UrbanLab Gdynia gościł u siebie naukowców, badaczy i ekspertów, którzy podczas seminarium dyskutowali o kwestiach związanych z siecią zbiorowego zaopatrzenia w żywność oraz współpracy producentów z konsumentami.

Seminarium odbyło się w siedzibie UrbanLab Gdynia/źródło: universiteitleiden

Celem spotkania było zgromadzenie badaczy pracujących obecnie nad jakościowymi badaniami społecznymi, odnoszącymi się do kontekstu kulturowego i społecznego wymiaru zamówień żywności w Polsce, w tym m.in. współpracy producentów oraz konsumentów. Podczas wydarzenia starano się spojrzeć na tę kwestię z różnych perspektyw.

Nie zabrakło także rozmów o tym, w jaki sposób badania prowadzone w polskich kontekstach miejskich sytuują się wobec aktualnych debat akademickich na temat „alternatywnych sieci żywnościowych”, „suwerenności żywnościowej” i „sprawiedliwości żywnościowej”, a także o tym, w jaki sposób odmienność , złożoność i wyjątkowość polskiego kontekstu może przyczynić się do zmiany pozycji, czy nawet przedefiniowania niektórych pojęć debaty międzynarodowej.

W zorganizowanym w UrbanLab Gdynia spotkaniu udział wzięli: Cristina Grasseni (główna badaczka projektu „Food Citizens?”), Ola Gracjasz (doktorantka i członkini projektu), Agata Bachórz (Uniwersytet Gdański), członkini Rady Doradczej projektu, Aleksandra Bilewicz (Polska Akademia Nauk w Warszawie), Ewa Kopczyńska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Wojciech Goszczyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Ruta Śpiewak (Polska Akademia Nauk w Warszawie), Renata Hryciuk (Uniwersytet Warszawski), Jaro StaculJacek Kołtan (Europejskie Centrum Solidarności). Spotkanie otworzyła Joanna Krukowska (UrbanLab Gdynia).

Projekt „Food citizens? Collective food procurement in European cities: solidarity and diversity, skills and scale” otrzymał dofinansowanie z Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) w ramach programu Unii Europejskiej „Horyzont 2020” w zakresie badań naukowych i innowacji.

Więcej o projekcie „Horyzont 2020” można przeczytać tutaj: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-z-projektem-na-horyzoncie,558375

Więcej informacji o spotkaniu można znaleźć tutaj: https://www.universiteitleiden.nl/en/foodcitizens/news/producer-consumer-collaborations

powrót