W piątek, 25 maja, rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące możliwych zmian w organizacji ruchu na Dąbrowie. Swoją opinię o tym, jak po  ulicach Paprykowej, Szafranowej, Kameliowej i Sojowej powinny poruszać się samochody, by było wygodnie, a przede wszystkim bezpiecznie, każdy może zgłosić do 11 czerwca. A już w sobotę, 26 maja, pierwsze spotkanie z mieszkańcami.


Zwolennicy wprowadzenia na osiedlowych ulicach ruchu jednokierunkowego mówią, o spodziewanej poprawie bezpieczeństwa, ułatwieniu przejazdu i zwiększeniu liczby miejsc parkingowych, których w dzielnicy brakuje. Przeciwnicy obawiają się zwiększenia ruchu. Takie przeciwstawne głosy, z których większość dotyczy zmian organizacji ruchu na ulicach: Paprykowej, Szafranowej, Kameliowej i Sojowej, docierają do Rady Dzielnicy Dąbrowa. Dzielnicowy radni przyznają, że nie znają prostego i możliwego do przyjęcia przez wszystkich rozwiązania problemu. Liczą, że przyniosą je rozpoczynające się właśnie lokalne konsultacje społeczne.

– Ich przeprowadzenie ogłosił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni – informuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – O tym, że taka forma rozmowy i decydowania o zmianach w najbliższym sąsiedztwie jest potrzebna i skuteczna, niech świadczy przykład Grabówka. Lokalne konsultacje społeczne odbyły się tam pod koniec 2017 roku. W zorganizowanych w ich trakcie spotkaniach wzięło udział ponad 80 mieszkańców, formularze konsultacyjne wypełniło 345 osób. Po zebraniu i przeanalizowaniu wszystkich zgłoszonych uwag prezydent Gdyni zdecydował o wprowadzeniu w życie konkretnych rozwiązań. Podobna procedura obowiązywać będzie na Dąbrowie. Do udziału w konsultacjach i zaplanowanych w ich trakcie spotkaniach zachęcam jak największą liczbę mieszkańców. Im więcej uwag i sugestii zbierzemy, tym bardziej zmiany będą odpowiadały państwa oczekiwaniom.

Spotkania, o których mówi wiceprezydent Guć, odbędą się 26 maja 2018 r. (sobota) o godz. 14.00 i 28 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 3 przy ul. Nagietkowej.

Od piątku, 25 maja, każdy mieszkaniec dzielnicy może wypełnić formularz konsultacyjny zamieszczony na stronie internetowej www.badanialis.pl/dabrowa , wysłać go pocztą elektroniczną na adres konsultacje@lis.gdynia.pl  lub wypełnić w formie tradycyjnej. Wydrukowane formularze konsultacyjne oraz materiały informacyjne są dostępne:

  • w biurze Rady Dzielnicy Dąbrowa: ul. Wiczlińska 33, budynek Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1
  • W Laboratorium Innowacji Społecznych (które jest odpowiedzialne za przebieg konsultacji): ul. Żeromskiego 31, tel. 58 727 39 08, e-mail konsultacje@lis.gdynia.pl 
  • na stronie internetowej lis.gdynia.pl/dabrowa , w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.gdynia.pl/bip (wejście przez zakładkę „Inne” – komunikaty)

Uwagi pisemne złożone po 11 czerwca  nie zostaną uwzględnione.

powrót