Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni zakończył przetarg na wyłonienie wykonawcy drogi dojazdowej do plaży na Babich Dołach. Poprawą dostępności do tego urokliwego zakątka Gdyni zajmie się firma Budowlano-Drogowa MTM z Gdyni. Wykona modernizację jezdni na przedłużeniu ulicy Zielonej, chodników, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia. Powstanie też samochodowy parking oraz przystanek autobusowy tuż przy plaży. Drogowcy rozpoczynają już pierwsze prace – powinny zakończyć się za dwa miesiące. Koszt inwestycji wyniesie blisko 2 miliony złotych.

Nowa droga dojazdowa do plaży na Babich Dołach prowadzić będzie wzdłuż przedłużonej ulicy Zielonej, na terenie udostępnionym przez Agencję Mienia Wojskowego. Wymaga on jednak modernizacji technicznej. Już na początku lipca, po zakończeniu niezbędnych prac remontowych, wszyscy mieszkańcy Gdyni i spragnieni wypoczynku nad morzem goście będą mogli swobodnie dotrzeć na tę atrakcyjną plażę. Zmodernizowana ulica ułatwi dojazd zmotoryzowanym – przeznaczony dla samochodów parking będzie zlokalizowany przy drodze, w miejscu, które nie będzie zagrażało pieszym. Oni na plażę będą mogli dotrzeć wygodnym chodnikiem. Tuż przy plaży natomiast będzie zlokalizowany przystanek autobusowy. Zmodernizowane zostanie oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa.

– Ułatwienie dostępu do plaży na Babich Dołach jest możliwe dzięki gdyńskiej rewitalizacji i zaangażowaniu mieszkańców w zmiany w ich dzielnicy – podkreśla Marek Łucyk, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu, które będzie gospodarzem plaży zarówno po stronie Gdyni jak i Kosakowa – Poprawa dostępności do plaży była jednym z częściej zgłaszanych problemów do rozwiązania w tej części miasta. Chcemy podkreślić walory przyrodnicze Babich Dołów. Zdajemy sobie sprawę, że dla seniorów i osób o ograniczonej sprawności tutejsza plaża była dotychczas trudno dostępna, bowiem jedyne zejście prowadziło stromymi schodami. Po zakończeniu inwestycji nic nie stanie na przeszkodzie, aby każdy mógł korzystać w tym miejscu z kąpieli słonecznych i relaksu nad brzegiem morza.

Przy plaży znajdzie się przestrzeń dla małej gastronomii oraz strefa sanitarna.

– Dzięki otwarciu nowej drogi dojazdowej z odrębnym parkingiem z osiedla przy ulicach Dedala i Ikara znikną samochody, które dotąd pozostawiali tu odwiedzający naszą plażę mieszkańcy Gdyni z innych dzielnic oraz turyści z innych miast – cieszy się Leszek Gawiński, przewodniczący Rady Dzielnicy Babie Doły. – Wypięknieje plaża, uporządkuje się nasza dzielnica i to jeszcze w tym sezonie wakacyjnym.

Rewitalizacja nadmorskiej części Babich Dołów realizowana jest w partnerstwie z gminą Kosakowo. Wartość inwestycji wyniesie blisko dwa miliony złotych, które pokryje budżet Gdyni.

powrót