucje działające na rzecz społecznego dobra do 10 lipca. Później kapituła programu „Zmieniaj świat. Budimex 50 lat”, której przewodniczył Rafał Sonik spośród ponad 100 zgłoszonych pomysłów wybrała trzy, które ich zdaniem są najlepsze – czyli przydatne dla społeczności lokalnej, innowacyjne, mają trwałą wartość, pomysł na utrzymanie inwestycji w przyszłości i rzetelnie przygotowany kosztorys, a do tego są możliwe do zrealizowania jeszcze do 15 grudnia tego roku.

– Projekty zgłoszone do konkursu „Zmieniaj Świat. Budimex 50 lat” zdecydowanie przerosły nasze oczekiwania – przyznaje Cezary Łysenko, członek jury z ramienia firmy Budimex. – Wszystkie cechują się oryginalnością i pomysłowością. Było nam bardzo trudno wybrać 3 laureatów, ale kierowaliśmy się określonymi kryteriami: nie tylko innowacyjnością projektu, lecz także szerokością grupy beneficjentów, trwałością i realnością wykonania projektu, rzetelnością w przygotowaniu budżetu czy pomysłem na utrzymanie inwestycji w przyszłości – dodaje.

Organizatorem konkursu z ramienia firmy Budimex jest Task Force Consulting. Partnerami merytorycznymi programu są Laboratorium Innowacji Społecznych oraz Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia.

Opisy finałowych projektów:

1. Biofilia (ogród terapeutyczno-edukacyjny), Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca (Gdynia)

Projekt zakłada stworzenie przy Hospicjum dla dzieci „Bursztynowa Przystań” w Gdyni całorocznego ogrodu tropikalnego wraz z pierwszą w Polsce motylarnią. Umożliwi to pacjentom, odwiedzającym ich bliskim i wszystkim zainteresowanym osobom stały kontakt z przyrodą, między innymi kwitnącymi roślinami, różnobarwnymi motylami, czy mrówkami parasolowymi. Młodzi pacjenci hospicjum poza odczuwaniem bólu fizycznego cierpią psychicznie. Obserwacja natury stymuluje wiele zmysłów, obniża stres, zwiększa szybkość regeneracji i skraca czas rekonwalescencji. Wiecznie zielona przestrzeń pełniłaby zatem funkcję terapeutyczną, integracyjną i edukacyjną.

Celem realizacji projektu jest krzewienie idei hospicyjnej wśród społeczeństwa, podkreślenie istotności wolontariatu. Innowacyjność projektu zakłada wyznaczanie nowych standardów w opiece hospicyjnej i paliatywnej w Polsce. Powstanie „Biofili” przyczyni się do rozpowszechnienia rzadko wykorzystywanych dotąd kierunków nie tylko w praktykach lekarskich i pielęgniarskich, lecz także rozwiązaniach pozamedycznych.

– Wierzymy, że realizacja tego prospołecznego projektu stanowić może doskonałe dopełnienie wszystkiego tego, czego hospicjum dziecięce „Bursztynowa Przystań” w Gdyni dokonało już na przestrzeni lat. Zaproponowana przez pomysłodawców koncepcja pozwoli na wypracowanie nowych standardów i umożliwi wyznaczenie niekonwencjonalnych kierunków w rozwiązywaniu problemów w opiece hospicyjnej. Pragniemy zmienić ten mały świat na lepsze. On nas już zmienił – mówi Dawid Graczyk, biolog, współtwórca projektu Biofilia.

2. Infrastruktura dla pierwszej prawdziwie leśnej szkoły w Polsce. Pilotaż innowacji edukacyjnej na terenie kraju, Fundacja trzy czte ry! (Białystok)

Zgłoszony projekt zakłada stworzenie w Białymstoku pierwszej w Polsce prawdziwie Leśnej Szkoły. Z inicjatywy fundacji trzy czte ry! powstało na terenie Polski aż 30 leśnych przedszkoli. Wybudowanie Leśnej Szkoły, będącej kolejnym etapem edukacji zapoczątkowanej w leśnych przedszkolach, jest odpowiedzią na potrzeby rodziców i uczniów z całej Polski.

W Leśnej Szkole dzieci odkrywają, doświadczają, uczą się w bliskim kontakcie z naturą bez względu na pogodę. Lepsze zdolności poznawcze oznaczają lepsze zdrowie. Dzieci uczące się i obcujące jednocześnie z naturą,  szybciej rozwijają swoje zdolności. Efektem działań leśnej edukacji jest wzrost świadomości społeczeństwa dotyczącej szeroko rozumianej profilaktyki Syndromu Deficytu Natury oraz niwelowania jego negatywnych skutków (ADHD, otyłość, depresje, problemy z integracją sensoryczną) poprzez ponowne nawiązanie więzi z naturą. Jest również wspólną odpowiedzialnością naszego pokolenia na rzecz rozwoju i kształtowania świadomego obywatela oraz jego dobra w przyszłości. Inicjatywa już na tym etapie planowania znalazła swoich zwolenników w całej Polsce, a w planach jest uruchomienie większej liczby takich szkół.

-Wygrana w Konkursie „Zmieniaj świat. Budimex 50 lat” pozwoli nam realnie, odważnie i z pasją postawić kolejny krok na drodze do powstania pierwszej prawdziwie Leśnej Szkoły w Polsce. Szkoły, gdzie dzieci odkrywają, doświadczają i uczą się w bliskim kontakcie z naturą – bez względu na pogodę. Szkoły, która odpowiada na problemy współczesnej edukacji. Szkoły pełnej szczęśliwego dzieciństwa, bezpiecznego dorastania, która rozwija zdolności oraz kształtuje mądrego, odpowiedzialnego, wrażliwego człowieka.  Naszym celem jest dzielenie się doświadczeniem i wiedzą, podnoszenie świadomości społeczeństwa, rodziców, pedagogów, nauczycieli – mówi Agnieszka Kudraszow, prezes Fundacji trzy czte ry!.

3. Centrum ReStore, Fundacja Habitat for Humanity Poland (Warszawa)

Centrum ReStore, czyli miejsce aktywności lokalnej, które powstanie na terenie dawnego obiektu przemysłowego, zakłada propagowanie działań integrujących społeczność lokalną, opartych na rozwiązaniach gospodarki cyrkularnej. System odbioru używanych mebli i sprzętów od mieszkańców i biznesu, pracownie rzemieślnicze i edukacyjne to tylko przykłady aktywności, które będą tam realizowane. Dostępność rozwiązań gospodarki cyrkularnej dla społeczności oznacza tańsze produkty z recyklingu i upcyklingu, czystsze otoczenie, ale przede wszystkim wzrost świadomości ekologicznej.

Centrum ReStore znajdzie się na mapie rewitalizowanej Pragi Południe w Warszawie. Zagospodarowanie i dodanie życia temu obszarowi przywróci mieszkańcom możliwość korzystania z zasobów miejsca.

– ReStore to unikatowy, kompleksowy projekt, który promuje postawy dobroczynne i ekologiczne Polaków, łączy pokolenia, tworzy miejsca pracy, odpowiadając jednocześnie na potrzeby osób w ubóstwie mieszkaniowym i na wyzwania odpowiedzialnego biznesu. Proponujemy przemyślane rozwiązania systemowe do długofalowej realizacji i powielania na terenie całego kraju – mówi Jacek Renard, manager projektu Centrum ReStore.

powrót