W każdej sferze naszego życia jest miejsce na kreatywność – nie ma wątpliwości Sławomir Matuszak. I pewnie dlatego zdecydował się wrócić do Inkubatora pomysłów, by pracować nad kolejną innowacją. Tym razem chodzi o portal, na którym będzie można znaleźć wysokiej jakości materiały do zajęć z osobami z niepełnosprawnościami.

Chciałbym, aby moi pracownicy mieli szybki i łatwy dostęp do pomocy dydaktycznych, które ułatwiają im codzienną pracę z osobami z niepełnosprawnościami – mówi Sławomir Matuszak, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „Dom Marzeń” w Gdyni // fot. Aleksander Trafas, archiwum Laboratorium Innowacji Społecznych

SMART.edu to pomysł, który wnosi nową jakość i możliwości dla osób, które na co dzień zajmują się wsparciem osób z niepełnosprawnościami. Wykorzystując nowe technologie, chcemy ułatwić pracę terapeutom, instruktorom, pedagogom i wszystkim, którzy opiekują się, edukują i wspierają osoby z niepełnosprawnościami. Nie ma takiego portalu i choćby z tego powodu pomysł spełnia kryteria innowacyjności, więc gdzie go zrealizować, jak nie w inkubatorze? Idea z pewnością wymaga dopracowania i spojrzenia z różnych stron: technicznej czy prawnej. Inkubator pomysłów stwarza idealne warunki do tego, by pomysłowi nadać kształt, przetestować go i sprawdzić, czy rzeczywiście „chwyci”. Zanim jednak do testowania dojdzie, przechodzi się długą drogę. Chodzi o pewność, że produkt jest dobry i warto w niego zainwestować.

Innowacja, którą teraz chcemy wraz z Agnieszką Kowalewską-Śwircz zrealizować, powstała na bazie własnych doświadczeń. Od wielu lat pracujemy w placówkach wsparcia nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, w których nie ma łatwo dostępnych narzędzi i pomocy dydaktycznych. Zależy mi, by osoby, które na co dzień pracują z osobami z niepełnosprawnościami posługiwały się w pełni profesjonalnymi narzędziami do terapii, zwiększając jakość wsparcia i efektywność terapii. Znajdowałyby je na specjalnym portalu SMART.edu, nad którym będziemy pracować w inkubatorze.

Zresztą, byłem jedną z osób, którym taki portal byłby potrzebny. Do pracy z osobami z niepełnosprawnościami trafiłem przez przypadek. Pracę połączyłem z pasją, jaką jest dla mnie muzyka – zostałem muzykoterapeutą. Nabywałem doświadczeń, uzupełniałem edukację. Dziś jestem kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy „Dom Marzeń” w Gdyni. Chciałbym, aby moi pracownicy mieli szybki i łatwy dostęp do pomocy dydaktycznych, które ułatwiają im codzienną pracę z osobami z niepełnosprawnościami. Połączenie dobrego podejścia do niepełnosprawności z wysokiej jakości materiałami do terapii z pewnością da dobre efekty.

Chcemy, żeby osoby z niepełnosprawnościami brały czynny udział w życiu społecznym, były bardziej aktywne. Poprzez zwiększenie jakości usług terapeutycznych, poprawimy jakość życia osób z niepełnosprawnościami.

Mam nadzieję, że dzięki inkubatorowi mój pomysł zostanie rozwinięty i pójdzie w świat, tak jak pierwsza innowacja, przy której pracowałem. Do tej edycji inkubatora pomysłów dostałem się dzięki Katarzynie Karczewskiej,  prezes Gdyńskiej Fundacji Dom Marzeń, która zgłosiła innowację „Oswajanie dorosłości” dotyczącą sfery seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Z inicjatywy Kasi dołączyłem do zespołu w inkubatorze i zostałem jego koordynatorem.

Pamiętam drobiazgowość, skupianie się na każdy elemencie projektu, realizowanie etapów krok po kroku, doprecyzowanie, omawianie. Z jednej strony taki sposób pracy pochłaniał bardzo dużo czasu, z drugiej pozwalał bardzo skrupulatnie przeanalizować wszystkie elementy danego projektu.

Pamiętam też, że w toku przygotowywania innowacji do testowania wielu specjalistów prowadzących szkolenia w Laboratorium Innowacji Społecznych mówiło, że „Oswajanie dorosłości” jest bardzo dopracowane, ma sprecyzowane cele; że innowacja jest gotowa do realizacji. I rzeczywiście, gdy doszliśmy do etapu testowania udało się wszystko, co zaplanowaliśmy, a nawet więcej.

„Oswajanie dorosłości” to program szkoleniowy przygotowujący terapeutów do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną przy wykorzystaniu symulatora niemowlęcia // mat. Fundacji „Dom Marzeń”

Myślę, że bez inkubatora nie byłoby możliwe aż takie rozwinięcie naszej innowacji. Projekt zadziałał trochę jak trampolina… „Oswajanie dorosłości” spotkało się z ogromnym zainteresowaniem, innowacja dotarła do finału europejskiego konkursu „Innowacje w Polityce”. To napawa dumą i nadzieją, że nowy pomysł również okaże się sukcesem.

***
Na rozwijanie i upowszechnianie innowacji społecznych Gdynia pozyskała ponad milion złotych. Tematem drugiej edycji ogólnopolskiego projektu „Innowacje na ludzką miarę” (realizacja  w latach 2020-2023), jest szeroko pojęte włączenie społeczne. W ramach przedsięwzięcia  zaplanowano dwa nabory. Pierwszy zakończył się w październiku, a wyłoniona w jego efekcie grupa innowatorów właśnie zaczyna pracę nad 56 pomysłami.

W  dwóch zaplanowanych naborach wsparcie w formie szkoleń, indywidualnych konsultacji i mentoringu może otrzymać około stu pomysłów. Prototypy innowacyjnych rozwiązań, które powstaną pod okiem specjalistów, zostaną przetestowane w wybranej lokalizacji – przewidziano granty dla 52 z nich (w wysokości średnio 40 tys. zł). Dziesięć najlepszych spośród przetestowanych innowacji, z potencjałem do dalszego wdrażania, będzie upowszechnianych na szerszą skalę. Z gotowych innowacji i wsparcia inkubatora przy ich wdrażaniu będą mogli korzystać przedstawiciele różnego rodzaju organizacji, instytucji i przedsiębiorstw, ale także grupy nieformalne i osoby fizyczne.

Innowacyjne rozwiązania mogą dotyczyć usług, produktów czy rozwiązań. Mogą być konceptami zupełnie nowymi, ale też mogą stanowić rozwinięcie projektów już funkcjonujących, dla których wsparcie inkubatora będzie nowym otwarciem.

powrót