Wykonawca rozbudowy skrzyżowań ulic Płk. Dąbka i Bosmańskiej oraz Płk. Dąbka i Dickmana poszukiwany! Laboratorium Innowacji Społecznych właśnie ogłosiło przetarg na przeprowadzenie prac, dzięki którym przestrzeń na rewitalizowanym Oksywiu stanie się przyjazna wszystkim użytkownikom ruchu i zyska wygląd podkreślający wyjątkowość tej części Gdyni.

Skrzyżowanie ulic Płk. Dąbka i Bosmańskiej czeka przebudowa // fot. archiwum Laboratorium Innowacji Społecznych
Skrzyżowanie ulic Płk. Dąbka i Bosmańskiej czeka przebudowa // fot. archiwum Laboratorium Innowacji Społecznych

Zaplanowane w Gminnym Programie Rewitalizacji zmiany na Oksywiu Górnym to z jednej strony poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu – z naciskiem na tych niechronionych (osób z niepełnosprawnościami, pieszych i rowerzystów), z drugiej: odnowienie i estetyzacja przestrzeni, dzięki czemu historyczna część Gdyni stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna. Jednym z zadań, które temu posłużą, jest przebudowa skrzyżowań ulic Płk. Dąbka, Bosmańskiej i Dickmana. To obszar dawnej wsi Oksywie, w którym dziś zbiegają się drogi prowadzące do jednostek wojskowych, portu i stoczni Marynarki Wojennej, do szkoły i hospicjów, ale też w kierunku Osady Rybackiej z bulwarem, najstarszego kościoła w Gdyni i cmentarza Marynarki Wojennej. Obecny układ drogowy nie jest przystosowany do przyjęcia takiego natężenia ruchu; przede wszystkim jednak nie jest bezpieczny. Stąd, po etapie konsultacji z mieszkańcami Oksywia zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji i przyjęciu ich argumentów zdecydowano o wpisaniu przebudowy tej części dzielnicy na listę inwestycji rewitalizacyjnych.

W 2019 roku mieszkańcy wzięli udział w dwóch spotkaniach konsultacyjnych. Na pierwszym zapoznali się z przygotowaną przez firmę Poldukt Projekt koncepcją przebudowy układu drogowego oraz propozycją zagospodarowania terenu. Była okazja do rozmowy z projektantami i zgłoszenia uwag.
Więcej TUTAJ

Podczas drugiego spotkania, we wrześniu, zaprezentowano koncepcję po zmianach, z uwzględnieniem części uwag zgłoszonych przez mieszkańców w lipcu.

Wkrótce po tym koncepcję przebudowy zaakceptował Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, a projektant przystąpił do sporządzenia dokumentacji. Dziś natomiast mogę poinformować, że właśnie ogłosiliśmy przetarg mający wyłonić wykonawcę przebudowy skrzyżowań na Oksywiu Górnym – w wyjątkowej, bo najstarszej części Gdyni – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Zmiany, które prowadzimy na rewitalizowanej części Oksywia podkreślają jej historyczny charakter i sprawiają, że jakość życia mieszkańców się poprawia. W ubiegłym roku zakończyliśmy przebudowę ul. Makowskiego wraz z budową schodów prowadzących do ul. Arciszewskich, co ułatwiło życie pieszym. Remont przeszła zabytkowa kamienica przy ul. Arciszewskich 23, a przy zaangażowaniu wspólnot mieszkaniowych odnowione zostały jedyne w swoim rodzaju wille oficerskie przy tej samej ulicy. Przy ul. Dickmana 30 stanął pierwszy w Gdyni komunalny budynek bez barier. Na polanie rekreacyjnej pojawiły się nowe urządzenia rekreacyjne. To działania, z których efektów mieszkańcy już korzystają. To także spełnienie ich oczekiwań, bo wszystkie te zmiany postulowali, gdy wspólnie pracowaliśmy nad Gminnym Programem Rewitalizacji.

