Spotkania sieciujące, warsztaty, a także wsparcie merytoryczne na każdym etapie rozwijania innowacji – osoby, które pracują nad swoimi pomysłami w Inkubatorze pomysłów, mogą liczyć na kompleksowe doradztwo, które przekłada się na efektywne działania nad wdrażaną koncepcją.

Warto podkreślić, że animatorzy Inkubatora pomysłów nie tylko doradzają i konsultują prowadzone prace nad danym pomysłem, ale także organizują wydarzenia towarzyszące, mające na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy zespołami oraz pobudzenie do kreatywnego działania.

Ostanie spotkanie sieciujące dla innowatorów odbyło się 19 stycznia. – Do uczestnictwa w tym wydarzeniu zaprosiliśmy pomysłodawców, działających w obszarze zapobiegania wykluczaniu, w szczególności grup migrantów i uchodźców – wyjaśnia Maria Lewandowska-Woźniak, koordynatorka  Inkubatora pomysłów.

Spotkanie odbyło się w formule online, a jego trzy poszczególne etapy pozwoliły uczestnikom zaangażować się w prowadzone działania. Podczas pierwszej części każdy z zespołów opowiedział o swoim projekcie za pomocą wirtualnej karty z obrazem, mającym metaforycznie odnosić się do projektu.

– Wybrałam tę kartę z liczydłem i planetami, ponieważ mój pomysł opiera się na przeszkoleniu migrantów i nadaniu im kompetencji trenerów edukacji międzykulturowej – wyjaśniała jedna z innowatorek. – Migranci różnią się pomiędzy sobą, mają do przekazania różną wiedzę, więc również dla nich jest to z pewnością swojego rodzaju „podróż” pomiędzy światami, a tę podróż doskonale ilustrują właśnie planety.

Nasza inicjatywa to mobilne studio audiowizualne, które angażuje migrantów do uczestnictwa w warsztatach muzycznych oraz warsztatach poświęconych wideo. Spotkania są prowadzone przez muzyków oraz operatorów. Wybór karty z wiolonczelą był więc naturalny – wyjaśniała autorka inicjatywy „Arbuz mobilny, uniwersalny”.

– Karta ze ślimakiem wchodzącym po schodach ma symbolizować własne tempo, bez narzucania komukolwiek sztywnych ram czasowych. Inicjatywa, którą rozwijamy to warsztaty dla migrantek, które docelowo będą dotyczyły edukacji seksualnej. To delikatny temat, dlatego chciałybyśmy, równie delikatnie do niego podejść i rozpocząć od tematów poświęconych prawom kobiet – wyjaśniała jedna z pomysłodawczyń projektu „Między nami”.

Pierwsza część pozwoliła uczestnikom spotkania na wzajemne zapoznanie, a dwie kolejne odnosiły się do pracy nad pomysłami innowatorów. – Gdybyśmy spotkali się stacjonarnie, w tej części naszego warsztatu usiedlibyśmy w mniejszych grupach, aby porozmawiać o waszych koncepcjach. Odwzorujemy takie spotkanie, tutaj na platformie – wyjaśniała prowadząca spotkanie, Agnieszka Mróz. Zgodnie z zapowiedzią uczestnicy warsztatu zostali podzieleni na mniejsze zespoły, gdzie w usystematyzowany sposób, zawierający te same aspekty dla każdego z zespołów, dyskutowali o kolejnych innowacjach. Dzięki temu każdy zespół i każdy ze zgłoszonych pomysłów otrzymał informację zwrotną na temat korzyści oraz potencjalnych zagrożeń.

Warsztaty zakończyły się wymianą wniosków oraz kontaktów.

– Udział w spotkaniach sieciujących przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim jest doskonałą okazją do nawiązania nowych znajomości i wymiany kontaktów z osobami, które koncentrują swoje zainteresowania w podobnym obszarze. Takie spotkania pozwalają naszym innowatorom spojrzeć na swój pomysł z nieco innej perspektywy – dodaje Anna Ratajczak, koordynatorka Inkubatora pomysłów z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni.

Do tej pory uczestnicy Inkubatora pomysłów mogli skorzystać także z innych aktywności, wspierających rozwój projektów. Były to m.in. warsztaty prowadzone metodą design thinking, doradztwo indywidualne i, a także udział w grze sieciującej „Podróż Bohatera”, czyli innowacji, która powstała w jednym z inkubatorów działających na terenie naszego kraju i która ma na celu wzmacnianie ludzi w ich działalności.

Szczegóły dotyczące Inkubatora pomysłów można znaleźć na stronie www.inkubatorpomyslow.org.pl, a także na stronach koordynatorów projektu https://stocznia.org.pl/ oraz https://lis.gdynia.pl/.

***

Projekt „Innowacje na ludzką miarę 2.Wspracie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze włączenia społecznego” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

powrót