Placówek wspierających rozwój zainteresowań jest w Gdyni wiele, ale tych kilkanaście się wyróżnia. To SPOT-y. Punkty niezwykłe, bo ich oferta przygotowana jest w taki sposób, by była nie tylko ciekawa, ale także pomagała dzieciom, rodzinom oraz każdemu chętnemu w radzeniu sobie z różnego rodzaju życiowymi wyzwaniami. W każdym z miejsc program jest nieco inny, a zakres wsparcia dostosowany jest do potrzeb uczestników.

Sieć Pracy ze Społecznością TO TU – tzw. SPOT – współtworzona jest przez organizacje pozarządowe oraz koordynujący je Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka”. Ofertę placówek wspiera natomiast Laboratorium Innowacji Społecznych w ramach projektu „Rozwój usług społecznych”. Dzięki tej współpracy w całym mieście funkcjonuje 16 miejsc, gdzie organizowane są zajęcia, spotkania i warsztaty, podczas których osoby oraz rodziny borykające się z różnego rodzaju trudnościami mogą zacieśniać więzi oraz pracować nad zaufaniem, a także po prostu ciekawe spędzać razem wolny czas czy rozwijać zainteresowania. Wszystkie spotkania prowadzone są przez doświadczonych, zaangażowanych specjalistów.

Uczestnicy projektu mogą wziąć udział w m.in. konsultacjach psychologicznych, terapii pedagogicznej i logopedycznej dla dzieci, zajęciach sportowych, warsztatach plastycznych, w wyjazdach integracyjnych. Uczestnicy mogą także dołączyć do tematycznych grup wsparcia oraz grup rozwoju osobistego.

– We wszystkich SPOTach prowadzimy pracę z dzieckiem i jego rodziną; staramy się współpracować i pracować na rzecz społeczności lokalnej. Przynajmniej raz w miesiącu SPOTy organizują zajęcia, w których biorą udział rodzice, a kilka razy w roku angażują społeczność lokalną w swoje działania – mówi Michał Urbanowicz, zastępca dyrektora ds. placówek wsparcia dziennego i poradnictwa specjalistycznego Zespołu Placówek Specjalistycznych.

Jedną z ostatnich organizacji, która dołączyła do sieci SPOT, jest Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej. Będzie działać w SPOT – Północ, przy ul. Płk. Dąbka 52, opierając swe działania o tzw. innowacyjny moduł otwierający zupełnie nowe możliwości w pracy z dziećmi.

– GFIS przygotowała autorski program pracy oparty o prowadzenie zajęć ze specjalnie dobraną grupą dzieci w taki sposób, by nawzajem się uzupełniały. Dzięki temu będą mogły poznawać odmienne punkty widzenia, sytuacje życiowe, nawzajem uczyć się wrażliwości i otwartości. To program pilotażowy. Jeśli się sprawdzi, będzie mógł wejść na stałe w metody pracy w gdyńskich placówkach wsparcia – mówi Przemysław Lebiedziński, dyrektor Zespołu Placówek Specjalistycznych.

Z oferty SPOT można skorzystać m.in. na Grabówku, Śródmieściu, Chyloni, Dąbrowie, Witominie-Radiostacji i Oksywiu. Część zajęć oferowanych jest przez Zespół Placówek Specjalistycznych, a pozostałe przez organizacje partnerskie: Gdyńskie Stowarzyszenie „Familia”, Stowarzyszenie „Regionalne Centrum Wsparcia Społecznego”, Fundację Zmian Społecznych „Kreatywni”,  Stowarzyszenie „180 stopni”, Fundację Inicjatyw Społecznych „Łajba”, Stowarzyszenie św. Mikołaja Biskupa, Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Vitava” oraz Stowarzyszenie Społecznej Edukacji „Non Stop”. Do końca października wybrana zostanie organizacja pozarządowa, która będzie kontynuować zajęcia SPOT na Karwinach.

– Projekt „Rozwój usług społecznych w Gdyni” opiera się na dwóch podstawowych założeniach: deinsytucjonalizacji i indywidualizacji wsparcia. Realizowany jest w bliskim środowisku uczestników, przez organizacje osadzone w społeczności, a dla każdej z osób biorących w nim udział przygotowujemy inny plan zajęć i wsparcia, tak aby jak najbardziej odpowiadał jej potrzebom – podsumowuje Monika Nowakowska, koordynatorka projektu z Laboratorium Innowacji Społecznych.

Projekt realizowany będzie do grudnia 2019 roku. Do tego czasu można do niego dołączyć – w dowolnym momencie. Zainteresowani mogą zgłosić się do pracowników Laboratorium Innowacji Społecznych telefonicznie, pod numerem tel. 58 727 39 22, lub e-mailowo: lis@lis.gdynia.pl. Przedstawiciele LIS odpowiedzą także na wszelkie pytania, czy wątpliwości związane z projektem.
Więcej informacji na stronie internetowej: lis.gdynia.pl/category/wspolpraca-i-wsparcie/uslugi-spoleczne

Projekt „Rozwój usług społecznych w Gdyni” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

powrót