Rozmowy, warsztaty, spacer w poszukiwaniu inspiracji, a także nieco rywalizacji w ramach gry networkingowej – to tylko niektóre aktywności, jakie przygotowali organizatorzy dwudniowego spotkania sieciującego dla innowatorek i innowatorów Inkubatora pomysłów. Spotkanie odbyło się w gdyńskim UrbanLabie.  

Czasem spotkanie „na żywo” pomaga nie tylko poznać drugą osobę, ale i złapać zupełnie nową perspektywę. To właśnie dlatego Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni oraz warszawska Fundacja Stocznia postanowiły zorganizować spotkanie sieciujące dla innowatorek i innowatorów Inkubatora pomysłów. Czym jest Inkubator pomysłów? To projekt Gminy Miasta Gdynia oraz Fundacji Stocznia. Pomaga on nie tylko znaleźć, dopracować, ale też przetestować i wprowadzić w życie oddolne innowacje, dotyczące szeroko pojętego włączenia społecznego.  

– Ideą spotkania sieciującego jest wymiana myśli, perspektyw, koncepcji, a także kontaktów. I takie też było nasze założenie. Postanowiliśmy zaprosić innowatorki i innowatorów do Gdyni, aby mogli porozmawiać o swoich pomysłach, złapać trochę oddechu, a w niektórych przypadkach poznać się osobiście. Uczestnicy spotkania mieli także okazję zapoznać się ze szczegółami innowacji – mówi Magdalena Żółkiewicz, koordynatorka Inkubatora pomysłów z Laboratorium Innowacji Społecznych.  

Spotkania sieciujące to także, obok codziennego merytorycznego wsparcia ekspertów i doradztwa, ważny element pracy nad innowacjami. Uczestnicy wydarzenia brali udział w kreatywnych warsztatach, wymieniali doświadczenia. Mogli także bliżej poznać swoje innowacje i o nich podyskutować. Swoimi przemyśleniami podzielili się drugiego dnia warsztatów.  

– Czuję wielką wdzięczność za to spotkanie, wszystkim wam dziękuję za wspaniałą atmosferę – mówiła Izabela Kolka współtwórczyni innowacji „Romski w obrazkach”.  

– Czuję ogromną wdzięczność, cudowną energię. Na co dzień jesteśmy tak zafiksowani na swoich rzeczach i ich powtarzalności, że to zatrzymanie się tutaj było dla mnie bardzo cenne. To, jak budujecie ten klimat, w taki niewymuszony sposób, bardzo mnie inspiruje. Czuję wzruszenie całym tym procesem – tłumaczył Tomasz Piątek, innowator, twórca „Teatru przy stole”.  

– Mam poczucie głębokiej wspólnoty, jestem w miejscu, w którym nie muszę tłumaczyć ludziom, co robię, bo to jest oczywiste. Cieszę się, że w tym gronie możemy być po prostu sobą. Czuję się bardzo zainspirowana dzięki temu spotkaniu – mówiła Katarzyna Cioch, autorka gry „Czy wypada rzucać tortem?” oraz prezeska Fundacji Bombonierka.  

Głos zabrała także Maria Lewandowska, koordynatorka projektu z Fundacji Stocznia.  

– Chcielibyśmy bardzo wam podziękować. Z wielkim sercem i zaangażowaniem podeszliście nie tylko do samego spotkania, ale i do testowania swoich innowacji. To nie jest pożegnanie, nasza podróż się nie kończy, kończy się tylko pewien etap naszej pracy. Cieszę się, że możemy tę podróż odbywać razem. 

W planach są kolejne spotkania sieciujące. Najbliższe odbędzie się prawdopodobnie jesienią. Przed twórczyniami i twórcami innowacji także spotkanie z komisją. Podczas niego podsumują swoją dotychczasową pracę i postępy w pracach nad produktami.  

*** 

Inkubator Pomysłów to projekt Gminy Miasta Gdynia i Fundacja Stocznia, który pomaga znaleźć, dopracować i przetestować oddolne innowacje dotyczące włączenia społecznego. Projekt „Innowacje na ludzką miarę 2. Rozwój mikroinnowacji w temacie włączenia społecznego” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

powrót