Rozpoczyna się rozbudowa skrzyżowań ulic Płk. Dąbka i Bosmańskiej oraz Płk. Dąbka i Dickmana: jutro teren inwestycji zostanie przekazany wykonawcy, od 11 lipca w tej części Oksywia będzie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu. Na przeprowadzenie prac wyłoniona w przetargu firma MTM ma osiem miesięcy.

Skrzyżowanie ulic Płk. Dąbka i Bosmańskiej czeka przebudowa // fot. archiwum Laboratorium Innowacji Społecznych
Skrzyżowanie ulic Płk. Dąbka i Bosmańskiej // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych

Skrzyżowania ulic Płk. Dąbka, Bosmańskiej i Dickmana to obszar dawnej wsi Oksywie, w którym dziś zbiegają się drogi prowadzące do jednostek wojskowych, portu i stoczni Marynarki Wojennej, do szkoły i hospicjów, ale też w kierunku Osady Rybackiej z bulwarem, najstarszego kościoła w Gdyni i cmentarza Marynarki Wojennej. Obecny układ drogowy nie jest przystosowany do przyjęcia takiego natężenia ruchu; przede wszystkim jednak nie jest bezpieczny. Stąd, po skonsultowaniu z mieszkańcami Oksywia zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026 zdecydowano o wpisaniu przebudowy tej części dzielnicy na listę inwestycji rewitalizacyjnych.

W 2019 roku mieszkańcy Oksywia wzięli udział w dwóch spotkaniach konsultacyjnych. Na pierwszym zapoznali się z przygotowanym przez firmę Poldukt Projekt projektem rozbudowy układu drogowego oraz propozycją zagospodarowania terenu. Była okazja do rozmowy z projektantami i zgłoszenia uwag. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Podczas drugiego spotkania zaprezentowano projekt po zmianach, uwzględniający część uwag wcześniej zgłoszonych przez mieszkańców. Szczegóły znajdują się tutaj

Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Oksywia // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych

Wkrótce potem koncepcja przebudowy skrzyżowań ulic Płk. Dąbka – Bosmańska – Dickmana – Kępa Oksywska na Oksywiu, uwzględniająca uwagi zgłoszone przez mieszkańców, została zaakceptowana przez Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni.

– Konsultujemy z mieszkańcami – sąsiadami planowanych inwestycji przebieg, aby w jak największym, możliwym stopniu realizacja odpowiadała ich oczekiwaniom. Potrzeba zmian na ul. Arciszewskich i w jej sąsiedztwie, budowa ul. Makowskiego jako wygodnego łącznika między górnym a dolnym tarasem dzielnicy, czy właśnie rozbudowa skrzyżowań na Oksywiu Górnym to cały zestaw działań realizowanych na wniosek lokalnej społeczności po to, by ułatwić poruszanie się po Oksywiu: największym z gdyńskich obszarów rewitalizacji – zauważa Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Przebudowując układ drogowy poprawiamy jednocześnie estetykę przestrzeni w najstarszej dzielnicy Gdyni, podkreślając jej wyjątkowy charakter: nawiązania do historii dawnej wsi Oksywie to z pewnością ciekawy akcent inwestycji. Rewitalizując Oksywie mamy na celu poprawę warunków i jakości życia ale też chcielibyśmy, żeby mieszkańcy – włączani w proce zmian – poczuli się dumni ze swojego miejsca zamieszkania i odpowiedzialni za nie.

Przyszedł czas na kolejne zmiany.

– Rozpoczyna się rozbudowa skrzyżowań na Oksywiu Górnym – w wyjątkowej, bo najstarszej części Gdyni. Prace przeprowadzi wyłoniona w przetargu firma MTM: ma na to osiem miesięcy od przekazania placu budowy – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. – Przed nami inwestycja, dzięki której w tej części Oksywia poprawi się bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu, czyli pieszych i rowerzystów. Pojawią się udogodnienia dla osób poruszających się na wózkach czy z niepełnosprawnością narządu wzroku.

Pierwszy etap prac rozpoczyna się w poniedziałek, 11 lipca. Obejmuje budowę chodników i północnej części układu drogowego wraz z chodnikami, drogą dla rowerów i zachodnią częścią jezdni ul. Dickmana. W tym czasie obowiązywać będą następujące zmiany w organizacji ruchu:

  • Wyznaczone zostaną tymczasowe przejścia dla pieszych, z barierami i tabliczkami informacyjnymi.
  • Od ul. Dickmana wyznaczony zostanie objazd ul. Żółkiewskiego i Belwederską – ulica będzie zamknięta na wysokości posesji Płk. Dąbka 52: z wyjątkiem dojazdów do posesji 46, 48 i 50.
  • Przystanek Oksywie Górne 02 zostanie zawieszony.
  • Ruch w rejonie budowanego ronda będzie jednokierunkowy w stronę ul. Dickmana, zaś objazd wyznaczony będzie ul. Żółkiewskiego i Belwederską.
  • Ul. Dickmana będzie jednokierunkowa w stronę Osady Rybackiej.
  • Na skrzyżowaniu ulic Płk. Dąbka i Belwederskiej nastąpi zmiana pierwszeństwa przejazdu.
  • Poszerzony zostanie łuk na wlotach z pierwszeństwem przejazdu
  • Zmieniona zostanie lokalizacja przejścia dla pieszych przez ul. Płk. Dąbka
  • Trzy progi zwalniające zlokalizowane w ul. Żółkiewskiego zostaną przystosowane do ruchu autobusów ZKM. Jeden z tych progów znajdzie się w nowej lokalizacji.

