Dziewięć miesięcy, które minęły od przyjęcia przez Radę Miasta Gdyni Gminnego Programu Rewitalizacji, przyniosło zmiany w każdym z sześciu objętych nim obszarów. Wiele działań już się rozpoczęło. W ciągu ostatnich trzech kwartałów zaplanowano istotne inwestycje, opracowano koncepcje oraz projekty.

Prace rewitalizacyjne w rejonie ZOH, fot. Aleksander Trafas

Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni trwało blisko dwa lata. W tym czasie odbył się szereg konsultacji z udziałem mieszkańców, przeprowadzono badania i analizy, powołano interdyscyplinarny zespół specjalistów pracujących nad szczegółami zmian w sześciu częściach miasta. GPR obejmuje bowiem zachodnią część Witomina–Radiostacji, część Oksywia, rejon ulic Opata Hackiego–Zamenhofa na Chyloni,  część Babich Dołów oraz osiedla Meksyk na Chyloni i Pekin na Leszczynkach.

Plan działań rewitalizacyjnych dla każdego z obszarów jest inny, bo obszary różnią się między sobą wielkością, potrzebami czy choćby położeniem na mapie Gdyni – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.Są rejony, w których kładziemy duży nacisk na inwestycje, jak na osiedlu ZOH na Chyloni; ale są i takie, gdzie skupiamy się głównie na działaniach społecznych, jak na Pekinie. Pracujemy we wszystkich obszarach równocześnie, także tam gdzie jeszcze nie widać ekip budowlanych. Mam tu na myśli chociażby Meksyk. Ostatnie miesiące poświęcone były na opracowanie planów inwestycji, która całkowicie zmieni tę część Chyloni. Początek prac już w roku 2018.

Rewitalizacja, która dotyka najtrudniejszych rejonów w mieście, oznacza gruntowne zmiany infrastrukturalne i społeczne. Na obszarach rewitalizacji mieszka 11 180 osób osób, ale przeobrażenia, które tam zajdą, będą miały wpływ na wszystkich gdynian. Podniosą standard życia w miejscach, w których od tej pory brakowało infrastruktury czy oferty zajęć dla mieszkańców, co przyciągnie także gdynian z innych dzielnic. Przykładowo, z Centrum Sąsiedzkiego na Oksywiu korzystać będą gdynianie z wszystkich dzielnic północnych.
Gminny Program Rewitalizacji w Gdyni zakłada działania w latach 2017–2026. Budżet gdyńskiej rewitalizacji wyniesie około 100 milionów złotych, ponad 64 miliony będą pochodziły ze środków UE.

Rejon ulic Opata Hackiego–Zamenhofa
Od początku marca trwa tu budowa sieci kanalizacji deszczowej, która ma rozwiązać problem podtapiania ulic i budynków wodami opadowymi. Etap otaczania osiedla siecią kanalizacji deszczowej dobiega końca, ostatnie prace są wykonywane przy skrzyżowaniu Opata Hackiego i Chylońskiej. Zbudowana dotąd sieć ma długość 1,8 km, a zintegrowany z nią zbiornik retencyjny pod ul. Komierowskiego może zgromadzić aż 1474 m sześc. wody deszczowej.
Po ułożeniu deszczówki odbudowywana jest nawierzchnia drogowa. Ulica Komierowskiego i znaczna część ul. Opata Hackiego zyskały szerokie chodniki, wyniesiono też główne skrzyżowania. Budynki mieszkalne przy ul. Opata Hackiego 31 oraz Zamenhofa 9 i 13 poddano gruntownej termomodernizacji: wymieniono okna, grzejniki i instalacje hydrauliczne. Docieplono stropy, fundamenty i zewnętrzne ściany bloków. Budynki zyskały też nową, estetyczną elewację.
W nowym roku prace związane z budową sieci kanalizacji deszczowej obejmą wewnętrzną część osiedla ZOH. To pozwoli na przebudowę sieci dróg osiedlowych, na których nie będą już powstawać podeszczowe kałuże.
Zakończenie prac ziemnych pozwoli na rozpoczęcie przebudowy osiedlowych placów, w myśl koncepcji architektonicznej przygotowanej przez pracownię Pniewski Architekci Sp. z o.o., która zdobyła główną nagrodę w konkursie dla architektów. Przestrzeń zyska atrakcyjny i funkcjonalny charakter.

