Są aktywnymi uczestnikami uniwersytetów trzeciego wieku z całej Polski. Biorą udział w projekcie „UTW dla społeczności”, bo chcą przyciągnąć do uniwersytetów nowych odbiorców. W czwartek, 9 maja grupa około 30 seniorów wraz z koordynatorami projektu z warszawskiego Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” przyjechała do Gdyni, by posłuchać o tym, jak z sukcesem można angażować osoby w wieku 60+ w życie miasta.

Opieka, aktywizacja, partycypacja – to trzy filary gdyńskiej polityki senioralnej. Tematy związane z opieką realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, o aktywizację dba Centrum Aktywności Seniora, a o włączanie seniorów w życie miasta i uczestnictwo np. w konsultacjach społecznych – Laboratorium Innowacji Społecznych. Często instytucje te podejmują działania wspólne czy w partnerstwie, czego przykładem jest zaangażowanie LIS i MOPS w projekt MEMO (aplikacja stymulująca funkcje poznawcze) i Inkubator innowacji społecznych (poszukiwanie rozwiązań poprawiających jakość życia osób zależnych) lub współdziałanie LIS z CAS w Wielkim Kacku, gdzie przy ul. Lipowej 15 działają obok siebie centrum sąsiedzkie Przystań i Miejski Klub Seniora.

I właśnie szczegóły tego współdziałania i tej współpracy poznali seniorzy z całej Polski – uczestnicy szóstej już edycji projektu „UTW dla społeczności”. Spotkanie odbyło się w Urban Labie, prowadzonym przez Laboratorium Innowacji Społecznych.

Nie bez powodu przyjeżdżamy do Gdyni już po raz trzeci – zauważa Marcin Górecki, koordynator projektu. – To szczególne miasto, bo do tematu podchodzi się tu bardzo nowatorsko i kompleksowo, co nie zdarza się w Polsce zbyt często. Po zeszłorocznej edycji programu usłyszeliśmy od seniorów bardzo dużo o pozytywnym zaskoczeniu. Co ich zaskoczyło? Fakt, że w Gdyni jest rzeczywista konsultacja, że podchodzi się do niej bardzo poważnie. Wracają do swoich gmin i mówią o tym, jak „to się robi w Gdyni”. Dowiadują się, że o demokracji lokalnej inaczej myślą nie tylko organizacje pozarządowe – ale że jest samorząd, który zaszczepia i zmienia wiele rzeczy.

„UTW dla społeczności” to projekt skierowany do środowisk uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” nabór ogłasza co roku. W jego efekcie w programie uczestniczy 10 uniwersytetów, które w swoich strukturach chcą stworzyć grupy wolontariatu i wyjść ze swoimi działaniami „na zewnątrz”. Chodzi o dotarcie do innych grup społecznych, pokazanie czym jest UTW i zmianę nastawienia do tej instytucji. Program trwa rok, a praca odbywa się równolegle zarówno w miejscu działalności uniwersytetu (animatora wspiera uniwersytet w budowaniu grupy wolontariackiej), jak i w terenie. Przedstawicieli uniwersytetów zapraszani są na różnego rodzaju warsztaty. W ciągu roku odbywają się  cztery zjazdy – jeden zawsze poza Warszawą. W tym roku seniorzy odwiedzili Gdynię.

Nasz przyjazd do Gdyni, spotkanie z wami traktujemy jako inspiracjęAngela Zielińska, dyrektor operacyjna Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. – Podczas spotkań warsztatowych skupiamy się wokół projektów czy pomysłów naszych seniorów. Pobyt w Gdyni jest okazją do poznania innego sposobu pracy, ale też zastanowienia się, które z dobrych praktyk można wykorzystać i zaimplementować w lokalnym środowisku.

Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończy w czerwcu kolejny rok akademicki i podsumuje jednocześnie 15 lat działalności. W tym czasie zdobyliśmy doświadczenie, którym chętnie się dzielimy – mówi Bożena Zglińska, dyrektor Centrum Aktywności Seniora w Gdyni. – GUTW to chyba jedyna uczelnia, której kadra cieszy się, gdy ktoś chce powtórzyć rok. W grupie ponad dwóch tysięcy słuchaczy są osoby, które przychodzą na zajęcia od samego początku. To pokazuje, że nasza oferta spełnia oczekiwania. Podobnie jest w sześciu miejskich klubach seniora, gdzie każda aktywność ma grono swoich wiernych odbiorców, a proponowane godziny otwarcia często nie są dla naszych seniorów wystarczające. Przejście na emeryturę to czas, gdy wiele osób wreszcie ma okazję poświęcić się swoim pasjom i zainteresowaniom. My stwarzamy ku temu możliwości, z czego korzysta już 13 tysięcy gdynian w wieku 60+.

Marek Szymański, kierownik Centrum Wsparcia Seniorów MOPS w Gdyni: – Spotkanie z seniorami z miejscowości o różnym potencjale daje możliwość zapoznania się z różnymi formami aktywizacji. To szczególnie cenne w kwestii dialogu prowadzonego w kontekście zmian demograficznych.

powrót