Przebudowa układu drogowego na osiedlu Meksyk na Chyloni, o której realizację w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji zabiegali sami mieszkańcy, właśnie się rozpoczyna. Umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą właśnie została podpisana. Prace, dzięki którym powstanie zupełnie nowa przestrzeń, mają potrwać do lipca 2022 r.

Podpisanie umowy w sprawie przebudowy przestrzeni publicznych na os. Meksyk. Od lewej: Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, Przemysław Kozłowski z Przedsiębiorstwa Wielobranżowe Przemysław Kozłowski // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Osiedle Meksyk na Chyloni położone jest pomiędzy ulicami Pucką, Północną, Przemysłową i torami kolejowymi. Mimo, że to przemysłowa część miasta, dominuje zabudowa jednorodzinna. Większość mieszkańców żyje tu od pokoleń i są z nim mocno związani.

Dzięki staraniom lokalnej społeczności osiedle zostało objęte Gminnym Programem Rewitalizacji, przyjętym przez Radę Miasta Gdyni w marcu 2017 roku. Na etapie konsultacji zapisów GPR mieszkańcy Meksyku przekonali bowiem urzędników, że w ich części miasta zmiana jest potrzebna. Jako największą bolączkę wskazywali brak inwestycji w infrastrukturę. Wcześniej miasto nie prowadziło tu inwestycji na szeroką skalę z powodów związanych z własnością terenów.

Gdy zapadła decyzja o objęciu osiedla Gminnym Programem Rewitalizacji i po rozmowach z mieszkańcami, zdecydowano o położeniu największego nacisku inwestycyjnego na realizację układu drogowego i stworzenie od nowa praktycznie nieistniejącej w tej części Chyloni przestrzeni publicznej. Prace zostaną sfinansowane z budżetu miasta Gdyni.

Chylonia – dzielnica Gdyni z największą, bo przekraczającą 20 tysięcy liczbą mieszkańców, zmienia się. Poprawiają się warunki, w jakich żyją tu gdynianki i gdynianie, zwiększa oferta zajęć czy wsparcia, z jakiej mogą korzystać. Rewitalizacja prowadzona w dzielnicy na osiedlu Meksyk i na osiedlu Zamenhofa – Opata Hackiego, to nie jedyne działania prowadzone w tej części Gdyni  – zauważa Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. Zmiana, jaką przejdzie osiedle Meksyk, będzie dobrze uzupełniać się z tym, co dzieje się po drugiej stronie torów kolejowych, czyli z budową węzła Chylonia.

Rozpoczyna się realizacja inwestycji na osiedlu Meksyk – zgodę na nią wydał wojewoda pomorski, po rozpatrzeniu złożonych odwołań. Właśnie podpisano umowę z przedstawicielami wykonawcy wyłonionego w przetargu. To konsorcjum firm ROMADO-Brzeziński sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Przemysław Kozłowski. Wartość przebudowy, która zostanie przeprowadzona na osiedlu Meksyk, to 10 mln zł – w tej kwocie zawarte jest dofinansowanie w ramach projektu Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II”.
Prace mają zakończyć się w lipcu 2022 r.

To, że dziś możemy przekazać informację o rozpoczynających się na osiedlu Meksyk pracach, jest wielką zasługą mieszkańców: ich zaangażowania, determinacji i troski o miejsce, w którym mieszkają. Mieszkańcy, dzięki którym osiedle objął Gminny Program Rewitalizacji sprawili, że miejsce to przejdzie ogromne zmiany – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Projekt przebudowy to efekt prac prowadzonych także z udziałem lokalnej społeczności. W przyszłym roku mieszkańcy korzystać będą z przestrzeni bezpiecznej, wygodnej i eliminującej uciążliwości, na jakie dotąd się uskarżali. To inwestycja bardzo przez nich oczekiwana i bardzo potrzebna.

W starania o objęcie osiedla Meksyk Gminnym Programem Rewitalizacji mocno zaangażowali się Marian CzechArkadiusz Głodowski, mieszkańcy osiedla. 

– Jestem mieszkańcem tej dzielnicy od trzeciego pokolenia – mówi Arkadiusz Głodowski. – Wraz z kolegą sąsiadem pięć lat temu zgłosiliśmy się do gdyńskiego programu rewitalizacji. Dzięki staraniom i uporowi doszliśmy do momentu, w którym dziś będzie podpisana – po pięciu latach – umowa na rewitalizację naszego osiedla. Chciałbym podziękować mieszkańcom, którzy wspomagali nas, popierali nasze inicjatywy. W imieniu mieszkańców chciałbym podziękować panu prezydentowi Michałowi Guciowi.

Planowane zmiany na osiedlu Meksyk // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Przebudowane zostaną drogi publiczne, powstanie ulica równoległa do ulicy Orzechowej, która tak jak dziś przebiegać będzie od ulicy Hutniczej – od nowo wybudowanego skrzyżowania. Nowa droga otaczać będzie pętlę autobusową, która skomunikuje osiedle Meksyk z centrum miasta. Tuż obok powstaną ogólnodostępne miejsca postojowe oraz miejsca dla rowerzystów.

Remont przejdą odcinki ul. Orzechowej i Nowodworskiego, co poprawi komfort poruszania się po tej części osiedla. Piesi korzystać będą z oświetlonych chodników, zaplanowano skrzyżowania wyniesione, co ma uspokoić ruch.

Na odcinku ul. Nowodworskiego przez ul. Palmową wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa. Dzięki połączeniu z istniejącą siecią w ul. Przemysłowej, mieszkańcy posesji w rejonie Nowodworskiego 63 nie będą się już musieli martwić o to, czy po większych opadach ich domy zostaną zalane wodami spływającymi ulicą.

W ramach przeprowadzonych już na osiedlu Meksyk prac rewitalizacyjnych zbudowano ogród deszczowy przy ul. Śliwkowej, utwardzono ul. Palmową, uporządkowano numery adresowe, zorganizowano kina plenerowe, spektakle teatralne, spotkania konsultacyjne dotyczące m.in. planowanych zmian w organizacji ruchu. Do Funduszu Sąsiedzkiego mogą zgłaszać się mieszkańcy mający pomysły na działania na osiedlu, w które mogą zaangażować się ich sąsiedzi. W ramach Funduszu przewidziano dofinansowanie takich aktywności kwotą do dwóch tys. złotych. Więcej o Funduszu Sąsiedzkim:
https://lis.gdynia.pl/rewitalizacja-gdynia-odnowa/fundusz-sasiedzki-3/

W trakcie prowadzenia inwestycji na osiedlu Meksyk obecni będą pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych – jednostki miejskiej koordynującej gdyńską rewitalizację. W sprawach związanych z pracami można kontaktować się z Działem Inwestycji LIS: tel. 58 727 39 04 (07), e-mail: rewitalizacja@lis.gdynia.pl

Jednocześnie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni prowadzi prace nad opracowaniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Meksyk. Procedura i związane z nią konsultacje społeczne (do 15 maja mieszkańcy mogli m.in wypełniać ankietę online) są kontynuacją działań rewitalizacyjnych.  27 maja o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie online: dyskusja na podstawie wstępnych wyników ankiet oraz pierwsze rozważania na temat rozwiązań w planie miejscowym.

Projekt „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II” realizowany jest przy wsparciu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska; typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

powrót