Zmiany w organizacji ruchu na ul. Zamenhofa to znak, że na rewitalizowanym osiedlu Opata Hackiego – Zamenhofa rozpoczęła się realizacja kolejnych z zaplanowanych prac.

Od sierpnia trwa drugi etap rewitalizacji osiedla Zamenhofa – Opata Hackiego. Rozpoczął się w sierpniu od budowy sieci kanalizacji deszczowej między budynkami mieszkalnymi wzdłuż ul. Opata Hackiego. Łącznie na osiedlu powstanie 3140 metrów bieżących deszczówki, która uzupełni zbudowaną dotąd sieć okalającą tę część Chyloni. Inwestycja pozwoli ostatecznie uregulować gospodarkę wodami opadowymi.

Stopniowo, równolegle do układania sieci podziemnych, budowane są poszczególne fragmenty dojazdów do bloków oraz oświetlenie. Zwieńczeniem inwestycji będzie zagospodarowanie wspólnych przestrzeni osiedlowych, zachęcających do spotkań, relaksu i wypoczynku na otwartym powietrzu.

Przypomnijmy, że w pierwszym etapie rewitalizacji osiedla Zamenhofa – Opata Hackiego pod ziemię trafiła ponad kilometrowa sieć kanalizacji deszczowej, otaczająca niejako tę część Chyloni. Natychmiast po ułożeniu instalacji podziemnej, na powierzchni odbudowano odcinki ulicy Opata Hackiego, Komierowskiego i św. Mikołaja; dziś są estetyczne i bezpieczne dzięki wyniesionym skrzyżowaniom. Nowa ulica Komierowskiego umożliwia przejazd pomiędzy ulicą Morską i Opata Hackiego.

– Rozpoczęty w sierpniu drugi etap inwestycji rewitalizacyjnej w tym miejscu ma zbliżony przebieg i kolejność prac budowlanych – informuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Pod ziemią powstaje sieć kanalizacji deszczowej między budynkami mieszkalnymi. Będzie długa na ponad trzy kilometry. Zachowujemy kolejność i porządek prac, dlatego – kolejno, wykonane zostaną nowe dojazdy do budynków mieszkalnych i oświetlone parkingi.

Firma Budowlano – Drogowa MTM SA przeniosła swoje zaplecze budowy w sąsiedztwo budynku powstającego centrum sąsiedzkiego Przystań Opata Hackiego 33. Rozpoczęły się już bowiem prace na łączniku między ulicami Zamenhofa i Morską, wzdłuż bloku Zamenhofa 12. Ulica Zamenhofa jest więc całkowicie zamknięta od wysokość wjazdu do przedszkola; do odwołania nie będzie dojazdu do budynków Zamenhofa 12 i Zamenhofa 14.

Między blokami Opata Hackiego 23 i 25 usuwany jest stary rurociąg. Zdemontowano już połowę instalacji. Po usunięciu całości w tym miejscu położony zostanie ostatni odcinek nowej kanalizacji deszczowej.
Na osiedlu ZOH wykonano również część utwardzeń pod nowe wiaty śmietnikowe. Stawiane będą w momencie zakończenia prac budowlanych.

Dobiegają też końca prace remontowe w budynku przy ulicy Opata Hackiego 33, w którym powstaje centrum sąsiedzkie Przystań Opata Hackiego 33. Będzie to już czwarte, po Przystani Lipowa 15, Przystani Chylońska 237 i Przystani Śmidowicza 49, takie miejsce w Gdyni. Mieszkańcom tej części Chyloni zaproponuje przestrzeń do realizacji pasji, organizacji wolnego czasu i sąsiedzkiej integracji. Na parter budynku powróci też biblioteka z ciekawą ofertą dla czytelników w każdym wieku.

– Obecny etap rewitalizacji osiedla ZOH powinien zakończyć się w sierpniu przyszłego roku. To będzie doskonały czas na zaprezentowanie mieszkańcom zaaranżowanych od nowa wspólnych przestrzeni osiedlowych – zapowiada wiceprezydent Gdyni. Zaprojektowała je pracownia Pniewski Architekci, laureat pierwszego miejsca w konkursie architektoniczno-urbanistycznym, zorganizowanym przez Laboratorium Innowacji Społecznych. – Po przebudowie wspólna przestrzeń będzie wygodna do wypoczynku, zabawy, czy sąsiedzkiej integracji. Pojawią się np. pagórki czy instalacje przestrzenne. Architekci zadbali, aby aranżacja tego miejsca odwoływała się do patronów ulic – Ludwika Zamenhofa i Opata Hackiego. Ten pierwszy jest ojcem języka esperanto, drugi miłował się w rozwiązywaniu zagadek i szyfrów.

Wszyscy mieszkańcy zainteresowani szczegółami prac rewitalizacyjnych na osiedlu ZOH mogą odwiedzać punkt konsultacyjny działający w każdy czwartek w godzinach 10 – 14 w Centrum Aktywnego Mieszkańca przy ul. Opata Hackiego 17 A. Dyżury pełni tu Barbara Marchwicka z Laboratorium Innowacji Społecznych, która udziela bieżących informacji oraz przyjmuje wszelkie uwagi, wskazówki i opinie dotyczące przyszłego kształtu rewitalizowanego osiedla ZOH.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Chylonia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

powrót