Umowa na budowę chodnika wzdłuż ulicy Arciszewskich na rewitalizowanym fragmencie Oksywia podpisana! Na przeprowadzenie kolejnej w tej części dzielnicy inwestycji usprawniającej komunikację i poprawiającej bezpieczeństwo pieszych wykonawca ma siedem miesięcy. Prace rozpoczną się w drugiej połowie sierpnia.

Ulica Arciszewskich // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Ulica Arciszewskich na Oksywiu łączy dwie części dzielnicy w jej historycznym miejscu: w sąsiedztwie najstarszego kościoła w Gdyni oraz zabudowań starej wsi Oksywie. Przebiega przez wąwóz, ze stromymi skarpami po obu stronach. Nie ma tu chodnika. Na konieczność jego wybudowania, a co za tym idzie poprawę bezpieczeństwa pieszych mieszkańcy Oksywia zwracali uwagę podczas prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026. Zadanie wpisano do dokumentu i właśnie rozpoczyna się jego realizacja.

W piątek, 5 sierpnia, Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji i Franciszek Bergański, członek zarządu z firmy FB Jelcz podpisali umowę na budowę chodnika i muru oporowego wzdłuż zachodniej strony ulicy Arciszewskich.

– To kolejna ważna i oczekiwana przez mieszkańców Oksywia zmiana, która znacznie wpłynie przede wszystkim na bezpieczeństwo pieszych i ułatwi im poruszanie się po tej części dzielnicy; poprawi dostęp do zabytkowego kościoła pw. św. Michała Archanioła oraz pobliskiego cmentarza – mówi wiceprezydent Michał Guć. – Rok temu zakończyła się przebudowa ul. Makowskiego, wraz z budową schodów do ul. Arciszewskich, a w lipcu rozpoczęła się rozbudowa skrzyżowań ul. Płk. Dąbka – Bosmańska – Dickmana. To wszystko sprawia, że poprawa połączenia Oksywia Górnego i Dolnego staje się faktem; najstarsza część Gdyni będzie jeszcze bardziej atrakcyjna. Wszystkie prace, które tu prowadzimy, prowadzimy z poszanowaniem i uwzględnieniem wyjątkowości tego miejsca: historycznego charakteru i uwarunkowań przyrodniczych.

Chodnik, który powstanie wzdłuż ulicy Arciszewskich i połączy Oksywie Dolne z Górnym będzie miał 188 metrów długości: przebiegnie po zachodniej stronie ulicy, od parkingu przy cmentarzu do  szczytu wzgórza. Szerokość wyniesie od 1,7 m do 2 m. Skarpa, wzdłuż której zostanie zbudowany chodnik, będzie zabezpieczona murem oporowym.

Na jezdni wysokości schodów prowadzących na / z ul. Makowskiego wyznaczone zostanie przejście dla pieszych. W tym rejonie nawierzchnia chodnika będzie miała fakturę ułatwiającą osobom niewidomym i niedowidzącym poruszanie się. Zarówno chodnik, jak i przejście, będą oświetlone.

Schody łączące ul. Makowskiego i Arciszewskich // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych
Schody łączące ul. Makowskiego i Arciszewskich // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Zakres prac obejmuje także m.in. budowę odwodnienia terenu, usunięcie kolizji i zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej. Powstanie sieć wodociągowa do skrzyżowania ulic Płk. Dąbka i Arciszewskich oraz przyłączenie sieci wodociągowej w ulicy ks. Edmunda Makowskiego, a także dowiązanie w dolnej części ul. Arciszewskich do wodociągu i komory regulacyjnej.

Co ważne, projekt którego realizacja właśnie się zaczyna zakłada zachowanie zdecydowanej większości drzew rosnących przy ul. Arciszewskich – a są wśród nich m.in. 100-letnie jesiony. Wiceprezydent Michał Guć przypomina, że umowa z pierwszym wykonawcą dokumentacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” została rozwiązana, bo projekt przewidywał wycinkę ze skarpy przy ul. Arciszewskich prawie wszystkich drzew.


– To wyjątkowe miejsce. Chcemy podkreślić jego charakter, dlatego w ramach inwestycji planujemy nasadzenia nowych roślin, ustawienie ławek czy przysiadaków ułatwiających poruszanie się po tym stromym terenie oraz dwóch tablic informacyjno-edukacyjnych – mówi wiceprezydent Michał Guć. – Zadbamy też o kamień pokutny, na który zwrócili nam uwagę mieszkańcy. Pozostanie na skarpie, choć w nieco innym miejscu.

Na realizację inwestycji wykonawca będzie miał siedem miesięcy. Koszt robót budowlanych to 3 227 911,86 zł.

– Ostatnich kilkanaście miesięcy to czas dużych inwestycji w rewitalizowanej części Oksywia. Latem 2021 roku zakończyła się przebudowa ul. księdza Makowskiego, a od połowy lipca trwa przebudowa skrzyżowań na Oksywiu Górnym. W połowie przyszłego roku mieszkańcy dzielnicy korzystać będą z zupełnie nowych przestrzeni, o których powstanie zabiegali: bezpiecznych, wygodnych, estetycznych – zauważa Elżbieta Sierżęga, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni, wiceprzewodnicząca gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji. – Dzięki usprawnieniu komunikacji wszystkie atrakcje Oksywia, czy to historyczna zabudowa, czy to nadmorskie tereny rekreacyjne, staną się bardziej dostępne zarówno dla mieszkańców, jak i turystów odwiedzających tę historyczną i  jakże klimatyczną dzielnicę naszego miasta.

W ramach inwestycyjnej części rewitalizacji na Oksywiu powstał pierwszy w Gdyni komunalny blok bez barier, do dyspozycji mieszkańców oddano Przystań Śmidowicza 49 łączącą funkcje Domu Sąsiedzkiego i miejsca świadczenia usług społecznych. Remont przeszła zabytkowa kamienica przy ul. Arciszewskich 23, zagospodarowany został, położony vis a vis, teren przy cmentarzu. Na polanie rekreacyjnej pryz ul. Osada Rybacka pojawiły się urządzenia rekreacyjnej; na tej ulicy trwa właśnie budowa kanalizacji sanitarnej.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

powrót