Szukasz pracy, chcesz podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć nowe – przyjdź lub zadzwoń do nas. Podpowiemy Ci, jak zmienić swoją sytuację!  Rekrutacja trwa!

Cel to znalezienie pracy – na tym w skrócie polega projekt System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdyni, do którego może dołączyć każdy mieszkaniec Gdyni, który potrzebuje wsparcia specjalistów tj. doradcy zawodowego, pośrednika pracy czy warsztatów zawodowych, szkoleń lub staży.

Udział w projekcie mogą wziąć osoby zamieszkujące w Gdyni, będące w trudnej sytuacji życiowej. Zmagające z niepełnosprawnościami; osoby długotrwale bezrobotne lub korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Projekt realizowany jest przez partnerów: Fundację Gospodarczą, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji Centrum Integracja Gdynia oraz Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie prowadzące Centrum Integracji Społecznej w Gdyni. Partnerem wiodącym jest Laboratorium Innowacji Społecznych. Każda z tych instytucji realizuje inną ścieżkę aktywizacji, której forma będzie maksymalnie dopasowana do uczestnika.

Jak wziąć udział?

Należy przyjść w do Laboratorium Innowacji Społecznych (al. Zwycięstwa 96/98, parter, wejście do budynku od strony ul. Stryjskiej, tel. 58 727 39 00) wypełnić formularz zgłoszeniowy. W ciągu siedmiu dni zadzwonimy i zaproponujemy termin spotkania. Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

powrót