Oksywie
Wśród już zrealizowanych na Oksywiu inwestycji można wymienić budowę przejścia dla pieszych i wiaty autobusowej na ulicy Dickmana. Wyremontowana została elewacja zabytkowej kamienicy przy ul. Arciszewskich 23. Dobiegł końca remont siedziby placówki zajmowanej przez Fundację Zmian Społecznych Kreatywni przy ul. płk. Dąbka.
Zakończyły się warsztaty dla mieszkańców Oksywia poświęcone opracowaniu wytycznych dla projektanta przebudowy polany przy Osadzie Rybackiej. Początek prac – w 2018 roku.
Od lipca trwają przygotowania do przeprowadzki do mieszkań zamiennych lokatorów osiedla przy ul. Dickmana 18-30. Stan techniczny znajdujących się tam baraków nie pozwala na ich gruntowny remont, dlatego podjęto decyzję o wyburzeniu. W ich miejsce powstanie dom bez barier dla około 30 rodzin. Zamieszka w nim część z obecnych mieszkańców ul. Dickmana. Tymczasem miasto przyznało już pierwszym lokatorom mieszkania w innych lokalizacjach.
Przez całe wakacje na ul. Śmidowicza 49, na zielonym terenie przy budynku byłej szkoły, odbywały się spotkania sąsiedzkie pn. „Środy na Śmidowicza”. Na ścianie odgradzającej teren od lasu powstało społeczne graffiti. Zapoczątkowane latem środowe spotkania dla mieszkańców organizowane są obecnie w siedzibie V LO.
Sam budynek szkoły przy Śmidowicza 49 będzie przebudowany na potrzeby Centrum Sąsiedzkiego, z bogatą ofertą zajęć dla mieszkańców. Mieścić się tu będzie klub seniora, placówka pomocy społecznej i poradnie specjalistyczne.
W planach jest m.in. budowa chodnika przy ul. Arciszewskich i połączenia schodami tej ulicy z ul. ks. Makowskiego, która ma zyskać nową nawierzchnię i bezpieczny chodnik.

Zachodnia część Witomina–Radiostacji
Centrum Sąsiedzkie, które w ramach rewitalizacji zachodniej części Witomina – Radiostacji zbudowane zostanie u zbiegu ulic Chwarznieńskiej i Rolniczej, będzie jedną z kluczowych inwestycji w tym obszarze. Powstanie miejsce przyjazne mieszkańcom, z przestrzenią na zajęcia integracyjne, sąsiedzkie spotkania, relaks, z ofertą biblioteki miejskiej. Konkurs na projekt centrum wygrało konsorcjum: Dynamo Produce Marzena Wytrykusz, Hago Architekci Andrzej Gołębiewski oraz Jakub Piórkowski PB Studio. Początek budowy – już w tym roku.
Przygotowywany jest konkurs na koncepcję przebudowy trasy od skraju lasu przez ulice: Nauczycielską, Uczniowską i Widną, do ulicy Rolniczej, wraz ze stworzeniem strefy współdzielonej przy SP 35. Wytycznymi dla projektantów mają być m.in. uwagi mieszkańców, które zgromadzili studenci Wydziału Architektury PG podczas majowego testowania przykładowych rozwiązań zagospodarowania osiedla.
Niecodzienne wydarzenie związane z zagospodarowaniem otwartej przestrzeni na Witominie–Radiostacji miało miejsce 24 września. W ramach plenerowego Kina-Witomino wyświetlono film „Był sobie las”. Być może i ta propozycja znajdzie kontynuację w rewitalizacyjnej przyszłości osiedla.

