Ustanowienie strefy zamieszkania, gdzie pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdami i wjazd od strony ul. Widnej – to niektóre ze zmian, które zajdą pomiędzy ulicami Widną, Nauczycielską i Chwarznieńską w rewitalizowanej części Witomina. Raport z konsultacji z mieszkańcami tej części dzielnicy jest już gotowy, za kilka tygodni przedstawione zostaną szczegóły rozwiązań.

Fragment Witomina, który obejmą zmiany // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Wiata śmietnikowa na środku placu, zbyt mało zieleni i małej architektury, zbyt mała liczba miejsc postojowych – to trzy największe, zdaniem mieszkańców, mankamenty przestrzeni między blokami pomiędzy ulicami Widną, Nauczycielską i Chwarznieńską na Witominie. Ten fragment dzielnicy objęty jest Gminnym Programem Rewitalizacji, a o potrzebie stworzenia tu przyjaznej przestrzeni mieszkańcy mówili już na etapie przygotowywania listy działań dla zachodniej części dawnej dzielnicy Witomino-Radiostacja. Zadanie znalazło się w dokumencie przyjętym przez Radę Miasta, a koncepcja tego, jak wyglądać będzie odnowiony teren pomiędzy blokami: Chwarznieńska 4, 6, 8 oraz Nauczycielska 4 i Widna 3, jest już gotowa.

To, co najważniejsze, to fakt, że powstanie miejsce, w którym to pieszy będzie miał priorytet, a zatem bezpieczne i przyjazne osobom w każdym wieku; miejsce z zielenią i małą architekturą, na których brak mieszkańcy wskazywali podczas ubiegłorocznych konsultacji społecznych. Wsłuchując się w opinie mieszkańców chcemy zmienić ten rejon Witomina tak, by zachęcał do wyjścia z domu, do spędzenia czasu z sąsiadami, by mieszkańcy czuli się tu po prostu dobrze – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni.Ta idea sprzyjania powstaniu więzi sąsiedzkich jest główną ideą działań rewitalizacyjnych na Witominie. Niedaleko terenu pomiędzy ulicami Widną, Nauczycielską i Uczniowską trwa budowa Przystani Widna 2A, gdzie działać będzie Centrum Sąsiedzkie i Biblioteka Gdynia – miejsce, w którym sąsiedzi będą mogli się jeszcze lepiej poznać.

O tym, jak powinna zmienić się przestrzeń międzyblokowa, mieszkańcy po raz pierwszy mogli się wypowiedzieć już w maju roku 2017. Wtedy to na dwa dni (piątek i sobota) fragment tego obszaru zmieniono w przestrzeń bezpieczną dla pieszych. To prototypowanie dowiodło, że przestrzeń między blokami jest na tyle duża, że może pomieścić zarówno samochody, jak i nowe tereny rekreacyjne.

Maj 2017. Prototypowanie przestrzeni na Witominie // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych
Maj 2017. Prototypowanie przestrzeni na Witominie // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych

Natomiast od 22 grudnia 2020 r. do 10 stycznia 2021 r. odbyły się konsultacje społeczne – ze względu na sytuację epidemiczną wyłącznie w formule zdalnej. Między innymi do każdego mieszkania w pięciu blokach wyznaczających omawianą przestrzeń trafił materiał informacyjny oraz ankieta w wersji papierowej.

W grudniu 2020, w ramach konsultacji do każdego mieszkania w pięciu blokach wyznaczających omawianą przestrzeń trafił materiał informacyjny oraz ankieta w wersji papierowej // mat. laboratorium Innowacji Społecznych

Na przełomie kwietnia i maja wybrano wariant zmian do dalszych prac, a dziś jest już gotowy raport podsumowujący cały proces: rozstrzygnięcie uwag mieszkańców i koncepcję wybraną do dalszych prac projektowych. Jest on załącznikiem do tego tekstu.

I tak, by faktycznie poprawić bezpieczeństwo w tej przestrzeni, utrzymano rozwiązanie polegające na uniemożliwieniu tranzytowego przejazdu. Wjazd na plac między blokami możliwy będzie od strony ulicy Widnej. Przeprojektowano zagospodarowanie wewnątrz tej przestrzeni tak, aby cały omawiany obszar oznaczyć jako strefę zamieszkania – piesi będą mieli pierwszeństwo przed pojazdami i będą mogli poruszać się swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni.

Zaprojektowano też większą w stosunku do proponowanej na etapie konsultacji społecznych liczbę miejsc postojowych. Poza zakresem opracowania, lecz w obrębie omawianej przestrzeni międzyblokowej, będzie możliwość wygospodarowania kolejnych kilku miejsc przy blokach.

Szczegółowe rozwiązania wybranej do realizacji, uwzględniającej uwagi zgłoszone podczas konsultacji społecznych, przedstawimy mieszkańcom pod koniec III kwartału 2021 r. – zapowiada Monika Listwoń z Działu Inwestycji Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. – Mieszkańcy będą się mogli odnieść m.in. do tego, jakie elementy małej architektury uwzględnić w tej przestrzeni czy do zaproponowanego doboru zieleni.

Inwestycja planowana jest na rok 2022.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

powrót