Oficjalne rozpoczęcie sezonu na gdyńskich kąpieliskach odbyło się w tym roku na Babich Dołach, podczas Pikniku Rodzinnego Rady Dzielnicy. Uroczystość była wyjątkowa z kilku powodów. Najważniejszym z nich było podpisanie porozumienia o partnerstwie przy administrowaniu kąpieliskiem Babie Doły pomiędzy miastem Gdynia a Gminą Kosakowo. Co więcej – wkrótce, dzięki rewitalizacji dzielnicy, będzie można dotrzeć to nową drogą.

Piknik Rodzinny Rady Dzielnicy Babie Doły odbył się w sobotę, 22 czerwca. Podczas uroczystości podpisano porozumienie między miastem Gdynia a gminą Kosakowo dotyczące plaży na Babich Dołach. Umowę parafował Marek Łucyk, pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni do spraw projektów strategicznych oraz Marcin Majek, zastępca wójta gminy Kosakowo.

Wedle porozumienia, kąpielisko w Babich Dołach prowadzone będzie wspólnie przez oba podmioty, które będą ponosić koszty jego utrzymania. Współpraca ma na celu m.in.: uporządkowanie terenu w najbliższym otoczeniu plaży.

To wspaniały pomysł, aby połączyć siły i wspólnie zarządzać tym kąpieliskiem – mówi Marcin Majek, zastępca wójta gminy Kosakowo. I dodaje: – Uważam, że jest to jedna z piękniejszych plaż w całym Trójmieście, dlatego cieszę się, że dołożymy swoją cegiełkę do jej funkcjonowania.

Część dzielnicy Babie Doły to jeden z sześciu gdyńskich obszarów rewitalizacji. Wśród wymienionych w Gminnym Programie Rewitalizacji działań dla tej części miasta znalazło się podniesienie atrakcyjności tutejszej plaży oraz poprawienie jej dostępności dla mieszkańców i turystów. Podpisanie porozumienia, to realizacja pierwszego z wymienionych wyżej zadań.

Warto również zaznaczyć, że ku końcowi zbliżają się prace modernizacyjne na ulicy Zielonej.  – W tym sezonie letnim, za sprawą działań rewitalizacyjnych, po raz pierwszy będziemy mogli dotrzeć niemalże na samą plażę w Babich Dołach. Staje się to możliwe dzięki współpracy, jaką władze miasta nawiązały z Agencją Mienia Wojskowego – przypomina Michał Guć, wiceprezydent Gdyni  ds. innowacji.

Agencja udostępniła teren, którego modernizacja rozpoczęła się ponad miesiąc temu. Obecnie, wyrównywane są chodniki, remontowana jest nawierzchnia jezdni, a także powstaje nowe oświetlenie. Przygotowywane są również miejsca postojowe dla samochodów osobowych, które będą znajdowały się pewnym oddaleniu od kąpieliska.

W jego bezpośrednie sąsiedztwo będzie można dojść piechotą lub albo dojechać autobusem. Pojazdy komunikacji miejskiej zatrzymywać się bowiem będą na nowej pętli, wyznaczonej tuż samej przy plaży. W pobliżu plaży wyznaczone zostaną też miejsca dla małej gastronomii oraz strefa sanitarna. Koszt prac rewitalizacyjnych w obrębie plaży Gdynia Babie Doły to około 2 mln zł.

powrót