Przez ostatnie trzy dni w Gdyni gościli przedstawiciele miast partnerskich z Norwegii, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Irlandii i Grecji, biorący udział w konferencji partnerów projektu REACHOUT. Międzynarodowy projekt dotyczy siedmiu dużych europejskich ośrodków miejskich i skupia się na badaniach rezyliencji, czyli odporności na zmiany klimatyczne, oferując swoim odbiorcom narzędzia do adaptacji klimatycznej. Realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2021 roku i potrwa do marca 2025 roku.

REACHOUT to projekt finansowany przez Komisję Europejską w dziedzinie badań naukowych i innowacji. Jego celem jest wypracowanie narzędzi dla władz samorządowych zainteresowanych wspieraniem adaptacji do zmian klimatu. Każde z miast biorących udział w projekcie (Lillestrom, Mediolan, Amsterdam, Logroño, Cork, Ateny oraz Gdynia), wspierane jest przez międzynarodowe ośrodki badawcze w opracowaniu wizualizacji i map, obrazujących możliwe ryzyka związane ze zmianą klimatu w danym mieście, takie jak np. deszcze nawalne i ich coraz częstsze występowanie. W oparciu o analizę dostępnych danych: geomorfologicznych, geologicznych, oceanograficznych, czy meteorologicznych, REACHOUT opracowuje wizualne projekcje przyszłych zagrożeń, stanowiące pomoc w kreśleniu planów adaptacji czy mitygacji.

Miasta biorące udział w projekcie są na różnym poziomie przygotowania do adaptacji do zmiany klimatu. W ramach projektu sygnalizują wielorakie potrzeby w ramach zarządzania zasobami wodnymi, a także przestrzenią publiczną, budownictwem, transportem i zanieczyszczeniem środowiska, głównie po to, aby pokazać zróżnicowanie problemów w ramach radzenia sobie z zagrożeniami (rosnącym poziomem wód, suszami, ulewami i powodziami, wichurami itp.).

Laboratorium Innowacji Społecznych w swoim założeniu poszukuje nowoczesnych metod i rozwiązań do poprawy jakości życia gdynian i gdynianek, przy jednoczesnym angażowaniu ich w różnorakie działania na rzecz rozwoju miasta. Koordynujemy trzy międzynarodowe projekty, które skupione są na mieszkańcach – partycypacji, współpracy z samorządem oraz adaptacji miast do zmian klimatu. Z uwagą czerpiemy wiedzę i dobre praktyki od partnerów z innych krajów oraz dzielimy się tym, co my zdołaliśmy już osiągnąć, a jest tego naprawdę sporo. – mówi Ewa Król, zastępczyni dyrektora w Laboratorium Innowacji Społecznych.

Gdynia bierze udział w projekcie od ponad dwóch lat. To przede wszystkim okazja do uczenia się od innych miast i naukowców, jak lepiej radzić sobie ze skutkami zmiany klimatu. Praca nad narzędziami jest długim procesem – to nie tylko gromadzenie danych klimatycznych, ale także budowanie współpracy międzywydziałowej i między różnymi jednostkami miejskimi. Bardzo się cieszymy, że konsorcjum projektu przyjechało do Gdyni, a nasi partnerzy mogą na własne oczy zobaczyć, jakie rozwiązania adaptacyjne stosujemy w naszym mieście. – mówi Barbara Tołłoczko-Suchańska, koordynatorka projektu w Laboratorium Innowacji Społecznych.

Trzydniowe spotkanie uczestnicy rozpoczęli od tzw. leśnej kąpieli, czyli spaceru prowadzącego przez gdyńskie lasy, podczas którego Anna Pilarska, przewodniczka po leśnych kąpielach, zachęcała ich do zwrócenia uwagi na wartość natury, potrzebną do prawidłowego funkcjonowania psycho-fizycznego człowieka. Kolejne dni upłynęły w charakterze konferencyjnym, gdzie uczestnicy spotkania dyskutowali o wyzwaniach klimatycznych, ścieżkach rozwoju i narzędziach dla miast, pomagających w adaptacji do zmiany klimatu oraz celach na kolejne miesiące realizacji projektu.

Część polska projektu REACHOUT koordynowana jest przez Dział Programów Społecznych Laboratorium Innowacji Społecznych, a jego lokalnymi odbiorcami są pracownicy jednostek miejskich: Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, Zarządu Dróg i Zieleni oraz Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Gdyni. Polskim partnerem w projekcie jest Fundacja Sendzimira.

Projekt REACHOUT uzyskał dofinansowanie z Programu Unii Europejskiej ds. Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy grantowej  numer 101036599.

powrót