30 czerwca zakończył się ostatni etap konsultacji społecznych na temat przyszłości ul. Starowiejskiej. Przez prawie miesiąc do Laboratorium Innowacji Społecznych spłynęły 1662 ankiety, w których uczestnicy konsultacji zgłaszali swoje opinie na temat możliwych zmian w tej części Śródmieścia. Ocenie poddane zostały m.in. trzy możliwe warianty przekształceń ulicy, wypracowane w kwietniu i maju na warsztatach z mieszkańcami. Co dalej z ulicą Starowiejską, dowiemy się do końca września tego roku. Z racji bardzo dużej ilości danych zebranych w procesie konsultacji, Prezydent Gdyni przesunął datę publikacji raportu podsumowującego właśnie na ten termin.

Ulica o tradycyjnym układzie, przestrzeń współdzielona, a może miejsce ze zdecydowanym priorytetem dla ruchu pieszego? O ocenę trzech możliwych kierunków zmian w sposobie funkcjonowania ulicy, wypracowanych podczas warsztatów projektowych z udziałem mieszkańców Gdyni i przedsiębiorców z ulicy Starowiejskiej, pytano w specjalnym formularzu konsultacyjnym. Mieszkańcy mogli również odnieść się do szczegółowych propozycji rozwiązań, które mogłyby znaleźć się na ulicy Starowiejskiej (m.in. dotyczących organizacji ruchu, parkowania czy zieleni i małej architektury). Uwagi można było zgłaszać od 4 do 30 czerwca – za pośrednictwem strony internetowej lub składając papierowy formularz w Urzędzie Miasta Gdyni, siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych, biurze Rady Dzielnicy Śródmieście oraz kilku punktach handlowo-usługowych przy Starowiejskiej.

– Wnioski płynące z całego, kilkumiesięcznego procesu konsultacji, w tym ze zbieranych w czerwcu ankiet, przedstawimy w raporcie podsumowującym konsultacje – mówi Ewa Stokłuska, koordynująca ten proces. – Zgłoszone przez mieszkańców uwagi zostaną dokładnie przeanalizowane i będą dla Prezydenta Gdyni podstawą do podjęcia ostatecznej decyzji co do kierunku zmian w tej części Śródmieścia. Zaprezentujemy ją w raporcie, który ogłosimy najpóźniej do końca września 2018 roku.

Proces dyskusji nad przyszłością jednej z najstarszych gdyńskich ulic trwał od wiosny tego roku i został podzielony na kilka powiązanych ze sobą etapów.

Od 16 marca do 3 kwietnia – w ramach diagnozy poprzedzającej konsultacje – Laboratorium Innowacji Społecznych pytało użytkowników Starowiejskiej o to, jak czują się na tej ulicy, co w niej lubią, a co im na niej przeszkadza. Zebrano łącznie 822 formularze, a podsumowanie wyników diagnozy można znaleźć tutaj.

W kwietniu i maju grupa mieszkańców, która zgłosiła się do udziału w tym etapie procesu w ramach otwartej rekrutacji, wzięła udział w cyklu 3 warsztatów z architektami, podczas których pracowała nad możliwymi propozycjami zmian na Starowiejskiej. Punktem wyjścia do prac warsztatowych były wyniki wcześniejszej ankiety diagnostycznej, a ich efektem Starowiejskiej – trzy kierunkowe warianty zmian oraz szereg szczegółowych rekomendacji dotyczących tego, co mogłoby zmienić się w przestrzeni tej ulicy. Informacje o pracach warsztatowych znajdują się tutaj.

Więcej na temat przebiegu procesu konsultacji społecznych oraz propozycji zmian na ulicy Starowiejskiej można przeczytać w drugim z serii materiałów informacyjnych, przygotowanych na potrzeby konsultacji.

powrót