Inwestycja na Oksywiu Górnym nie zmieni generalnego sposobu użytkowania tego rejonu, ale uspokoi ruch i w większym niż obecnie stopniu przystosuje przestrzeń do potrzeb pieszych.

Bardzo się cieszę, że rozpoczynamy kolejną inwestycję w dzielnicach północnych – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju – Po jej zakończeniu będzie bezpieczniej, pojawi się przyjazna przestrzeń dla pieszych.

Nawierzchnia jezdni w obrębie skrzyżowań ulic Płk. Dąbka – Bosmańska – Dickmana – Kępa Oksywska zostanie wyniesiona. Z jednej strony poprawi to bezpieczeństwo (samochody będą musiały zwolnić), z drugiej da priorytet komunikacji miejskiej. Przystanek „Oksywie Górne” w kierunku ul. Dąbka i Bosmańskiej będzie miał zatokę, ten w kierunku ulicy Arciszewskich będzie bezzatokowy. To rozwiązanie pozytywnie zaopiniowane przez Gminną Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ZDiZ (zarządcę drogi) oraz Zarząd Komunikacji Miejskiej. Między przystankami wyznaczone zostaną dwa nowe przejścia dla pieszych. Zaplanowano też azyle oraz zabruk, który uniemożliwi wyprzedzanie pomiędzy przystankami.

Na skrzyżowaniu ul. Dąbka i Bosmańskiej powstanie rondo. W jego centralnym punkcie stanie zabytkowa kapliczka św. Rocha. W jej otoczeniu mają pojawić się cztery głazy znajdujące się dziś w innej części projektowanego obszaru. Zachowane zostanie rosnące drzewo, będą nowe nasadzenia.

Koncepcja przebudowy skrzyżowań ulic Płk. Dąbka – Bosmańska – Dickmana – Kępa Oksywska na Oksywiu, uwzględniająca uwagi zgłoszone przez mieszkańców, została zaakceptowana przez Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni.
Koncepcja przebudowy skrzyżowań ulic Płk. Dąbka – Bosmańska – Dickmana – Kępa Oksywska na Oksywiu, uwzględniająca uwagi zgłoszone przez mieszkańców, została zaakceptowana przez Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni.W kierunku ulicy Dickmana oraz Płk. Dąbka rowerzyści będą mogli jechać albo jezdnią, albo szerokim ciągiem pieszym w kierunku ulicy Dickmana.

Zmieni się przestrzeń wokół przystanków. Główny plac przy przystanku północnym, w pobliżu hospicjum, wyłożony zostanie nawierzchnią z dużych płyt betonowych, z odwzorowaniem układu ruralistycznego dawnej wsi Oksywie – z zaznaczeniem jej granic, granic podziałów parcelacyjnych oraz historycznego zlokalizowania zagród. W sąsiedztwie kasztanowców pojawią się nowe nasadzenia, miejsce wypoczynku, a planowane w tym rejonie przejście będzie wyniesione nad gruntem i wykonane z nawierzchni imitującej drewno, żeby nie uszkodzić korzeni kasztanowców.

Projekt uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami: pojawią się udogodnienia dla osób poruszających się na wózkach czy z niepełnosprawnością narządu wzroku.
Pojawi się też mała architektura: ławki, śmietniki, stojaki na rowery.

Ta kompleksowa inwestycja uwzględnia potrzeby wszystkich użytkowników i podkreśla wyjątkowość Oksywia Górnego – zauważa Elżbieta Sierżęga, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni. – ­Konsultacje z mieszkańcami, które odbyły się na etapie projektowania, wzbudziły bardzo duże zainteresowanie co cieszy bo pokazuje, że zmiany w dzielnicy nie są obojętne lokalnej społeczności. To także jeden z celów gdyńskiej rewitalizacji: zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu dzielnicy. Na Oksywiu ten udział stale rośnie.

Jak informuje Maciej Warszakowski, otwarcie ofert nastąpi 17 marca.

Szczegóły postępowania można znaleźć TUTAJ
Wyłoniony w przetargu wykonawca na zrealizowanie przebudowy skrzyżowań będzie miał osiem miesięcy.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

powrót