Ta decyzja podyktowana jest troską o bezpieczeństwo mieszkańców. W związku z utrzymującą się wysoką liczbą zakażeń koronawirusem centra sąsiedzkie w gdyńskich Przystaniach zawieszają do końca roku organizację spotkań integrujących mieszkańców. Odbywać w nich się będą jedynie wydarzenia w ramach realizowanych w Gdyni projektów, których uczestnicy np. podnoszą swoje kompetencje społeczne czy zawodowe.

Cztery Centra Sąsiedzkie działające w gdyńskich Przystaniach – Lipowa 15, Chylońska 237, Opata Hackiego 33 oraz Śmidowicza 49 – to miejsca międzypokoleniowych aktywności, nawiązywania nowych znajomości, bliskich relacji. Niestety, sytuacja w jakiej znajdujemy się od marca relacjom nie sprzyja: koronawirus roznosi się bowiem poprzez bliski kontakt – także mimo zachowywania reżimu sanitarnego.

W marcu, gdy zmagaliśmy się z pierwszą falą zachorowań, centra sąsiedzkie w Przystaniach podobnie jak inne gdyńskie instytucje aktywizujące mieszkańców zawiesiły działalność stacjonarną. Istotą miejsc takich jak Przystanie są osobiste spotkania mieszkańców i wspólne spędzanie czasu, ale priorytetem zawsze jest i będzie bezpieczeństwo uczestników zajęć. Na kilka miesięcy sąsiedzka aktywność przeniosła się do sieci. Gdy sytuacja poprawiła się na tyle, że możliwe stało się ponowne uruchomienie Centrów Sąsiedzkich, starannie przygotowaliśmy się do organizacji spotkań: często w plenerze, z ograniczoną liczbą uczestników i w reżimie sanitarnym. Pierwsze po prawie czteromiesięcznej przerwie zajęcia odbyły się na początku lipca – przypomina Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. Wznowiliśmy je, stale monitorując sytuację i mając na uwadze prognozy dotyczące możliwego jesiennego wzrostu liczby zakażeń. Niestety, ten wzrost obserwujemy już teraz – osób chorych przybywa w niepokojąco szybkim tempie. Dlatego, troszcząc się o zdrowie gdynianek i gdynian, podjęliśmy decyzję o zawieszeniu do końca roku organizacji zajęć integrujących w centrach sąsiedzkich. Mam tu na myśli np. różnego rodzaju spotkania hobbystyczne czy seanse filmowe. W Centrach Sąsiedzkich odbywać się będą jedynie – z zachowaniem reżimu sanitarnego – wydarzenia w ramach projektów prowadzonych w Gdyni z zewnętrznym finansowaniem.

I tak, z początkiem września do końca roku we wszystkich Przystaniach zawieszone zostaje prowadzenie działań o charakterze sąsiedzkim, międzypokoleniowym – w tym integracyjnych wydarzeń plenerowych. Przystań Śmidowicza 49 na Oksywiu, której otwarcie dla mieszkańców po gruntownej przebudowie planowano na wrzesień, działać będzie tylko w zakresie ograniczonym do pracy mieszczących się tu instytucji i organizacji, wyłącznie w ich pomieszczeniach i z zachowaniem reżimu sanitarnego (Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 2, placówka wsparcia dziennego, Miejski Klub Seniora „Północ”).

Z zachowaniem reżimu sanitarnego kontynuowane będą w Przystaniach działania w ramach projektów realizowanych z dofinansowaniem zewnętrznym. To m.in. Gdyński System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej „Pracownia”, Rozwój usług społecznych na obszarach rewitalizacji, Innowacje na ludzką miarę (inkubator innowacji) czy Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni. – Ich uczestnicy podnoszą swoje kompetencje, zdobywają nowe umiejętności więc ważne jest, by zachować ciągłość tych działań – wyjaśnia wiceprezydent Michał Guć.

Projekty realizowane będą w Przystaniach Lipowa 15, Śmidowicza 49 i Opata Hackiego 33. Działalność Przystani Chylońska 237, której tymczasowa siedziba mieści się w Szkole Podstawowej nr 31, zostaje natomiast całkowicie zawieszona.

Musimy działać odpowiedzialnie: chronić swoich krewnych, sąsiadów, znajomych i siebie samych – podkreśla wiceprezydent Michał Guć.

powrót