Są dodatkowe środki na polanę dla Babich Dołów

09.05.2019
powrót
Polana na Babich Dołach przeobrazi się w atrakcyjny teren do rekreacji i wypoczynku

Zmiany rewitalizacyjne na Babich Dołach już niebawem obejmą teren łączący osiedle bloków z częścią zlokalizowaną wzdłuż ulicy Rybaków. Na potocznie nazywanej przez mieszkańców polanie będzie zbudowany teren rekreacyjny, w myśl potrzeb lokalnej społeczności. Szacunkowe kwoty na realizację ambitnego projektu, które opiewały na sumę około 350 tysięcy złotych (wraz ze środkami z Rady Dzielnicy), okazały się niewystarczające. Decyzją Prezydenta Gdyni, budżet na inwestycję wzrósł o kwotę 200 tys. złotych, co otworzy drogę do rozpoczęcia poszukiwania wykonawcy, po ostatecznym wykonaniu projektu.

– Budowa terenu rekreacyjnego na Babich Dołach, który powstanie na miejscu popularnej wśród mieszkańców polany zlokalizowanej w centralnej części dzielnicy, zostało wpisane jako jedno z zadań rewitalizacyjnych tej części Gdyni – przypomina Maciej Warszakowski, zastępca dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych. W projektowaniu tego miejsca współuczestniczyli aktywnie mieszkańcy, wiele ich sugestii znalazło odzwierciedlenie w przygotowanym już projekcie.
W trakcie konsultacji mieszkańcy podkreślali, że naturalny charakter polany jest jej szczególnym walorem. Wypowiadali się za utrzymaniem istniejącej zieleni, chętnie widzieliby w tym miejscu zarówno przestrzeń dla rodzin z małymi dziećmi, dla seniorów i mieszkańców szukających miejsca do rekreacji w gronie znajomych, np. przy grillu lub ognisku.

Dodatkowo, radni dzielnicy wskazywali na potrzebę umiejscowienia na polanie sceny, która może posłużyć do integracji mieszkańców całej dzielnicy i organizacji wydarzeń plenerowych. Rada Dzielnicy na ten cel przeznaczy kwotę 19 760 złotych z własnego budżetu.

– Pierwotnie, w 2016 roku, na etapie tworzenia GPR, koszt budowy polany na Babich Dołach szacowaliśmy na kwotę o 200 tysięcy złotych niższą, od wykonanego aktualnego kosztorysu projektowego – mówi Maciej WarszakowskiDodatkowe środki już zostały zagwarantowane decyzją Prezydenta Gdyni. Wkrótce po zakończeniu etapu projektowania, zostanie ogłoszony przetarg, który pozwoli nam wyłonić wykonawcę. 

Jak zmieni się polana na Babich Dołach po przebudowie: ścieżki piesze i droga dojazdowa będą dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Powstanie strefa street workout, wiata i stół przygotowawczy oraz scena z zadaszeniem. Zostaną zamontowane urządzenia do zabaw dla młodszych dzieci, wzbogacona zostanie także dotychczasowa zieleń, co pozytywnie wpłynie na estetykę miejsca.

powrót

ZOBACZ WIĘCEJ

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.lis.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.lis.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.