Dziewięć organizacji z sektora pozarządowego w Gdyni wraz z Laboratorium Innowacji Społecznych i Zespołem Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” pracuje nad zwiększeniem oferty zajęć wspierających rodziny z dziećmi, które borykają się z różnego rodzaju trudnościami.
Do końca 2019 roku zmodernizowany zostanie gdyński system usług społecznych w zakresie wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem. Już teraz, w kilkunastu ośrodkach w Gdyni, rodzice mogą korzystać nie tylko z poradnictwa, ale również ciekawie spędzać czas wolny na różnego rodzaju warsztatach. Od grudnia 2016 trwają w Gdyni prace nad rozwojem usług społecznych i ułatwieniem dostępu do nich. Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie rodziców w opiece nad dziećmi w rodzinach zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Program ma również wyrównywać kompetencje edukacyjne, społeczne i kulturowe dzieci w placówkach wsparcia dziennego oraz młodzieży usamodzielnianej (opuszczającej rodziny zastępcze i domy dziecka), wkraczającej w dorosłość.
Trwają systematyczne prace nad rozszerzeniem oferty 16 placówek wsparcia dziennego działających w różnych dzielnicach Gdyni, m.in. w Chyloni, Oksywiu i Witominie. W ramach przedsięwzięcia planuje się również utworzenie i funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych, które będzie częścią domu sąsiedzkiego przy ul. Śmidowicza 49 na Oksywiu, a w nim: pracę socjalną z rodzinami, działania wspierające rodziny w organizacji czasu wolnego (np. warsztaty ogrodnicze, krawieckie i stolarsko-meblarskie) czy organizację grup samopomocy sąsiedzkiej.
Warsztaty kompetencyjne dla młodzieży usamodzielnianej obejmą m.in. rozwój umiejętności społecznych, doradztwo zawodowe, ekonomiczne czy psychoedukację seksualną. W ofercie powstających Klubów Rodzica są zadania i gry integracyjne oraz projekty planowane i realizowane przez samych uczestników (np. organizacja zbiórki żywności, nauka rękodzieła, zajęcia kulinarne), a także udział w warsztatach prowadzonych przez specjalistów, np. z zakresu wspomagania rozwoju dziecka, rozwiązywania konfliktów, znaczenia kar i nagród, komunikacji, wyznaczania granic itp.
W ramach projektu dzieci i młodzież w placówkach wsparcia dziennego mogą korzystać m.in. z dodatkowej oferty terapii logopedycznej i pedagogicznej. Rodzicom proponujemy poradnictwo wychowawcze i konsultacje psychologiczne, a całym rodzinom wspólne warsztaty twórczości, warsztaty kulinarne, zajęcia sportowe, czy wyjazdy integracyjne. Program jest urozmaicony, każda z placówek realizuje nieco inny jego zakres, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb odbiorów. Zależy nam na zwiększeniu dostępności oferty, stąd jej lokalny charakter, oparty na dzielnicowej działalności świetlic – mówi Monika Nowakowska, koordynatorka projektu z Laboratorium Innowacji Społecznych.
Projekt „Rozwój usług społecznych w Gdyni” jest realizowany przez Gminę Miasta Gdyni (operator: Laboratorium Innowacji Społecznych) w partnerstwie z: Stowarzyszeniem Świętego Mikołaja Biskupa, Stowarzyszeniem na rzecz Dzieci i Młodzieży Vitava, Gdyńskim Stowarzyszeniem Familia, Fundacją Inicjatyw Społecznych „Łajba”, Stowarzyszeniem Regionalne Centrum Wsparcia Społecznego, Fundacją Zmian Społecznych KREATYWNI, Stowarzyszeniem Społecznej Edukacji Non Stop, Stowarzyszeniem Rozwoju Zawodowego i Osobistego Zielona Myśl, Stowarzyszeniem 180 Stopni.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
powrót