To już prawie pięć miesięcy prac budowlanych na objętym rewitalizacją osiedlu Meksyk na Chyloni. Pojawiły się kolejne elementy nowej infrastruktury, z której w przyszłym roku będą mogli korzystać mieszkańcy.

Inwestycja rewitalizacyjna na osiedlu Meksyk // fot. Karolina Misztal-Świderska

Umowa z wykonawcą przebudowy przestrzeni publicznych na rewitalizowanym osiedlu Meksyk na Chyloni została podpisana w drugiej połowie maja tego roku. Jeszcze w tym samym miesiącu rozpoczęły się tam prace budowlane.

To duża inwestycja: w jej ramach powstaje przestrzeń, jakiej do tej pory na osiedlu nie było, której brak mocno dawał się mieszkańcom we znaki i o której stworzenie usilnie zabiegali – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Dziś na ich oczach teren jest zagospodarowywany: powstaje nowa ulica wraz z bezpiecznymi chodnikami, przejściami i oświetleniem czy miejsca postojowe dla samochodów i rowerów. Budowane są też podziemne instalacje. Postęp prac widoczny jest każdego dnia. Cieszę się, że udaje się spełnić oczekiwania mieszkańców, że w efekcie rozmów z nimi, konsultacji i – finalnie – objęcia Meksyku Gminnym Programem Rewitalizacji miasta Gdyni powstanie miejsce, z którego mieszkańcy będą podwójnie dumni. Po pierwsze dlatego, że na osiedlu będzie się lepiej żyło, po drugie – bo cała ta wielka zmiana zachodzi dzięki determinacji lokalnej społeczności, przywiązania do miejsca zamieszkania i poczucia, że warto o nie zadbać.

W ostatnich tygodniach w ramach przebudowy na osiedlu Meksyk zakończono prace brukarskie w obrębie jednego z nowo budowanych parkingów (na miejscach postojowych i drogach). Trwa budowa nawierzchni chodnikowych oraz krawężników na południowej części ulicy Orzechowej oraz na nowej ulicy (póki co bez nazwy). Na ulicy Orzechowej trwają również prace ziemne i te związane z budową nawierzchni.

Zakończono prace związane z budową kanalizacji deszczowej na nowej ulicy, trwa budowa kabli oświetleniowych na parkingu P2 wraz z ustawieniem fundamentów pod słupy oświetleniowe w miejscach, gdzie ustawiany jest krawężnik.

Inwestycja rewitalizacyjna na osiedlu Meksyk // fot. Karolina Misztal-Świderska
Inwestycja rewitalizacyjna na osiedlu Meksyk // fot. Karolina Misztal-Świderska

Przebudowa przestrzeni na osiedlu Meksyk zakończy się w przyszłym roku. Powstanie nowa droga – równoległa do ul. Orzechowej – z chodnikami, oświetleniem i infrastrukturą podziemną. W planach jest też przebudowa południowej części ul. Orzechowej oraz zagospodarowanie terenu przy stacji SKM Gdynia Chylonia. Powstaną tam parkingi – w tym rowerowe – pętla autobusowa, nowe jezdnie, chodniki, oświetlenie, sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Przebudowane mają też być wodociągi i sieć gazowa.

Warto przypomnieć, że w związku z prowadzonymi pracami na osiedlu obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. ul. Orzechowa – na odcinku od ul. Hutniczej do torów SKM – jest zamknięta dla pieszych i samochodów. Nie ma możliwości parkowania aut na placu między torami a ul. Hutniczą. Dojście i przejazd na tym odcinku – ulicami Nowodworskiego lub Palmową.

Dwa razy w tygodniu na osiedlu Meksyk – w punkcie przy ul. Hutniczej (obok Straży Pożarnej) , dyżuruje pracowniczka Laboratorium Innowacji Społecznych, z którą można porozmawiać o przebiegu prac:
* w środy: 13, 20, 27.10 w godz. 9.00 – 11.00
* w czwartki: 14, 21, 28.10 w godz. 16.00 – 17:30
 
Z Laboratorium Innowacji Społecznych można też kontaktować się:
– tel. 58 727 39 04 (Dział Inwestycji)
– e-mail: rewitalizacja@lis.gdynia.pl
 
Projekt „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II” realizowany jest przy wsparciu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska; typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

powrót