W czwartek, 1 października, rozpoczyna się trzeci nabór do Funduszu Sąsiedzkiego „Gdynia OdNowa”. Jeśli masz ciekawy pomysł, który mógłby pozytywnie wpłynąć na twoje najbliższe sąsiedztwo, nie zapomnij go zgłosić!

Nowy nabór jest prowadzony na pięciu rewitalizowanych obszarach, czyli na Oksywiu, Witominie, Babich Dołach, a także na osiedlach Meksyk i Zamenhofa – Opata Hackiego. Środki finansowe, które oferuje Fundusz Sąsiedzki, pozwalają na zrealizowanie sąsiedzkich idei tworzonych przez mieszkańców i dla mieszkańców. Można otrzymać maksymalnie 2 tys. złotych dofinansowania.

– Fundusz Sąsiedzki jest inicjatywą, która nie tylko pozwala na upiększenie najbliższego otoczenia, ale  przede wszystkim na sąsiedzką integrację – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji– Ten rok, zdominowany przez pandemię, pokazał nam, jak ważne jest sąsiedzkie wsparcie i solidarna lokalna społeczność. To dlatego każda tego typu inicjatywa, wspierająca budowanie pozytywnych relacji pomiędzy najbliższymi sąsiadami, jest tak istotna i warta promowania. Zgrane i aktywnie działające sąsiedztwa to jeden z najważniejszych celów gdyńskiej rewitalizacji.

W tym roku z powodu sytuacji epidemiologicznej wiele inicjatyw z poprzedniego naboru musiało zaczekać, ale dzięki zaangażowaniu obu stron udało się je zrealizować we wrześniu. W toku są także kolejne przedsięwzięcia. – Do tej pory zgłoszono osiem pomysłów, sześć pomysłów już zrealizowano  – wyjaśnia Monika Listwoń z Laboratorium Innowacji Społecznych, koordynatorka Funduszu Sąsiedzkiego.

Wyróżniono kilka kategorii, w których można zgłaszać sąsiedzkie inicjatywy. Wśród nich m.in. przestrzeń publiczną, czyli wszelkie rozwiązania służące lokalnej społeczności, wydarzenia kulturalne, edukację, ekologię, aktywność sportową, czy też spotkania integracyjne. Każda z nich musi zostać zrealizowana na obszarze rewitalizacji oraz służyć mieszkańcom tych dzielnic i osiedli. Musi być również bezpłatna, a także prowadzona na ogólnodostępnym terenie (jeśli miałaby zostać zrealizowana na terenie prywatnym, należy pamiętać o zgodzie właścicieli danego terenu na jego udostępnienie przez cały czas trwania inicjatywy). Nabór projektów jest ciągły; będzie trwał do wyczerpania środków – pula wynosi 31 700 zł.

– Mieszkańcy coraz chętniej sięgają narzędzie, jakim jest „Fundusz Sąsiedzki Gdynia odNowa” – mówi Joanna Pytel, animatorka z Laboratorium Innowacji Społecznych– Myślę, że możemy powiedzieć, że cały proces zaczyna przynosić efekty. Mieszkańcy rewitalizowanych dzielnic kojarzą nazwę, znają ogólne zasady, pamiętają  o naborach. Inicjatywy integrują lokalną społeczność, dlatego jest nam zdecydowanie łatwiej w miejscach, gdzie wspólnoty sąsiedzkie działają już od dawna, np. obszar ZOH, Oksywie czy Witomino, i są wspierane przez organizacje pozarządowe, Rady Dzielnicy czy instytucje miejskie. Świadczą o tym kolejne koncepty. Ale to absolutnie nikogo nie wyklucza! Mam nadzieję, że w kolejnym naborze pojawią się inicjatywy z osiedla Meksyk czy dzielnicy Babie Doły.

Każdy, kto chciałyby podzielić swoim pomysłem, ale „boi” się tego, ze względu na konieczność wypełnienia dokumentacji, może liczyć na pomoc. – Niektórzy składają wniosek samodzielnie, a niektórych wspieram przy jego wypełnieniu – wyjaśnia Joanna Pytel– Zazwyczaj te osoby, które podczas wcześniejszych naborów składały swoje propozycje, są już doskonale zaznajomione z dokumentacją konkursową, znają procedury i cały harmonogram działań, więc jest im zdecydowanie łatwiej, ale tak jak wspomniałam, chętnie pomagam każdemu, kto chce złożyć swój projekt.

Pomysł na nową sąsiedzką inicjatywę może zgłosić zarówno grupa osób, jak i pojedynczy mieszkańcy. Autorem wniosku może być każda osoba, która ukończyła 13 lat i zamieszkuje rewitalizowany obszar Gdyni.

Wnioski o realizację inicjatywy sąsiedzkiej, a także regulamin dostępne są na stronie operatora projektu – Laboratorium Innowacji Społecznych pod adresem: https://lis.gdynia.pl/rewitalizacja-gdynia-odnowa/fundusz-sasiedzki-3/.

Grafika Funduszu Sąsiedzkiego "Gdynia OdNowa"//materiały Laboratorium Innowacji Społecznych
powrót