Organizacja ruchu od 2 grudnia 2021 // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

W czwartek, 2 grudnia, rozpoczyna się kolejny etap inwestycji rewitalizacyjnej na os. Meksyk: przebudowa południowej części ul. Hutniczej. Jezdnia w kierunku Gdyni zostanie zamknięta na odcinku od ul. Palmowej do ul. Dachnowskiego. Ruch w obie strony odbywać się będzie jezdnią prowadzącą do Rumi, po jednym pasie w każdym kierunku.

Rewitalizacyjne zmiany na osiedlu Meksyk w Chyloni dotyczą nie tylko przestrzeni między torami kolejowymi  a ul. Hutniczą: obejmują także przebudowę fragmentu ul. Hutniczej. Prace są już na tyle zaawansowane, że może rozpocząć się ich drugi etap: przebudowa południowej części ul. Hutniczej wraz z przebudową siec. Mowa tu o kanalizacji deszczowej, elektrycznej i wodociągowej.

Prace wymagają zmian w organizacji ruchu. I tak, od 2 grudnia:

* nitka jezdni ul. Hutniczej w kierunku Gdyni na odcinku ul. Palmowa – ul. Dachnowskiego zostanie zamknięta. Ruch w obie strony odbywać się będzie nitką w kierunku Rumi, po jednym pasie w każdą ze stron. Obowiązywać tu będzie ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania.

* przystanek autobusowy „Gruszkowa01” w stronę Gdyni zostanie przeniesiony przed skrzyżowanie ul. Hutnicza – Palmowa. Dojście do dworca Gdynia Chylonia ul. Palmową

* wzdłuż ul. Hutniczej na odcinku ul. Palmowa – ul. Dachnowskiego Zostanie zapewniony ciąg pieszy o szerokości m.in. 1,5 metra, przesuwany zgodnie z postępem robót

* z ulicy Hutniczej nie będzie można wjechać w ul. Orzechową, Nowodworskiego i Dachnowskiego. Dojazd ul. Wiśniową.

Zdaję sobie sprawę, że ten etap prac związany jest ze sporymi utrudnieniami w ruchu – są jednak niezbędne, by przeprowadzić inwestycję w pełnym, zaplanowanym zakresie. A przypomnę, że dotyczy ona wybudowania całkowicie nowych przestrzeni publicznych na osiedlu Meksyk – bezpiecznych chodników i ulic oraz parkingów, z oświetleniem i zielenią, z których korzystać będą nie tylko mieszkańcy – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. ­Wszystkich poruszających się po tej części Chyloni proszę o zachowanie bezpieczeństwa i stosowanie się do nowej organizacji ruchu.

Inwestycyjna faza rewitalizacji osiedla Meksyk rozpoczęła się w maju tego roku. Obejmuje m.in.:
* powstanie nowej drogi – równoległej do ul. Orzechowej: z chodnikami, oświetleniem, infrastrukturą podziemną, zielenią i elementami małej architektury
* przebudowę ul. Orzechowej
* zagospodarowanie terenu przy stacji Gdynia Chylonia: parkingi dla samochodów i rowerów, pętla autobusowa, nowe jezdnie, chodniki, oświetlenie, sieci kanalizacyjne, zieleń
* wybudowanie kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Nowodworskiego przez ul. Palmową
*przebudowę fragmentu ul Hutniczej wraz z budową sygnalizacji świetlnej


Projekt „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II” realizowany jest przy wsparciu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska; typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.powrót