Ten etap prac potrwa ok. trzech miesięcy.

Zmiana organizacji ruchu podczas pierwszego etapu prac // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych
Zmiana organizacji ruchu podczas pierwszego etapu prac // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Prace na Oksywiu Górnym mają uspokoić ruch i w większym niż obecnie stopniu przystosować przestrzeń do potrzeb pieszych.

Nawierzchnia jezdni w obrębie skrzyżowań ulic Płk. Dąbka – Bosmańska – Dickmana – Kępa Oksywska zostanie wyniesiona. Z jednej strony poprawi to bezpieczeństwo (samochody będą musiały zwolnić), z drugiej da priorytet komunikacji miejskiej. Przystanek „Oksywie Górne” w kierunku ul. Dąbka i Bosmańskiej będzie miał zatokę, ten w kierunku ulicy Arciszewskich będzie bezzatokowy. To rozwiązanie pozytywnie zaopiniowane przez Gminną Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ZDiZ (zarządcę drogi) oraz Zarząd Komunikacji Miejskiej. Między przystankami pojawią się dwa nowe przejścia dla pieszych. Zaplanowano też azyle oraz zabruk, co uniemożliwi wyprzedzanie między przystankami.

Na skrzyżowaniu ul. Dąbka i Bosmańskiej powstanie rondo. W jego centralnym punkcie stanie zabytkowa kapliczka św. Rocha. W jej otoczeniu mają pojawić się cztery głazy znajdujące się dziś w innej części projektowanego obszaru. Zachowane zostanie rosnące drzewo, ale będą też nowe nasadzenia.

Koncepcja przebudowy skrzyżowań ulic Płk. Dąbka – Bosmańska – Dickmana – Kępa Oksywska na Oksywiu, uwzględniająca uwagi zgłoszone przez mieszkańców, została zaakceptowana przez Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni.
Koncepcja przebudowy skrzyżowań ulic Płk. Dąbka – Bosmańska – Dickmana – Kępa Oksywska na Oksywiu, uwzględniająca uwagi zgłoszone przez mieszkańców, została zaakceptowana przez Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni.

W kierunku ulicy Dickmana oraz Płk. Dąbka rowerzyści będą mogli jechać albo jezdnią, albo szerokim ciągiem pieszym w kierunku ulicy Dickmana.

Zmieni się przestrzeń wokół przystanków. Główny plac przy przystanku północnym, w pobliżu hospicjum, wyłożony zostanie nawierzchnią z dużych płyt betonowych, z odwzorowaniem układu ruralistycznego dawnej wsi Oksywie – z zaznaczeniem jej granic, granic podziałów parcelacyjnych oraz historycznego zlokalizowania zagród. W sąsiedztwie kasztanowców pojawią się nowe nasadzenia, zostanie wyznaczone miejsce wypoczynku. Planowany w tym rejonie chodnik zostanie wyniesiony nad gruntem – będzie wykonany z nawierzchni imitującej drewno, żeby nie uszkodzić korzeni kasztanowców.

Pojawi się też mała architektura: ławki, śmietniki, stojaki na rowery.

Koszt robót budowlanych to 6 856 619,00 zł.

Gmina Miasta Gdyni na mocy decyzji Ministerstwa Finansów uzyskała z Ministerstwa Infrastruktury w ramach środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej na rok 2022 dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa ulicy Płk. Dąbka w zakresie skrzyżowań z ulicą Bosmańską i ulicą Dickmana w Gdyni w ramach projektu pn. „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie” – etap I” w wysokości dwóch milionów złotych.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Ważne dla górnego Oksywia skrzyżowania ulic płk. Dąbka, Bosmańskiej i Dickmana zostaną przebudowane // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych
Ważne dla górnego Oksywia skrzyżowania ulic płk. Dąbka, Bosmańskiej i Dickmana zostaną przebudowane // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych
Skrzyżowanie ulic Płk. Dąbka - Bosmańska - Dickmana - Kępa Oksywska czeka przebudowa // arch. laboratorium Innowacji Społecznych
Skrzyżowanie ulic Płk. Dąbka – Bosmańska – Dickmana – Kępa Oksywska czeka przebudowa // arch. laboratorium Innowacji Społecznych
Skrzyżowanie na Oksywiu Górnym // fot. archiwum Laboratorium Innowacji Społecznych
Skrzyżowanie na Oksywiu Górnym // fot. archiwum Laboratorium Innowacji Społecznych
Skrzyżowanie na Oksywiu Górnym // fot. archiwum Laboratorium Innowacji Społecznych
Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Oksywia // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych
powrót