Laboratorium Innowacji Społecznych szuka wykonawcy budowy polany rekreacyjnej na Babich Dołach oraz chętnych do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad inwestycją. Popularne miejsce spotkań, o którego przyszłym zagospodarowaniu zdecydowali mieszkańcy, wzbogaci się m.in. o urządzenia zabawowe czy stoły piknikowe.

Między osiedlem bloków a ul. Rybaków na Babich Dołach rozciąga się teren zielony, którego centralnym miejscem jest polana. Jak mówią mieszkańcy, „od zawsze” to dla nich miejsce spotkań i rekreacji. W czasie konsultacji zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji zwracali uwagę na potrzebę uporządkowania tej okolicy – zagospodarowania jej tak, by z jednej strony utrzymać jej naturalny charakter, z drugiej poprawić estetykę i zagwarantować „wyposażenie” służące ciekawemu spędzaniu czasu.

– To pewnego rodzaju wyzwanie, bo Babie Doły są dzielnicą z własnym charakterem: kameralną, z dużą ilością naturalnej zieleni, ale też z ogromnym potencjałem turystycznym, który warto wykorzystać. Uwzględniliśmy to wszystko pracując z mieszkańcami nad koncepcją zagospodarowania polany bo zależy nam, bo po zakończonej rewitalizacji przyciągnęła jak największą liczbę osób – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Maciej Warszakowski, zastępca dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni przypomina, że w sprawie zagospodarowania polany na Babich Dołach odbył się szereg spotkań konsultacyjnych z lokalną społecznością – i to m.in. w ich efekcie powstał plan zagospodarowania polany. Przewiduje zaaranżowanie miejsca do organizacji grilla, ustawienie urządzeń do zabawy i uprawiania sportu, ale też służących rekreacji, czyli np. leżaków, siedzisk, stołów piknikowych czy wiat na przenośnie toalety i drewno. W planie jest też dosianie trawy, posadzenie niskich roślin, wyznaczenie ścieżek i miejsc postojowych.

– Do 12 września czekamy na zainteresowanych udziałem w przetargu na wykonawcę oraz na oferty zainteresowanych udziałem w przetargu na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad budową polany – informuje dyr. Maciej Warszakowski. – Szczegóły postępowań można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. euro.

powrót