Zakończyło się przyjmowanie sąsiedzkich inicjatyw w ramach pierwszej w tym roku edycji Funduszu Sąsiedzkiego „Gdynia OdNowa”. Mieszkańcy zgłosili łącznie pięć pomysłów dla dwóch gdyńskich obszarów rewitalizacji.

Cel jest prosty: stworzenie okazji do sąsiedzkich spotkań, integracji czy aktywności społeczności gdyńskich obszarów rewitalizacji. Może temu służyć zarówno organizacja wydarzeń, jak i realizacja mikroinwestycji, które spotkaniom będą sprzyjać. Fundusz Sąsiedzki „Gdynia OdNowa” wspiera takie inicjatywy zgłaszane przez mieszkańców kwotą do 2000 zł.

W pierwszej tegorocznej edycji konkursu mieszkańcy pięciu gdyńskich obszarów rewitalizacji: Babich Dołów, zachodniej części Witomina Radiostacji, Oksywia, osiedli Meksyk oraz Zamenhofa – Opata Hackiego swoje pomysły mogli zgłaszać od 2 do 16 marca. W przekuciu ich na konkursowe wnioski wspierała ich m.in. podczas specjalnych dyżurów Joanna Pytel – animatorka w Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni (jednostka miejska będąca operatorem konkursu).

Mieszkańcy zgłosili pięć pomysłów: trzy na Oksywiu, dwa na Witominie.

Na Oksywiu dwie inicjatywy dotyczą zakładania ogródków sąsiedzkich, jedna  – organizacji turnieju piłki nożnej dla drużyn mieszanych chłopców i dziewczynek w wieku 12-16 lat.

Na Witominie natomiast zaproponowano nasadzenia wokół bloku – uzupełnienie okalającego go żywopłotu oraz nowe nasadzenia pomiędzy wejściami do klatek schodowych, a także odnowienie ściany budynku Klubu Seniora Witomino w połączeniu z Dniami Otwartymi Klubu Seniora.

Teraz pomysły mieszkańców zostaną sprawdzone pod kątem formalnym, a następnie oceni je komisja konkursowa. W jej skład wejdą m.in. przedstawiciele Komitetu Rewitalizacji i rad dzielnic.
 
– Zgodnie z regulaminem Funduszu Sąsiedzkiego członkowie komisji dokonują oceny merytorycznej wniosków indywidualnie, ale jest też przewidziane jedno posiedzenie. To okazja do rozmowy o zgłoszonych przez mieszkańców pomysłach, ewentualnego zaproponowania zmian. Ponieważ nie możemy zorganizować spotkania, staramy się wypracować optymalne rozwiązanie, dzięki któremu ten wspólny namysł będzie możliwy – mówi Monika Listwoń z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. – Wyniki Funduszu Sąsiedzkiego powinny zostać ogłoszone do 6 kwietnia. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, termin ten może zostać nieznacznie przesunięty. Wszystkich zainteresowanych proszę o wyrozumiałość.

Na ten rok zaplanowano jeszcze na pewno jeden – czerwcowy – termin przyjmowania projektów. Jeśli po nim pozostaną środki do wykorzystania, będzie też trzeci nabór. Łączna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie inicjatyw w 2020 roku to 43 334 zł.

Tymczasem, już można dołączać do facebookowej grupy Funduszu Sąsiedzkiego „Gdynia Odnowa”.
 
Po raz pierwszy gdyński Fundusz Sąsiedzki „Gdynia OdNowa” przeprowadzono w 2018 r.
 
Fundusz Sąsiedzki „Gdynia OdNowa” realizowany jest w ramach projektów pn. Gdynia OdNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie oraz Gdynia OdNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 
Operatorem Funduszu Sąsiedzkiego „Gdynia OdNowa” jest Laboratorium Innowacji Społecznych.

powrót