Osiedle Meksyk
Na początku grudnia 2017 utwardzono ul. Palmową – od Brzoskwiniowej do Śliwkowej. Z biegiem czasu odcinki utwardzonych dróg osiedlowych będą się wydłużać, poprawiając lokalną komunikację.
Plany związane z rewitalizacją osiedla Meksyk mają znacznie większy zasięg i zakładają gruntowną przebudowę układu drogowego, szczególnie między ul. Hutniczą, a torami kolejowymi. Rozpoczęcie prac zaplanowano na wiosnę 2018 roku.
Wstępny plan zakłada zbudowanie nowej drogi wjazdowej na osiedle (równoległej do ul. Orzechowej), która kończyć się będzie pętlą autobusową oraz parkingiem dla pojazdów prywatnych. Estetykę osiedla poprawi atrakcyjna zieleń, nowoczesne oświetlenie oraz elementy małej architektury.
Skrzyżowanie z ul. Hutniczą będzie przebudowane z myślą o bezpieczeństwie pieszych i  osobach korzystających z miejskiej komunikacji. Zmieni się lokalizacja przystanków, powstanie sygnalizacja świetlna z priorytetem dla autobusów.
Przy ulicy Śliwkowej zostanie zbudowany tzw. ogród deszczowy, który pozwoli na zagospodarowanie wód opadowych zagrażających podtapianiem budynków w najbliższej okolicy. Na odcinku ulicy Nowodworskiego powstanie część kanalizacji deszczowej, co rozwiąże problem podtapiania.

Osiedle Pekin na Wzgórzu Orlicz–Dreszera
Mieszkańcy gdyńskiego Pekinu mogą korzystać ze wsparcia miasta w wyprowadzce z tego terenu, do innych mieszkań. Oferta pomocy ujęta w Programie Osłonowym umożliwia uzyskanie dofinansowania kosztów wynajęcia mieszkania poza Pekinem. Taka pomoc może być kontynuowana przez co najmniej dwa lata, a w wyjątkowych sytuacjach – nawet bezterminowo. W zależności od indywidualnych potrzeb i sytuacji rodzinnej przewidziana jest też pomoc w podstawowym wyposażeniu nowego mieszkania, czy wykonaniu drobnych remontów. Wsparcie może także dotyczyć poradnictwa zawodowego oraz adaptacji rodziny w nowym środowisku. Dzięki zaoferowanej pomocy dom poza Pekinem znalazło już 105 osób (53 rodziny). Do Programu Osłonowego można przystąpić do kwietnia 2018 roku.
Pracownicy socjalni Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS są w kontakcie z mieszkańcami Pekinu. Monitorują warunki życia rodzin, które na zimę pozostaną na osiedlu.

Babie Doły
Przy ulicy Rybaków zakończyła się budowa blisko 2-km sieci kanalizacji sanitarnej i 1 kilometra sieci wodociągowej. Wartość inwestycji to około 2,2 mln zł.
Gotowe już są wytyczne dla przyszłego projektanta zagospodarowania leśnej polany, z myślą o powstaniu w tym miejscu przyjaznej przestrzeni rekreacyjno – wypoczynkowej. Ostateczny projekt, wypracowany i oceniony m.in. przez mieszkańców, trafi do realizacji w przyszłym roku.
Także w przyszłym roku, jeszcze przed wakacjami, ma być oddany do użytku nowy dojazd do plaży. Projekt zakłada otwarcie drogi dojazdowej na terenie udostępnionym przez Agencję Mienia Wojskowego. Drogą będzie kursował autobus, powstanie parking i bezpieczny chodnik. Kąpielisko będzie strzeżone na odcinku 200 m, a komfort wypoczynku zapewni lokalna strefa sanitarno – gastronomiczna.
Miejski konserwator zabytków pracuje nad przygotowaniem kompleksowej dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie remontu budynków dawnego zespołu dworsko–folwarcznego.

powrót