Przedstawicielki i przedstawiciele obu inkubatorów wymieli doświadczenia i dobre praktyki/fot. AGP

O tym, jak pracować z innowatorami, testować, wdrażać i upowszechniać innowacje i pomysły, mające włączać osoby narażone na wykluczenie w różnych aspektach życia, rozmawiali przedstawiciele Inkubatora innowacji społecznych TransferHub oraz animatorki Inkubatora pomysłów z Laboratorium Innowacji Społecznych.

Spotkanie, które odbyło się w czwartek, 6 lipca w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni było okazją do wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń.

Zespół Inkubatora innowacji społecznych TransferHub prowadzony przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych opowiedział, jak wygląda ich praca, a także przedstawił innowacje, które zostały wybrane do skalowania. Animatorki gdyńskiego Inkubatora pomysłów podzieliły się swoją wiedzą i przedstawiły pomysły, nad którymi pracowały razem z innowatorami.

Podczas spotkania goście gdyńskiego Inkubatora pomysłów mogli poznać innowacje, które tu powstały/fot. AGP

Czym jest Inkubator innowacji społecznych TransferHub? To projekt, który ma ułatwić Polakom stawienie czoła wyzwaniom na rynku pracy dziś i w przyszłości. Jak można przeczytać na stronie internetowej inkubatora:

W naszym kraju są dziesiątki ludzi ze znakomitymi pomysłami, które mogą zmienić realia życia zawodowego i społecznego na lepsze. Są wśród nich osoby indywidualne, niezwiązane z żadnym przedsiębiorstwem czy organizacją pozarządową. Są też pracownicy firm, instytucji, szkół i uczelni, różnego rodzaju organizacji, a także członkowie nieformalnych grup, które chciałyby zmienić otaczający świat i poprawić jakość życia innych. Nazywamy ich innowatorami. Wszystkie te osoby, grupy, organizacje i instytucje mogą uzyskać od nas wsparcie.

Czym jest Inkubator pomysłów? To projekt Gminy Miasta Gdynia i Fundacji Stocznia, który pomaga znaleźć, dopracować i przetestować oddolne innowacje dotyczące szeroko pojętego włączenia społecznego. Wszystkie pomysły mają na celu poprawę jakości życia osób doświadczających szeroko pojętego wykluczenia społecznego oraz ich opiekunów albo liderów/aktywistów z danego obszaru działań społecznych.

powrót