O tym, w jaki sposób gdyński samorząd współpracuje z młodzieżą oraz w jaki sposób tworzone są warunki do wspólnego działania – opowiadaliśmy na międzynarodowej konferencji pt. „Partycypacja obywatelska młodzieży w teorii i praktyce” na Politechnice Gdańskiej.

Konferencja odbyła się 12 grudnia na wydziale Zarządzania i Ekonomii PG. Zorganizowana została w ramach transgranicznego projektu SB YCGN – South Baltic Youth Core Groups Network, którego ideą jest m.in. zwiększenie udziału młodzieży w procesie decyzyjnym na poziomie lokalnym i którego Gdynia jest partnerem stowarzyszonym. Udział wzięli m.in. naukowcy z Politechniki Gdańskiej oraz uniwersytetów m.in. w Kłajpedzie i Kownie (Litwa), Polessku (Rosja), Lublinie, Warszawie i Poznaniu, a także przedstawiciele fundacji, stowarzyszeń i samorządów współpracujących z młodym pokoleniem oraz sami młodzieżowi radni z litewskiego Telsai, Gdańska, Dzierzgonia, Elbląga i Iławy.

O dobrych praktykach i doświadczeniach gdyńskiej partycypacji i współpracy z młodzieżą mówiły przedstawicielki Laboratorium  Innowacji Społecznych – wicedyrektor Katarzyna Ziemann oraz koordynatorka projektu Wymiennikownia Magdalena Dębna.

Partycypacja młodzieży, zachęcania do podejmowania działań na rzecz swojego miasta, szkoły, grona rówieśników to bardzo istotny element gdyńskiej edukacji i działań z młodzieżą. Partycypacja nie jest czymś, czego uczy się w szkołach, co można wykładać na uczelniach. To proces, działanie i aktywne metody rozwijające aktywne postawy młodych osób są bardzo istotne. W Gdyni dużą wagę przykładamy właśnie do pracy procesowej, do której od samego początku zapraszamy młodych mieszkańców – poprzez diagnozę potrzeb, pracę z młodzieżą, w wyniku której rozbudzamy zasoby i naturalną chęć do działania, do dzielenia się swoimi pasjami możemy długofalowo budować społeczeństwo obywatelskie. Takie które interesuje się swoim miastem – mówiła podczas uroczystego otwarcia Katarzyna Ziemann.

Katarzyna Ziemann przedstawiła także bliżej gdyńskie działania włączające młodzież na różne sposoby: od Budżetu Obywatelskiego, w którym młodzi ludzie mogą zgłaszać swoje pomysły na zmiany w mieście, przez UrbanLab obejmujący działania w zakresie: wdrażania i kreowania innowacji; partycypacji, działań w przestrzeni miejskiej. Z kolei o szczegółach projektu Wymiennikownia oraz o działaniach w ramach SB YCGN mówiła Magdalena Dębna.

Wymiennikownia to miejsce tworzone przez młodzież i dla młodzieży. Są odpowiedzialni za przestrzeń od samego początku, pomagali w jej projektowaniu i urządzeniu. W zdecydowanej większości tworzą też harmonogram spotkań, zajęć i warsztatów. Wymiennikownia współuczestnicy też, z ramienia miasta Gdynia, w projekcie South Baltic Youth Core Groups Network. Zorganizowaliśmy dwie dyskusje w formie „okrągłych stołów”, w których wzięła aktywny udział młodzież oraz m.in. przedstawiciele władz miasta i miejskich spółek, oraz organizacji pozarządowych. Rozmawialiśmy o parkach kieszonkowych oraz o potrzebach miejskiego transportu zbiorowego. Celem było z jednej strony wzbudzenie poczucia sprawczości i poczucia wiary we własne działania wśród młodzieży, ale także pokazanie urzędnikom, że młodzież może być dobrym partnerem do dyskusji i mają ciekawe pomysły  – mówiła Magdalena Dębna.

powrót